DHTML Menu By Milonic JavaScript

Polski » Orędzia »

Życzenie Boga

2 październik, 1989

Jezu?

Jestem. Pójdź, Moje dziecko. Weź Moją Rękę i będziemy razem pracować. Ja jestem Mądrością, twoim Nauczycielem, uzależnij się jedynie ode Mnie. Wiedz, że nikt nie potrafi dać ci lepszego poznania niż to, którego udzielam ci Ja, który Jestem Panem Posłuchaj i napisz:

Stworzenie! Duszo! Ty, który Mnie czytasz, który Mnie słuchasz, uwielbiaj Mnie, wychwalaj Mnie, uwielbiaj Mnie od rana do wieczora. Uwielbiaj Mnie i wychwalaj bez przerwy. Wynagradzaj za tych, którzy nigdy Mnie nie sławią ani Mnie nie uwielbiają. Błogosław Mnie, adoruj Mnie, pragnij Mnie. Czy nikt nie powiedział ci o Pieśni trzech młodzieńców? 1 Zatem dowiedz się i ogłoś to wszystkim narodom: Duch Prawdy jest z wami wszystkimi, Moje małe dzieci. Przypominam wam, że jestem Bogiem, którego przychodzicie spotykać i prosić. Czuję, gdy przychodzicie do Mnie modląc się jedynie wargami, bo jestem Bogiem Żyjącym. Chcę, abyście Mnie pragnęli... Pragnijcie Mnie, pragnijcie Mnie, bądźcie Mnie spragnieni. Szukajcie Mnie gorliwie, nie pragnijcie niczego innego jak tylko Mnie. Pragnijcie trwać w nieustannej więzi ze Mną, pragnijcie Mi się podobać, pragnijcie Mnie odczuwać i Mnie słyszeć, pragnijcie Mojej Obecności. Nie pozwólcie, aby cokolwiek na świecie was zwiodło Jeśli świat was nienawidzi, przypomnijcie sobie, że Mnie znienawidził przed wami.

Postawcie Mnie na pierwszym miejscu, nie rańcie Mego Najświętszego Serca lekceważąc Mnie. Blisko Mnie odczujecie Moją Miłość, Mój Pokój i tę Niebiańską harmonię, w której żyję z Aniołami, a która może stać się też waszym udziałem, jeśli zbliżycie się do Mnie. Kocham was wszystkich miłością odwieczną, miłością, której nie potraficie zrozumieć na ziemi. Przyjdźcie, a Ja pokażę wam – jeśli to przyjmiecie – co znaczy Prawdziwe Życie w Bogu. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że ten, kto żyje w miłości, żyje we Mnie, waszym Bogu, a Ja żyję w nim;

Przebudźcie się ze snu, wyjdźcie z waszego letargu, nie oszukujcie samych siebie mówiąc: “Ależ ja kocham Pana i On wie o tym. Zawsze Go kochałem i moje sumienie jest czyste.” Dziś, wzywam was, abyście powrócili do Mnie. Jeśli spytacie Mnie: “Ale w jaki sposób powinniśmy wrócić?” – odpowiem wam: Nawracając się. Jeśli powiecie: “Przecież jesteśmy nawróceni, jakże więc mamy się nawracać?” – wtedy powiem wam: Pragnąc Mnie, poprzez pragnienie Mnie. Szukajcie Mnie, Świętego Świętych, przyjdźcie Mnie adorować. Niech będę waszym jedynym dążeniem, Ja, wasz Święty! Niech wasze oczy rozpłyną się we łzach miłości w Mojej Obecności!

Bądźcie czujni, bądźcie czujni! Gdybyście wiedzieli, jak bardzo zatrważająca jest nieznajomość przyczyn waszych grzechów, nieodczuwanie waszych grzechów i utrata rozróżniania tego, co jest dobre, a co złe! Bądźcie odporni na taktykę demona; bądźcie czujni, proście Mnie ciągle, módlcie się nieustannie. Dzięki nieprzerwanej modlitwie, modlitwie płynącej z serca, pozwólcie Mi odczuwać, że stale Mnie pragniecie. Takie jest Życzenie Boga, Moi umiłowani. Jeśli pragniecie wzrastać w Mojej Miłości, wyjdźcie z letargu i porzućcie modlitwy wypowiadane jedynie wargami. Pragnąć Mnie, Mnie, waszego Pana to znaczy trwać na nieustannej modlitwie, Spróbujcie zrozumieć Moje orędzie. Pragnijcie Mnie z radością, pragnijcie Mnie sercem, a nie waszymi wargami. Pozwólcie Mi usłyszeć wasze wołanie: Abba! Powróćcie do Mnie jak małe dzieci, powróćcie do Mnie i szukajcie Mnie swoim sercem, Przyjdźcie do Mnie oddać Mi swoje serca.

Pobożność upiększy wasze dusze. Nie oddalajcie się od Prawdy, bo Prawda jest Miłością. Przyjdźcie więc do Mnie pełni miłości, czerpiąc z Mojego Serca. Trwajcie w Prawdzie, żyjcie w Prawdzie, pragnąc Mnie nieustannie, Czyńcie to wszystko, abyście mogli żyć

W tych ostatecznych dniach rozlewam Mego Ducha Łaski na całą ludzkość. Czy nie zauważyliście, że Ja obdarowuję nawet najmniejszych z was? Mój Duch Łaski wylewa się właśnie na wasze pokolenie, żeby nauczyć was Mnie kochać. Przychodzę jako Przypomnienie Mojego Słowa. Przychodzę rozproszyć ciemności Moim Światłem. Przychodzę was ostrzec i obudzić z głębokiego snu. Nie przychodzę w gniewie, przychodzę z Miłością, Pokojem i Miłosierdziem, aby zdjąć śmiertelny całun spowijający wasze narody. Przychodzę przypomnieć wam, że Ja jestem Święty i że wy powinniście żyć w świętości. Przychodzę wam przypomnieć i nauczyć was, jak się modlić. Wszystko wam dałem, aby wznieść wasze dusze aż do Mnie i dzielić z wami Moje Królestwo.

Przychodzę do was jak błagający Żebrak, przychodzę do was jako Mądrość, aby dać wam na nowo Poznanie Świętości. Z większym niż kiedykolwiek żarem ofiarowuję wam Moje Serce. Bardziej pokornie niż kiedykolwiek daję codziennie Siebie jako powszedni Chleb. Daję wam Pokarm aż do zaspokojenia głodu, do sytości. Przyjdźcie zatem do Mnie, powróćcie do Mnie i uwielbiajcie Mnie, waszego Boga

Błogosławię was wszystkich, pozostawiając Tchnienie Mojej Miłości na waszych czołach. Miłość kocha was wszystkich. Bądźcie jedno.


1 Księga Daniela 3 : 52-90.

 

Lista chronologiczna
Kompletna lista Orędzi w porządku chronologicznym
 

Mój Anioł Daniel
Mój Anioł Daniel
 

Lista alfabetyczna
Kompletna lista Orędzi w porządku alfabetycznym
 

Lista zeszytów
Kompletna lista Orędzi pogrupowana zeszytami
 

Szukaj w Orędziach
Szukaj tekstu w Orędziach
 

Orędzie losowe
Losowo wybrane Orędzie
 

 Szybkie Wyszukiwanie

© Vassula Rydén 1986 Wszystkie Prawa Zastrzezone
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message