DHTML Menu By Milonic JavaScript

Polski » Relacje ze spotkań z udziałem Vassuli » Relacje z 1997 roku » Brazylia »

Vassula w Brazylii

11018 październik 1997 r.

Czwarte spotkanie było na północy Brazylii. Miastem, do którego Vassula została zaproszona, żeby ogłosić Orędzie Boga było Forteleza. Vassula, O. Milheiro i S. Isabelle z Portugalii razem z O. Michel i Josi Beneval ze Stowarzyszenia Prawdziwego Życia w Bogu w Joinville, Brazylia przybyli, żeby spotkać swoich gospodarzy: Maria Dolores Pinto da Silva, Antonio Pereira Irmao i Cisar Aragao.

Przez ostatnie kilka dni, kiedy ta małą grupa gospodarzy wkładała całe swoje serce w przygotowanie miejsca spotkania, zły nie oparł się przed zakłóceniem planów Naszego Pana. On zdołał podnieść wrzenie i mocny sprzeciw ze strony różnorodnych ludzi. O. Marie- Eugene, OCD, napisał w swojej książce, ‘Ja jestem Córką Kościoła,’, to, co następuje:

‘Pośród sił zła, szatan stoi jako wyrafinowany i silny strateg. Jego nienawistna zazdrość nie może pozostać nie poruszona w stosunku do tej duszy, która ma zamiar uciec mu ostatecznie i bardzo szybko zadać mu znaczną ranę. Taka dusza staje się jego osobistym wrogiem. I on używa przeciwko niej całą swoją zmyślność. Do tego rodzaju działań, o których już wspomnieliśmy, on z pewnością dołączy większą zewnętrzna aktywność. W zewnętrznym zakresie zmysłów, on znajduje wszystkie swoje najlepsze środki i pewną przewagę. Żeby zatrzymać postęp duszy i sparaliżować jej działania, diabeł zwerbuje ludzi i rzeczy. On obróci wszystko dla swojej korzyści, namiętności ludzi tak samo jak ich dobre pragnienia, także prawa natury, którymi będzie przeszkadzał, żeby stworzyć niepokój i kłopot, zaprzeczenie i prześladowania.’

Ale Jezus ostrzegł Vassulę, na samym początku, dziesięć lat temu, że tak będzie. Vassula dojrzała, jakby to powiedzieć, do tych prób, i traktuje je jak chleb powszedni, nigdy nie tracąc nic ze swojej odwagi ani swojego spokoju. Ufając w opatrzność i Bożą siłę, krytycyzm ludzi mających dobre chęci takich jak ci, którzy próbowali nie dopuścić do spotkania, nie ma na nią żadnego wpływu.

Poza stwarzaniem prześladowań i przeciwności, diabeł, w ostatniej minucie, kiedy ludzie przychodzili i zbierali się w Sali Sportowej Calagio Cearense, zdołał skierować prawo natury także przeciwko nim; poprzez całkowite zaćmienie na sali spotkania. Tam użył praw natury, żeby zaszkodzić spotkaniu, ale silna Ręka Boga przyszła znowu na ich ratunek i elektryczność została naprawiona i wszystko wróciło do normy.

Bóg, który udostępnia swoim ludziom nasienie dla siewcy i chleb jako jedzenie, wezwał tych, którzy byli głodni duchowego chleba na zgromadzenie około 3.000 ludzi. Duch Pana był bardzo wyraźny tego wieczora. Kiedy O. Milheiro, S. Isabelle i Vassula kierowali się w stronę podium, Vassula została poproszona, żeby się zatrzymała na swojej drodze i spotkała z księdzem Syryjskim, z Prawosławnego Katolickiego Kościoła (jego imię O. Eli), który bardzo chciał się z nią spotkać. Kiedy Vassula zbliżała się do niego, on nagle zobaczył twarz Vassuli zmieniającą się w Świętą Twarz Jezusa Chrystusa. Ten fenomen jest teraz raczej powszechny i to jest nadzwyczajne uznanie, którą Nasz Dobry Pan, dał Jego wybranym i łaska dla tego, który to widzi. O. Eli zaświadczył później, co widział.

O. Milheiro przemówił wypełniając Duchem Świętym i poruszając wiele serc. Po obronie charyzmy Vassuli, on śpiewał hymn z ludźmi. To przypomina nam o słowach Św. Pawła do Kościoła Efeskiego: „To, dlatego jesteśmy wystarczająco śmiali, żeby zbliżyć się do Boga w całkowitym zawierzeniu, poprzez naszą wiarę w Niego; więc, błagam was, nigdy nie zatraćcie przekonania tylko z powodu prób, przez które ja przechodzę na wasz rachunek; one są waszą chwałą.’

Po tym Vassula odmówiła dziesiątkę Różańca po Aramejsku, który jest językiem Jezusa. W swojej przemowie do ludzi, Vassula cytowała wiele fragmentów z Prawdziwego Życia w Bogu, koncertując zwłaszcza swoją mowę na Duchu Świętym. To był motyw, widocznie, zainspirowany przez Samego Ducha Świętego. Potem coś się wydarzyło; kiedy ona czytała fragment o przemawiającym i mówiącym Duchu Świętym:

"Przyjdź i wejdź w moje głębokie wody i moje fale zmyją cię i odświeżą; nie obawiaj się Mnie, czy nie słyszałeś, mój przyjacielu, że zmienię suchą ziemię w morze? Bo z niebios wyleję na ciebie Moje dary i Moje uznania, tak właśnie jak z niebios pada deszcz, więc wyleje moja obecność na cały rodzaj ludzki." (17 Lipiec 1996)

Duże krople wody zaczęły na nią spadać, na notatki, z których czytała, na tłumacza, O. Michel, i na niektórych, którzy byli wokół niej. Vassula spojrzała do góry, ale widziała tylko sufit. Te krople pojawiły się znikąd i przychodziły przez około pół godziny. Kiedy ona skończyła przemawianie do ludzi i siadła na chwilę na krześle, jej spódnica zaczęła się napełniać tymi kroplami. O. Eli, który siedział obok niej, że on także miewał takie samo doświadczenie czasami, kiedy uczestniczył w chrzcie w swoim Kościele i to był znak dany od Ducha Świętego.

Vassula później powiedziała nam, ze w czasie jej przemowy do ludzi, ona czułą w swoim sercu wielką radość i ona była związana z Radością, którą Jezus czuł w czasie jej świadectwa. Jej cała twarz była promieniująca tą radością. To przypomina nam o fragmencie w Pismach:
"Nie głosimy, bowiem siebie samych, lecz Chrystusa Jezusa jako Pana, a nas – jako sługi wasze przez Jezusa. Albowiem Bóg, Ten, który rozkazał ciemnością, by zajaśniały światłem, zabłysnął w naszych sercach, by olśnić nas jasnością poznania Chwały Bożej na obliczu Chrystusa." (2 Kor. 4:5-6)

W swoim świadectwie, Vassula przypomniała im o Oczyszczeniu, które było nieuchronne i, które oczyści świat. Ona wyjaśniła to jako łaskę, bo pomimo, jakby palącego ognia w nas, nasza dusza wyjdzie tak czysta i przezroczysta jak kryształ. To oczyszczenie doprowadzi nas bliżej Boga. Kiedy Vassula wyjaśniała Oczyszczenie, można było poczuć w tych momentach silna obecność Jezusa. Jej świadectwo trwało półtorej godziny.

Potem S. Isabelle mówiła o programach, które Vassula już wykonała i jeszcze miała przed sobą w Brazylii. W sumie było sześć i dwóch innych członków Stowarzyszenia Prawdziwego Życia w Bogu. To wszystko będzie wypełnione w czasie tych 12 dni ich pobytu w Brazylii. Miasta, gdzie ona będzie przemawiać do ludzi to: Campinas, Brasilia, Vicesa, Curitiba, Porto Alegre i Portaleza potem Joinville i Porto Alegre będzie miało specjalne spotkanie dla Stowarzyszenia członków. S. Isabelle podziękowała ludziom za ich entuzjazm i czułość, którą okazali Vassuli i wspomniała, że Brazylia może mieć teraz dziennik Edicoes Boa Nova wydrukowany w samej Brazylii.

I w końcu, z oddaniem każdy wstał i śpiewał cudowny hymn Duchowi Świętemu. Vassula podniosła swój Krucyfiks, który zawiera relikwię Prawdziwego Krzyża, żeby pobłogosławić ludzi, modląc się do Ducha Świętego, żeby na nich spłynął i uzdrowił ich. Wielu odpoczęło w Duchu. Przywoływanie Ducha Świętego w ten sposób także zwiększa liczbę dziękczynienia, które Bóg otrzymuje. To był wspaniały moment łaski i pokoju, które dotknęły serca wiernych. I znowu, duże krople spadły na Vassulę i ludzi wokół niej. Ściereczka, gdzie Vassula położyła swoje notatki, była przemoczona, w momencie odjazdu.

Święty, który udostępnia, udostępnił im obfitych łask i pokazał im jak byli przyciągnięci przez Niego, żeby usłyszeć Jego Boskie Orędzie.

 
Relacje ze spotkań z udziałem Vassuli
Relacje z 2006 roku
Relacje z 2005 roku
Relacje z 2004 roku
Relacje z 2003 roku
Relacje z 2002 roku
Relacje z 2001 roku
Relacje z 2000 roku
Relacje z 1999 roku
Relacje z 1998 roku
Relacje z 1997 roku
    Brazylia
    Anglia, Walia i Północna Irlandia
    Stany Zjednoczone
    Japonia, relacja Carlo Chiesy
    Japonia, relacja pani Hitomi
    Kanada, Indonezja i Filipiny
Relacje z 1996 roku

Relacje z 2006 roku

 

Relacje z 2005 roku

 

Relacje z 2004 roku

 

Relacje z 2003 roku

 

Relacje z 2002 roku

 

Relacje z 2001 roku

 

Relacje z 2000 roku

 

Relacje z 1999 roku

 

Relacje z 1998 roku

 

Relacje z 1997 roku

 

Relacje z 1996 roku

 

 
 
WCZESNIEJSZE OREDZIE:

February 17, 2014
 
June 17, 2010
 
 
 Szybkie Wyszukiwanie

© Vassula Rydén 1986 Wszystkie Prawa Zastrzezone
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message