DHTML Menu By Milonic JavaScript

Polski » Orędzia »

Tobie Z Kolei Przekażę Mój Kielich
Jahwe Prosi Ich, By Szukali Jego Oblicza

21 październik, 1992

Vassulo, napisz: 1 “I wszystkie drzewa polne poznają, że Ja jestem Pan, który poniża drzewo wysokie, który drzewo niskie wywyższa, który sprawia, że drzewo zielone usycha, który zieloność daje drzewu suchemu. Ja, Pan, rzekłem i to uczynię

Córko, za każdym razem, kiedy ktoś cię rani, Moje Serce, Bezmiar Miłości, otwiera się szeroko, aby wchłonąć cię w Jego głębiny. Wynagradzam każdą z twoich ran Czułością i Pocałunkami Moich Ust... Córko, czy chcesz przyjąć krzyże, które ci daję?

...Postawiłem ci pytanie...

Cierpienie stało się moim chlebem powszednim,
lecz jaki to zaszczyt móc go dzielić z Tobą.
Przychodziłeś każdego dnia do mojej komnaty
dzielić ze mną posiłek, siedząc przy mnie.
Spożywasz ze mną wieczerzę, dzieląc codziennie mój chleb.
Ty jesteś moim Uświęcicielem. Bezlitośnie napinasz Swój łuk
i Twoje strzały trafiają w cel, który wybrałeś.
Twoje strzały sprawiły,
że moja dusza wije się jak w ogniu.
A jednak, kiedy nie mam tego chleba, pytam:
«gdzie jest chleb, który spala serca?»

Moja hojność i życzliwość jeszcze się nie wyczerpały. Łaski, którymi cię wyróżniłem, odnowią się, bo Moja Miłość Gorejąca spali cię na popiół. Uczynię twą duszę spragnioną, upojoną Moimi strzałami. Nie będziesz ich pozbawiona... Wesel się więc i raduj, gdyż tobie z kolei przekażę Mój Kielich...

Pragnę doprowadzić naród po narodzie do życia w Moim cieniu i do wiary, że Ojciec Mnie posłał. 2 Tak, nadejdzie dzień, kiedy wszyscy rządzący ziemią, władcy i dowódcy, ludzie bogaci i wpływowi, cała ludzkość,3 uznają Mnie za Chrystusa, Syna Boga Żywego. I zewsząd ludzie podniosą z szacunkiem ręce w modlitwie i adoracji: wszyscy jednym głosem i jednym sercem.

Dlatego potrzebuję dusz-ofiar, dlatego potrzebuję współpracowników., Nie lękaj się ludzi, Moje Oczy czuwają nad tobą. Jeśli ktoś kocha, namaszczając Moje Imię, podczas gdy inni nie mają miłości i prowokują Mnie, komu Mistrz da Swoje Dziedzictwo? Córko, trwaj w pokoju. Oburzony jestem na tych, którzy dają świadectwo o Moim Słowie, a kpią i wyśmiewają się ze Mnie w swym bliźnim. Niech zawrą ze Mną pokój.

A ty, córko, nie szamocz się w Moich Rękach. Pozwól Mi usunąć cząstki stanowiące przeszkodę w Moim przechodzeniu przez twoją duszę. Pozwól Mi to uczynić bez protestowania. Nie potrzebujesz notatnika pokrytego zapiskami; chcę, aby Moje przejście było swobodne. Jak mówisz, wyróżniłem cię sprawiając, że słyszysz Mój Głos. Pozwoliłem twej duszy podnieść się i dotknąć Mnie. Co poczułaś? Co odczuły twoje palce wokół Mojego Serca? Płatki róż? Nie? Co zatem poczułaś? Przeróżne bukiety wybranych kwiatów? O, nie! Ci, którzy otrzymują bukiety kwiatów, są kochani. Co więc odczuły twe ręce? Ciernie? Tak. I jeszcze więcej niż koronę cierniową: odczułaś ostrze włóczni... Chcę, abyś wynagradzała za tych wszystkich, którzy obrazili Mnie i zranili.

Jestem zdecydowany udoskonalić cię, kierując Moje strzały na ciebie, uginając cię, aby cię uczynić posłuszną i pokorną. Twoja dusza nauczy się znosić mękę doznawania otwartego i publicznego spotwarzania i wyśmiewania. Jesteś niezdolna chcieć się głęboko ugiąć, dlatego Moje działanie staje się konieczne. Nie chciałbym, abyś w ostatniej minucie wydała Mi się nie do przyjęcia. Całym Sobą pragnę twej doskonałości, zatem nigdy się nie uskarżaj na tych, którzy oczerniają cię pisemnie i publicznie. Twoje cierpienia uwielbiają Mnie. Niech więc twa dusza pragnie podobnych zniewag wobec ciebie. Jakiż większy dar mógłbym ofiarować duszy, która jest jeszcze tak daleka od doskonałości? Przyjdź do Mnie i licz na Moje Przebaczenie.

21. 10. 1992

Później. Orędzie Ojca dla jednej duszy:

Popatrz, prezentów i darów nie otrzymuję wiele. Ofiary i wspaniałomyślność tego, którego wybrałem dla doradzania ci, podobają Mi się. Proś Mnie, abym kierował twymi krokami w tym zadaniu, abyś kroczył w prawdzie. Znajduję radość w tobie, kiedy Mnie słuchasz. Mów Moim dzieciom o Moich pouczeniach. Powiedz im, że Jahwe, wasz Przedwieczny Ojciec, Ojciec wszystkich, prosi ich, by od czasu do czasu szukali Jego Oblicza...

Jahwe mówił dalej:

Uwielbiaj Mnie, Vassulo, módl się i troszcz się jedynie o Moje Sprawy. Ja, Jahwe, błogosławię cię z głębi Serca. Kocham cię!


1 Pan poprosił mnie o napisanie z Ez. 17:24
2 J: 17:21.
3 Ap: 6:15.

 

Lista chronologiczna
Kompletna lista Orędzi w porządku chronologicznym
 

Mój Anioł Daniel
Mój Anioł Daniel
 

Lista alfabetyczna
Kompletna lista Orędzi w porządku alfabetycznym
 

Lista zeszytów
Kompletna lista Orędzi pogrupowana zeszytami
 

Szukaj w Orędziach
Szukaj tekstu w Orędziach
 

Orędzie losowe
Losowo wybrane Orędzie
 

 Szybkie Wyszukiwanie

© Vassula Rydén 1986 Wszystkie Prawa Zastrzezone
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message