DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

8 februari 2007

Min Vassula, frid vare med dig; erbjud Mig oftare din hand i syfte att skriva Mina Budskap; under den tid som du ger Mig din hand återupplivar Jag din kraft och samtidigt flödar Mina Välsignelser över dig likt helig olja! du kommer aldrig att försvagas när du besvarar Mina Rop; olja kommer alltid att flöda över Mina älskade och fylla er med väldoft som sprids genom er även till dem som närmar sig er; Mitt Namn är som en parfymerad olja som flödar över den som Jag väljer att samtala med; obeslöjad och välsignad med ljuva möten och uppenbarelser av Min Närvaro, har Jag dig nu som Mitt Eget territorium innesluten i Mina Armar; - detta är vad Skriften talar om genom Min älskade lärjunge Johannes:

Jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ned ifrån himmelen, från Gud,redo som en brud som är smyckad för sin brudgum;"1

ja! detta är Min Kyrka, alla som lever i Mig är delaktiga i Min Kyrka; var och en som ger uttryck för kärlek är Min Brud; alla som lever heligt och ett sant liv i Mig kommer att ha rätt att kalla Mig sin Brudgum, och sig själva för Min Egen brud, för Jag kommer att vara deras Gud och de Mina söner och döttrar; vi kommer att vara släkt...det finns ingen större Kärlek än Min Kärlek som Jag hyser för er alla, Min Kärlek som Jag hyser i Mitt Hjärta är omätbar, släkte;

orsaken till, Vassula, att Jag har gett dig denna sällsynta nådegåva att utbilda dig i Mina Gårdar och forma dig med Mina Egna Händer medan Jag använder dig som Min skrivtavla på vilken Jag graverar Mina gudomliga Budskap och upptänder med Eld, var att du skulle bli Min budbärare för Enhet och Mitt Eko som skulle genljuda till hela Min skapelse för att väcka dem ur deras dåsighet, att dåna som en åskknall för dem som är döva för Mina Nåderika Rop; att gå vidare utan fruktan i Min Kyrka och tala i Mitt Namn och skänka frid där oro råder, liv där död råder, /2/hopp där missmod råder, kärlek där hat och rivalitet råder, tröst där lidande och sorg råder, helande där sjukdom råder; åh, Vassula, Eld där gudlöshet råder; - blidka Faderns vrede, Mitt barn, och utropa över världen Mitt Heliga Namn och vilken Underbar-i-Råd, Allmakts-Gud, Fridsfurste och Evig Fader Jag Är; lyft upp Enhetens Kors som Jag i tillit anförtrodde dig genom Min Eviga Kärlek och följ Mig; älska Mig som Jag älskar dig; ic


1 Upp 21:2
2 detta är en metafor

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message