DHTML Menu By Milonic JavaScript

Polski » Orędzia »

Adoruj Mnie W Ciszy
Słuchaj Mojego Weselnego Śpiewu

28 wrzesień, 1989

Mój Panie, to nie jest takie łatwe
zrozumieć Twoje myśli.
Pragnę być miła w Twoich Oczach.
Czasem czuję,
że się przede mną chowasz.
Czy to wina moich grzechów, że się ukrywasz?

Vassulo, Moja miłość do ciebie nigdy się nie wyczerpie. Módl się więcej. Pozwól Mi przypomnieć ci, abyś czasem odmawiała modlitwy dane ci przeze Mnie. Odmawiaj Psalm, który dla ciebie wybrałem.1 Pozwól Mi posługiwać się tobą od czasu do czasu, wtedy gdy Ja tego pragnę. Pozwól Mi w swobodny sposób panować nad tobą Nie bój się, uzależnij się całkowicie ode Mnie.

Uformowałem cię, abyś była ze Mną i z nikim innym. Zawsze będę niszczył wszystkich Moich rywali zbliżających się do ciebie. Nie pozwolę im nigdy rozpraszać cię i odwracać twego ducha ode Mnie. Odtąd jesteś na zawsze Moja. Przyjdź do Mnie i adoruj Mnie w ciszy Uzależnij się teraz całkowicie ode Mnie, to Mnie raduje. Uzależnij się ode Mnie tak, jak cię tego nauczyłem. Medytuj w ciszy, pragnij Mnie, to Mi się podoba! Pragnij Mnie, nieustannie bądź spragniona Mnie, swego Boga.

Przestań zadawać sobie przez cały czas pytania, czyż nie jestem Panem Panów? Nigdy nie wątp w Moje Dzieła. Znam twoją zdolność, zatem kochaj Mnie bez ograniczeń, ofiarowując się dobrowolnie za innych. Pozostań Mi wierna. Mój Duch jest nad tobą i zawsze cię prowadzi. Mów do Mnie, dlaczego Mnie zaniedbujesz? Czy twoje kłopoty są ważniejsze niż Moja Obecność? Wesprzyj się na Mnie, ofiarowuję ci miliony razy Moje Ramię, abyś się wsparła

Pójdź, chcę widzieć twoją twarz podniesioną i rozpromienioną radością. Popatrz, co ci dałem! Bądź jak słonecznik, zwracaj twarz w Moją stronę i chodź za Moim Światłem. Ja nie ukrywam przed tobą Mego Oblicza! Kwiecie! Gdybyś tylko przestała pochylać głowę i podnosiła ją, ażeby popatrzeć na Mnie, opuściłyby cię wszystkie kłopoty Miej ufność we Mnie. Ofiaruj Mi wszystko, a Ja ci pomogę.

Pójdź, żadne ofiary nie będą daremne. Twój Jezus kocha cię 2 Czy nie masz Mi nic do powiedzenia?

Ależ tak, mój Panie,
chcę Ci powiedzieć,
że jesteś obecny w moim duchu
dniem i nocą.
Rozmyślam o Tobie przez całą noc.
Zaczynam mój dzień mając Cię w umyśle
i kończę go, pamiętając o Tobie
Moja dusza przylgnęła do Ciebie.

Zatem ciesz się! Niech się raduje twoje serce i twoja dusza! Twój Król przyszedł do ciebie w twojej nagości i ubóstwie. Twój Król okrył twoją nagość Swoją Miłością i Pokojem, a w Swojej Czułości przyozdobił cię po królewsku Swoimi Najcenniejszymi Klejnotami. Czyż nie ozdobiłem twojej głowy Moją Koroną Cierniową? Czyż nie powierzyłem ci Moich Gwoździ? Czyż nie dzielisz Mojego Krzyża jak naszego małżeńskiego łoża? Czyż nie odkryłem przed tobą Mego Piękna? Uczyniłem cię Moją małżonką. Mów, córko!

nigdy nie powiem dosyć.
Miej litość nad moją nędzą. Ufam Twojej Miłości.
Będę szczęśliwa, mogąc poświęcić się jeszcze bardziej.

Nakłoń zatem ucha i słuchaj Mojego weselnego śpiewu. Wiem, z czego jesteś utworzona: z prochu i popiołu. Wyjdź z twojej melancholii, podnieś głowę i popatrz na Mnie... Ja jestem Tym, który cię wskrzesił i zachowuje zawsze twoją duszę w pokoju i spokoju. Zachowuję twoją duszę w Moich Ramionach. Dałem ci wszystko, co było potrzebne, aby wznieść twoją duszę do Mnie.

Ukazałem ci Moje Nieskończone Miłosierdzie. Czyż nie wyróżniłem cię, pozwalając ci pić z Mego Kielicha? Dąż do tego, aby Mi się podobać, córko, szukaj Moich Dróg. Moje Drogi są Święte, zatem uważaj, aby na nic się nie uskarżać. Byłem zawsze blisko ciebie, aby cię prowadzić. Przychodź do Mnie zawsze w prostocie serca. Moja Vassulo, twoje dni na tej ziemi są jedynie przelotnym cieniem, powierzchownym przejściem, które zatrze się. Nic na tej ziemi nie trwa wiecznie.

Zachowaj zatem Moje wskazania i idź za Moimi Przykazaniami. Powierzyłem ci straż przy Moim Najcenniejszym Klejnocie, pilnuj Go więc, obejmij Go i przytul bardzo mocno. Mój Krzyż Pokoju i Miłości stanie się słodką udręką twojej duszy. Twoja gorliwość w dzieleniu Mojego Krzyża powinna być takim gorącym płomieniem w tobie, jakim jest we Mnie. Twoje pragnienie Mojego Krzyża powinno wzrastać, aby zrównać się z Moim. Obecnie powinnaś uświadomić sobie, w jaki sposób ukazuję Moją Miłość. Tak, pozwalając cierpieć.

Duszo! Przemieniłem twoją suszę w tryskające źródło, twoją wrogość wobec Mnie w czułość, apatię – w gorliwość dla Mojego Krzyża, twój letarg w tęsknotę za twoim Domem i za twoim Ojcem. Duszo, raduj się! Twój Król zdjął całun okrywający twoje ciało i wskrzesił cię, jak wskrzesił Łazarza, aby cię posiąść.

O, Jezu, nie jesteś wybredny w Swoich wyborach!

Mój wybór należy do Mnie Pragnę, abyś odziedziczyła i dzieliła ze Mną Moje Królestwo w Niebiosach. Każde dokonywane przeze Mnie Dzieło, jest dla Mojej Chwały

Popatrz! Jesteś teraz wolna, Moja gołębico. Ja jestem twoim Mistrzem i ty będziesz zawsze powracać do Mnie i wypoczywać w Moim Najświętszym Sercu. Moje Najświętsze Serce jest twoją Kolebką i twoim Schronieniem. Widzisz? Uformowałem cię, abyś poznała, Kto jest twoim Mistrzem i czego wymaga od ciebie Twój Mistrz i twój Król prosi cię teraz o miłość, Pójdź, odpowiedz na Moją Miłość; jak zwierciadło odbijaj Moją Miłość. Stworzyłem cię z Miłości, abyś Mnie kochała. Nigdy o tym nie zapominaj


1 Psalm 86
2 tutaj był moment ciszy.

 

Lista chronologiczna
Kompletna lista Orędzi w porządku chronologicznym
 

Mój Anioł Daniel
Mój Anioł Daniel
 

Lista alfabetyczna
Kompletna lista Orędzi w porządku alfabetycznym
 

Lista zeszytów
Kompletna lista Orędzi pogrupowana zeszytami
 

Szukaj w Orędziach
Szukaj tekstu w Orędziach
 

Orędzie losowe
Losowo wybrane Orędzie
 

 Szybkie Wyszukiwanie

© Vassula Rydén 1986 Wszystkie Prawa Zastrzezone
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message