DHTML Menu By Milonic JavaScript

Polski » Orędzia »

Amen

17 lipiec, 1996

(Modlitwa do Ducha Świętego:)

O, Światłości! O, Światłości niedosięgła,
Trzykroć Święta!

Przyjdź! Zstąp teraz!
Przyjdź nie tylko do tych, którzy wzywają Cię,
bo usłyszeli, że o Tobie mowa,
lecz zstąp także na tych,
którzy nigdy Cię nie poznali!

Przyjdź, o Lampo naszego ciała!
Przyjdź udzielić pouczenia tym wszystkim,
którzy nigdy Cię nie zrozumieli.

Przyjdź do tych wszystkich, którzy się Ciebie lękają,
przyjdź ujawnić ukryte bogactwa,
zachowane dla naszego czasu.

Przyjdź! Przyjdź ukazać Święte Oblicze Ojca, Syna,
przyjdź ukazać Siebie, o Duchu Święty!
Przyjdź, mój Przyjacielu,
Ty bowiem jesteś olśniewającą Światłością naszych serc.
Przyjdź z Wysoka
przyoblec nas w Swoją moc i Wspaniałość.

Przyjdź zamieszkać w nas.
Uczyń z nas Swą Siedzibę,
miejsce modlitwy,
Ty bowiem jesteś Nieustającą Modlitwą.

Czy widzisz, jak jesteśmy nadzy bez Ciebie?
Przyjdź! Niech Twoje Światło rozbłyśnie w tej ciemności.
Ty jesteś Obietnicą,
Ty jesteś naszą Miłością,
Ty jesteś naszym Światłem.
Tak! Ty naprawdę jesteś Obietnicą!

Ty jesteś tym, o którym Pisma mówią:
« I odtąd już nocy nie będzie.
A nie potrzeba im światła lampy
i światła słońca,
bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi...» (Ap 22 : 5)

Ty jesteś umową naszego dziedzictwa.
Święte i Błogosławione niech będzie Twoje Imię!
Ty jesteś bezcenną Perłą.
Ty jesteś promieniowaniem naszej duszy,
Ty jesteś Ucztą i naszym Świętem,
Towarzyszem naszego życia, któremu nie można się oprzeć.
Ty jesteś Tronem dla ubogich w duchu,
Królestwem królestw,
Cesarstwem cesarstw.

O Gościu naszej duszy,
przyjdź nas wyzwolić! Amen.

Moje dziecko,1 modlitwa jest twoją bronią, a Ja mogę cię wyrwać z mocy ciemności, aby cię umieścić w tym, co kiedyś o Mnie powiedziałaś: w Światłości Niedostępnej i w Bogactwie Niedosięgłym. W Mojej chwalebnej mocy, Moje dziecko, możesz otrzymać siłę, łagodność i cierpliwość. Możesz otrzymać wytrwałość. We Mnie, dzięki Mnie, możesz zawołać: “Amen!”. Wtedy Ja, Amen, Wierny, Świadek Prawdziwy, Jedyne Źródło Bożego stworzenia, Ja cię usłyszę! Jak uderzenie gromu zstąpię na ciebie i dam ci wolność, i doprowadzę do jedności z Naszą jednością, napełniając cię całkowitą pełnią Naszej Trynitarnej Świętości

Chrzest ognia przyjdzie na ciebie, stworzenie! Chrzest tak upragniony, aby wszystko ponownie uczynić nowe. Córko, ogłaszaj Królestwo Boga i niech nikt ci nie przeszkadza... 2 Proś o Strumienie Wody Żywej. Niech spłyną na ciebie jak Źródło dla orzeźwienia was wszystkich!

Najwyższa nadziejo,
czy naprawdę mogę prosić Cię o wyzwolenie tych,
którzy są cały czas spętani?

Proś! Czy nie słyszałaś, że to we Mnie znajduje się wolność? 3 Ja ci to mówię: zstąpię na tych, którzy nigdy Mnie nie szukali, lecz mają serca dziecięce. Ujawnię Moją chwalebną Moc tym, którzy nigdy nie zasięgali u Mnie rady. Pójdę do tych, którzy Mnie nie przepędzili.

- Nadszedł czas przesiewania. Nadszedł czas ujawnienia chwalebnych bogactw Królestwa. Czas łaski jest nad wami. To dlatego mówię wam ponownie: wy, którzy stanowicie część Ciała Chrystusa, przyjdźcie i pragnijcie Moich darów, abyście mogli w pełni wniknąć w Tajemnice Chrystusa. Nie bądźcie jak odstępcy, którzy przestali szukać tego, co sprawiedliwe.

- A ty, który mówisz wzywającym Mnie: 4 'ta modlitwa nie należy do mnie', pytam ciebie: Czy to możliwe, że Mnie nie usłyszałeś? Czy to możliwe, że Mnie nie widziałeś? Czy to możliwe, że Mnie nie zrozumiałeś? Czy muszę teraz powiedzieć, że Mi się opierasz? Utrzymujesz, że Mnie znasz, lecz to, co mówisz i co robisz, nie jest niczym innym jak zapieraniem się Moich łask.5

- Pokój niech będzie z tobą. Żyjąc w czasie tego wielkiego Odstępstwa otocz chwałą Nasze Imię Trzykroć Święte i zwróć się do nas z żarliwymi uwielbieniami.

(Duch Święty otwarł moje usta i napełnił je uwielbieniem dla Boga:)

Składam dziękczynienie
i uwielbiam Pana budzącego bojaźń,
tak cudownie potężnego!

Patrzcie! Ten, który zsyła Swe promienie oślepiające mi oczy,
nie jest nikim innym
jak moim Ojcem!

O, Promienna Ozdobo Niebios!
Wielkość Twego Imienia uwolniła mnie
i skłaniając lekko moje ucho,
otrzymałam Słowo z Twoich Ust.
A teraz
śpiewam z radości dla Boga, mojego Ojca!

Wołam zwycięsko dla Pomazańca,
Jezusa Chrystusa, mojego Zbawiciela!

Mój Przyobiecany, 6
o najwyższa Radości! Kocham Cię
za uczynienie ze mnie Twej przyjaciółki.

A teraz wzywam z całego mojego serca:
«Amen! Spala mnie gorliwość
w ogłaszaniu i zapowiadaniu
Twej Wiernej Miłości!

Czynić chcę Twoją wolę
i przyprowadzić jak największą liczbę
do jedności z Twoją Jednością,
aby i oni byli napełnieni
absolutną pełnią
Waszej Trynitarnej Świętości. Amen.»

Oby drogi twoje pozostały niewzruszone w wypełnianiu Naszej Woli. W waszym czasie jestem kamieniem odrzucanym przez budujących. A jednak Ja jestem kamieniem węgielnym Kościoła. To we Mnie jest wolność i miłość, a jednak twoje pokolenie odrzuca Mnie, bo Mnie nie zrozumiało... Z ledwością przychodzą do Mnie po radę... Popatrz, jestem jak żyzna gleba. Jeśli we Mnie zasiewacie swe ziarno, waszym żniwem będzie Życie Wieczne a Raj będzie waszym domem.

Przyjdźcie do Mnie nie zwlekając, a uczynię was bogatymi w ubóstwie, silnymi w waszej słabości, gorliwymi i wiernymi w nędzy, w waszym ogołoceniu – żyjącym Ołtarzem dla Naszej Trynitarnej Świętości. Przyjdź do Mnie w bojaźni i z drżeniem, a Ja uczynię z ciebie nieustraszonego wojownika waszego czasu i przyłączysz się do świętego Michała i jego zastępów,7 i będziesz walczyć w wielkiej bitwie waszego czasu.

- Ja jestem nieustanną modlitwą w tobie i napełniam cię tym, czego ci nie dostaje, zawsze bliski dla ubogich i prostych. Przyjdź Mnie pochwycić... Przyjdź Mnie posiąść, a Ja uformuję cię w Mojej Świętości.8 Ofiaruję ci Moje bezcenne dary, które uczynią cię cząstką Nas9 i jednością w Nas dla odbudowania ruin Naszej Świątyni.

- Ty, który przyszedłeś z pustyni, pójdź, wejdź w Moje głębokie wody, a Moje fale okryją cię i orzeźwią. Nie lękaj się Mnie. Czy nie słyszałeś, Mój przyjacielu, że Ja zamienię wysuszoną ziemię w morze? Z Niebios bowiem wyleję na ciebie Moje dary i łaski. Właśnie tak jak niebiosa wylewają strumienie w obecności Naszej Trynitarnej Świętości, tak samo Ja wyleję Moją obecność na całą ludzkość.

- Rozmyślaj nad tym. My?

Tak, na zawsze.


1 Przemawia Duch Święty.
2 To brzmiało jak: "Nikt nie będzie w stanie powstrzymać ogłaszania Królestwa."
3 Duch Święty.
4 Przywołując Ducha Świętego podczas kładzenia rąk na ludzi.
5 Święty Duch Boga zwrócił się ponownie do mnie.
6 Nawiązanie do Ef. 1 : 13
7 W tym samym czasie usłyszałam słowo: 'anioły'.
8 Usłyszałam także słowo: 'Bóstwo'.
9 Trójca Święta.

 

Lista chronologiczna
Kompletna lista Orędzi w porządku chronologicznym
 

Mój Anioł Daniel
Mój Anioł Daniel
 

Lista alfabetyczna
Kompletna lista Orędzi w porządku alfabetycznym
 

Lista zeszytów
Kompletna lista Orędzi pogrupowana zeszytami
 

Szukaj w Orędziach
Szukaj tekstu w Orędziach
 

Orędzie losowe
Losowo wybrane Orędzie
 

 Szybkie Wyszukiwanie

© Vassula Rydén 1986 Wszystkie Prawa Zastrzezone
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message