DHTML Menu By Milonic JavaScript

Polski » Relacje ze spotkań z udziałem Vassuli » Relacje z 2004 roku » Caracas, Wenezuela »

Vassula w Wenezueli, maj 2004

Napisane przez Cecylię Lutz

Pierwsze przedstawienie Vassuli w Poliedro Stadium rozpoczęło się Najświętszą Ofiarą Mszy odprawianą przez ks. Vinke i kilku przybyłych kapłanów. Stadion wypełniony był około 8 000 osób przybyłych samolotami i autobusami z różnych części Wenezuelii. Niedzielna Msza była bardzo uroczysta, dodatkowo pełna radości wyrażanej w muzyce i piosenkach. Mieszkańcy Ameryki Łacińskiej modlą się z wielkim uczuciem, rytmem i radością we krwii, wyrażanych w najdelikatniejszych drżeniach strun gitary! Wyobraźcie sobie grecko-prawosławną pieśń pochwalną Najświętszej Trójcy „Toxa, toxa” graną, śpiewaną , tańczoną w latynowskich rytmach! Nie mogliśmy uwierzyć naszym oczom...8 000 ludzi stających, klaszczących w dłonie, kołyszących się i śpiewających po grecku! Ci którzy siedzieli przed sceną tańczyli w kółkach; my na scenie trzymaliśmy się za ręce i tańczyli „Sirtaki” wokół ołtarza! Cały stadion śpiewał, kołysał się i naśladował prowadzenie tych na scenie, a prowadzili Vassula, ks. Vinke i przybyli kapłani.

Na scenie był także Mary Trevino, Benito Prieto, Gogui Merced z Puerto Rico, Cecilie Lutz i ku chwale Bożej, dziewięćdziesięcio jedno letnia s. San Luis i inna zakonnica w podeszłym wieku, siostra Ampara, wszyscy oddając chwałę Bogu, Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu! Co za widok widzieć to wszystko i doświadczać, jakie piękne wprowadzenie do przemówienia Vassuli.

Zanim zaczęła przemawia, Benito Prieto, który jest bardzo aktywny w ewangelizowaniu TLIG, swoim natchnionym stylem, dynamicznie opowiadał o TLIG i Vassuli podnosząc oczekiwania i entuzjam tłumu do szczytów mówiąc, że tylko Słowo Boże może ich zaspokoić.

Później rozległ się spokojny głos Vassuli, recytującej po aramejsku „Ojcze Nasz”. Opowiedziała krótko o swojej przeszłości, o Bożym pragnieniu zażyłości, Jego Słodkości, o Skrusze, Najświętszym Sercu, Duchu Świętym i naszej Błogosławionej Matce. Vassula przeczytała bardzo krótki fragment z orędzi z 25 marca 1996 r., kiedy Jezus mówi o Swojej Matce:
O, Arcydzieło Mego Ojca! O, Doskonałe Arcydzieło Jahwe! Oblubienico Mojego Świętego Ducha! Moje Promieniejące Tabernakulum! Twoje Serce, umiłowane Umiłowanej, stanowi jedno z Naszym! Twoje Serce jest Moim zamkniętym ogrodem, zapieczętowanym źródłem. Twoje Serce jest Źródłem użyźniającym ogrody. Twoje Serce, o zachwycająca, jest Moim Tronem, na którym jestem otaczany chwałą, jest Sercem Serca. Ukoronowałem Je w Naszej Obecności i w obecności całego Mojego Niebieskiego Dworu. Jakże jakiekolwiek z Moich stworzeń może odrzucać Twoje Serce?”

Cała Ameryka południowa jest poświęcona Naszej Błogosławionej Matce i słysząc Słowa Jezusa kierowane do Maryi wszystkich to bardzo wzruszyło, wypełniając nasze serca aż po brzegi. Przypomniała nam, że „Prawdziwe Życie w Bogu” jest orędziem dla nasz wszystkich: Chrześcijan, niechrześcijan, ateistów, agnostyków, wszystkich dzieci Boga i wiedzących, że Bóg jest największym Skarbem jaki można otrzymać w życiu.

Kiedy Vassula podkreśliła, że Jezus nie czyni żadnych różnic, że Jego Mistyczne Ciało jest Jednym i że to my podzieliliśmy się, tłum przerwał jej aplauzem wiwatując o Jedność!

Mary, Gogui i Cecile zapytały Vassulę jak poszło. Ona odpowiedziała swoim cichym głosem: „Fantastycznie. Było pełno radości, a radością jest Duch Święty!”

Przyjaciele Vassuli od kilku lat, dziewięćdziesięcio jedno letnia s. San Luis i s. Amparo, którą Vassula nazwała „żaołnierzem” TLIG zaprosili ją i część z około 35 pracowników TLIG, łącznie z kilkoma kapłanami, na uroczysty lunch w Szkole Belen. Siostra Ampara podzieliła się doświadczeniem bycia świadkiem TLIG i o jej reakcji na Notyfikację CDF w 1995 r., którym było napisanie listu do Kardynała Ratzingera w obronie Vassuli. Czas, który spędziliśmy dzieląc się razem jedzeniem, był świętowaniem dobrze wykonanej pracy.

Benito Prieto zorganizowała Vassuli wywiad na żywo w wenezuelskiej ogólnokrajowej stacji telewizyjnej podczas serwisu informacyjnego o godz. 12:00, prowadzonego przez p. Annę Vaccarella, młodą i bardzo popularną osobistością wiadomości. Tłumaczką była Mary Trewino. Anna była onieśmielona obecnością Vassuli, zaszczycona przekazywaniem swoim słuchaczom o doświadczeniu Vassuli. Interesowała ją wiedzieć dlaczego Bóg wybrał właśnie ją, o Aniele Stróżu i szczegółach jak otrzymuje orędzia.

Anna prosiła o Boże Orędzie dla Wenezueli i odpowiedź Vassuli była taka: „Musicie umrzeć dla samych siebie, dla swojej woli, tak żeby Mój Święty Duch mógł w was zamieszkać. Zniżcie swój głos tak, abyście usłyszeli Mój głos i uniżcie się całkowicie tak, żebym Ja mógł was podnieść. Jeśli Mi pozwolicie, Mój Święty Duch może zamienić wasze dusze z pustyni w ogród, a z ogrodu w pałac, gdzie mogę być Królem i panować nad wami, a z pałacu w raj, w którym będziecie mogli Mnie wysławiać. Wenezuelo, powróć do Boga i Świętych Sakramentów Kościoła”

Później Mary zawiozła Vassulę do miejsca gdzie w przyszłości miał być Beth Myriam w Caracas, już piąty w Wenezueli. Znajduje się ono w paśmie wzgórz otaczających miasto, w miasteczku Sisipa o zaludnieniu 10 000 mieszkańców z czego 2 000 to dzieci. Plany zawierały wybudowanie centrum wspólnoty, gdzie będzie się karmić i oferować ubrania potrzebującym, dostarczać pomocy edukacyjnej oraz medycznej a także będzie tam kościół, żeby uczyć i żyć duchowością orędzi. Ksiądz Vinke jest bardzo zaangażowany w Projekt Domu Maryjnego i świadczył o „Prawdziwym Życiu w Bogu” i jest to apostołem wśród znajomych kapłanów i biskupów w Wenezueli. Dzięki jego gorliwości i oddaniu sprawie „Prawdziwego Życia w Bogu”, żaden z katolickich duchownych w Caracas nie sprzeciwił się spotkaniu Vassuli. W przeszłości organizatorzy musieli zawsze mieć zgodę biskupa, żeby móc zorganizować spotkanie TLIG, ale zawsze musieli mieć do czynienie ze sprzeciwami jakiegoś biskupa czy kapłana. Istnienie Beth Myriams (Domów Maryjnych) w Wenezueli i na całym świecie jest owocem i świadectwem nawrócenia dzięki orędziom „Prawdziwe Życie w Bogu”. Są one jasno i niewątpliwie Dziełem Ducha Świętego.

Międzynarodowa Grupa Modlitewna TLIG WT (Work Team) pomaga Grupom Modlitewnym TLIG na całym świecie. Yolis Rivas koordynuje grupy modlitewne w Wenezueli. Mamy wieści o nowych grupach tworzących się szczególnie we wschodniej części Wenezueli, ale także w innych częściach, oraz plany żeby zaprosić świadka za granicy żeby pomógł rozpowszechnić orędzia.

Vassula zwróciła także uwagę na duchowe nawyki ludzi, którzy mnożą modlitwy ale wciąż jeszcze pozbawieni są miłosierdzia. To co ważne to przemiana serca, Pismo Święte oraz życie orędziami. Podkreśliła jak ważnym jest żeby czytać je od początku i medytować. Wezwała nas do dążenia żeby stać się świadkiem przez nasze nawrócenie i doskonałe znanie orędzi. Jest bardzo duża potrzeba, żeby zanieść orędzia TLIG wszystkim Amerykom, szczególnie Ameryce Środkowej, gdzie wiele krajów wciąż nie zna orędzi. Ksiądz Vinke, wraz z Nicole Ponte i mary Trevino, spotykają się teraz regularnie przygotowując się do bycia świadkami w Ameryce Łacińskiej, zgodnie z życzeniem Vassuli. Długo oczekiwane zaproszenie zaprowadziło nas do serca grecko-prawosławnej wspólnoty w Caracas. Gościł nas ksiądz Emanueli Remudakis, ksiądz parafialny Kościoła Grecko-Prawosławnego w Wenezueli. Ksiądz Manoli, jak się go nazywa, zaprosił swoich kolegów z Komisji Ekumenicznej Wenezueli. To było coś poruszającego widzieć Vassulę tak gorąco witaną przez ludzi, wyczekujących z niepokojem aż znajdzie się wśród nich. Przedstawił ją członkom tej wspólnoty, swoim przyjaciołom i współpracownikom, Biskupem Kahhale, Egzarchę Melikites w Wenezueli, Biskupa Guerrero z Kościoła Anglikańskiego w Wenezueli, Czcigodnego Samuela Olsona, Pastora Kościoła Zielonoświątkowego w Wenezueli i księdza Eliasa Kasrin, selezjańskiego kapłana pochodzenia syryjskiego pracującego z wspólnotą Melkite liczącą 150 000 osób w samej Wenezueli.

Nastrój był zupełnie grecki; jedzenie oraz muzyka przeniosła nas do Grecji i widzieliśmy, że Vassula była zachwycona opowiadając każdemu i świadcząc o swoim doświadczeniu i swojej misji. Ksiądz Remudakis był zachwycony i bardzo dumny mogąc być jej gościem. Benito Prieto, który zawsze ma książki TLIG i materiały promocyjne obiecał przywieźć książki po grecku dla parafian księdza Manoli. Jorge Benavides i Nicole Ponte z TLIG także byli obecni z naszą resztą, do cichego świadczenia. Vassula zaprosiła duchownych poznanych tej nocy na naszą nadchodzącą Międzywyznaniową Pielgrzymkę w 2005 r.

Kiedy Vassula miała na lotnisku odprawę, urzędnik spojrzał na nią i jej paszport i zapytał się czy to z nią był przeprowadzany wywiad w telewizji dzień wcześniej. Vassula, z dużym uśmiechem skinęła głową potwierdzająco. To było jak podpis, którego potrzebowaliśmy, żeby mieć uwierzytelnioną jej wizytę w naszym kraju

 
Relacje ze spotkań z udziałem Vassuli
Relacje z 2006 roku
Relacje z 2005 roku
Relacje z 2004 roku
    Jharkand, Indie
    Reykjavik, Islandia
    Caracas, Wenezuela
    Los Angeles, Kalifornia, Stany Zjednoczone
    Buffalo, Nowy Jork, Stany Zjednoczone
    New York City, Stany Zjednoczone
    San Francisco, Stany Zjednoczone
Relacje z 2003 roku
Relacje z 2002 roku
Relacje z 2001 roku
Relacje z 2000 roku
Relacje z 1999 roku
Relacje z 1998 roku
Relacje z 1997 roku
Relacje z 1996 roku

Relacje z 2006 roku

 

Relacje z 2005 roku

 

Relacje z 2004 roku

 

Relacje z 2003 roku

 

Relacje z 2002 roku

 

Relacje z 2001 roku

 

Relacje z 2000 roku

 

Relacje z 1999 roku

 

Relacje z 1998 roku

 

Relacje z 1997 roku

 

Relacje z 1996 roku

 

 
 
OREDZIE NA DZISIAJ:

Worship the Maker of heaven and earth
 
WCZESNIEJSZE OREDZIE:

January 11, 2013
 
 
 Szybkie Wyszukiwanie

© Vassula Rydén 1986 Wszystkie Prawa Zastrzezone
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message