DHTML Menu By Milonic JavaScript

Polski » Orędzia »

Apokalipsa 21 Wyjaśniona

13 maja, 1991

Moje dziecko, pozwól Mi – zgadzając się na posługiwanie się twoją ręką i twoim czasem – przemawiać do Moich dzieci. 

Miłość wiąże mnie z Tobą, Panie
Czyż nie jestem Twoją własnością?
Posługuj się więc mną całkowicie, jak tego pragniesz,
mój Panie, ponieważ to naprawdę sprawia mi przyjemność.
Duchu Święty, przyjdź mnie ogarnąć...

Miasto!1 które przyszedłem nawiedzić, aby ogłosić poprzez ciebie Moją Miłość do was wszystkich i aby uzdrowić twoich chorych mieszkańców! Nie pozostawię cię, abyś nie zginęło obciążone winą, ani nie będę czekał, aby zobaczyć, jak się rozkładasz. Zatryumfuję nad tobą. Ja jestem twoim Królem, Ja jestem Doskonały. Posłuchaj Mnie, pokolenie, pragnę uczynić cię odbiciem Mojej Boskości. Huczącym Ogniem pochłonę grzeszne plemię. Twoje pokolenie zaślubi Mego Świętego Ducha,2 a Moim Ogniem płonącym przemienię oblicze tej ziemi w Ziemię nową, bożą i kwitnącą; dzisiejszy świat przeminie.

Moim gorejącym Płomieniem sprawię, że wszyscy będziecie tak czyści jak złoto i tak przeźroczyści jak szkło,3 bo wasze serca będą dla Mnie i we Mnie. Ja i Mój Ojciec staniemy się waszą Siedzibą4 a wy będziecie Naszą Siedzibą. Pragnę przywrócić ci przebóstwienie, stworzenie, aby Moja promieniejąca Chwała była w tobie jak płonąca pochodnia.5 Jak wartownik strzeże bramy, tak samo Ja zachowam was od wszelkiej nieczystości, która chciałaby do was wejść. 6

Uczynię z każdego z was promieniejące miasto. Odnowię was całkowicie i w ten właśnie sposób przygotuję was do zaślubienia Mojego Świętego Ducha. Mój Święty Duch uczyni sobie w was Siedzibę, przemieniając was, ażebyście się stali Jego Świętym Miastem,7 Jego Posiadłością i Własnością. Świat obecny przeminie, a Moja Wola wypełniana będzie na ziemi tak jak w Niebie. Miłość zstąpi jako miłość i Ja, Bóg niewidzialny, stanę się widzialny we wnętrzu waszych serc. Nadeszła godzina, w której nie będziecie postępować po omacku w ciemności, gdyż wasze serca oświeci Moja promieniejąca Chwała.8 Moja Chwała stanie się widoczna w waszych sercach. 

Pójdź, Moje dziecko, posłuchaj teraz Mojej Matki. Pozostań blisko Mnie. My?

Tak, Panie. Zdobyłeś mnie. Zdobądź również innych...

Wstawiaj się za nimi a Ja przybędę i pójdę szukać i zbawić to, co zginęło.9 Przeczytaj Księgę Izajasza 41,17-20. Miłość cię kocha.


1 Nagle, w nieoczekiwany sposób Bóg zmienił ton, a kiedy nazwał mnie miastem, Jego Głos zabrzmiał z ogromną mocą.
2 Por. Ap 21, 2.
3 Aluzja do Ap 21, 21.
4 Aluzja do Ap 21, 22: Świątynią jest Pan, Bóg Wszechmogący i Baranek (w nas, którzy jesteśmy Jego miastem).
5 Por. Ap 21, 23.
6 Por. Ap 21, 27.
7 Por. Ap 21, 1-3.
8 Por. Ap 21, 24.
9 Por. Łk 19, 10.

 

Lista chronologiczna
Kompletna lista Orędzi w porządku chronologicznym
 

Mój Anioł Daniel
Mój Anioł Daniel
 

Lista alfabetyczna
Kompletna lista Orędzi w porządku alfabetycznym
 

Lista zeszytów
Kompletna lista Orędzi pogrupowana zeszytami
 

Szukaj w Orędziach
Szukaj tekstu w Orędziach
 

Orędzie losowe
Losowo wybrane Orędzie
 

 Szybkie Wyszukiwanie

© Vassula Rydén 1986 Wszystkie Prawa Zastrzezone
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message