DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

En bön om Ånger och Befrielse

Denna "Exorcismbön" gavs åt Vassula, 13 november, 2006

Vassula skriver:Jesus Kristus dikterade för mig denna bön om ånger, helande och befrielse. Han sade att denna "exorcismbön" behövs i denna onda tid.

Människor vet inte hur de i sina böner effektivt skall visa bort Satan, som kontrollerar dem, förblindar dem och ger dem mycket lidande, antingen genom sjukdom eller genom bundenhet. Jesus säger också att många människor tillber falska gudar (avgudar).

Denna bön kommer att vara mycket effektiv om den beds uppriktigt och med hjärtat.

Herren sade:

"Min Vassula, frid vare med dig; Jag gläds när du kommer till Mig på detta sätt; när du talar i Mitt Namn, låt då församlingen av de trogna viga sig själva åt Mig; låt dem med dessa ord visa ånger inför Mig:"

Herre, du har haft tålamod med mig och mina synder under alla dessa år, och Du visade mig medlidande;

Jag blev vilseledd på alla sätt, men nu skall jag inte synda mer; jag har förorättat Dig och jag har varit orättvis; jag skall inte vara det mer; jag avsäger mig synden, jag avsäger mig djävulen, jag avsäger mig de missgärningar som fläckar min själ; befria min själ från allt som är emot Din helighet;

Jag bönfaller Dig, Herre, rädda mig från allt ont; kom Jesus nu, kom nu och bo i mitt hjärta;

Förlåt mig, Herre, och låt mig få vila i Dig, för Du är min Sköld, min Återlösare och mitt Ljus och på Dig förtröstar jag;

Från denna dag skall jag alltid välsigna Dig, Herre;

Jag avsäger mig ondskan och alla andra gudar och avgudar, för Du är den Högste över hela världen, Du står högt över alla andra gudar;

Genom Din starka arm, rädda mig från sjukdom, rädda mig från fångenskap, rädda mig från olycka och besegra min fiende djävulen; skynda till min hjälp, O Frälsare!

Amen

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message