DHTML Menu By Milonic JavaScript

Polski » Orędzia »

Oddaj Się Całkowicie W Moje Ręce

15 luty, 1987

Kocham Cię, ale możliwe, że nie kocham Cię tak, jak trzeba. Nie wiem, co jest słuszne, a co błędne. Uwielbiam Cię.

Vassulo, Miłość jest Miłością. Pragnę, abyś Mnie kochała bez zastrzeżeń. Jestem twoim Świętym Ojcem, który mocno cię kocha. Zbliż się do Mnie i kochaj Mnie mocno. Pragnę zażyłości z tobą.

Nie bój się, pragnę całej twojej miłości. Vassulo, chcę, abyś okazała dziś skruchę.

Czy powinnam to zrobić teraz, przed Tobą?

Tak, okaż skruchę, słucham cię. 1 Tak, córko, wybaczam ci wszystkie twoje grzechy, są bowiem liczne.

Vassulo, czy wiesz, że to Ja nauczyłem Moje sługi, jak doprowadzać do nawrócenia? Takie są Moje wskazania. Dałem Moim sługom władzę spowiadania Moich dzieci.

Dziecko, Ja to napisałem.2

Vassulo, niczego Mi nie odmawiaj. Będę wymagał od ciebie wielu rzeczy. Czy jesteś gotowa iść za twoim Bogiem i Zbawcą?

Tak, obym tylko rozpoznała, że to pochodzi od Ciebie. Pójdę za Tobą, bo Cię kocham.

Vassulo, nigdy się Mnie nie lękaj, miej we Mnie ufność. Przygotowuję cię do stawienia czoła większym doświadczeniom. Czy jesteś gotowa iść za Mną?

Z Twoją pomocą dokonam tego.

Nie bój się. Ja jestem przy tobie, aby cię podtrzymać. Moja córko,

oddaj się całkowicie w Moje Ręce. Pozwól Mi posługiwać się tobą, umiłowana, aby uzdrawiać dusze. Pozwól Mi związać cię ze Mną więzami miłości. Pozwól Mi odczuć, że należysz całkowicie do Mnie. Pozwól Mi – Mnie, który jestem twoim Stwórcą – wziąć cię w posiadanie.

Tęskniłem za twoją miłością, pozwól teraz Mojej Miłości rozpalić twoje serce. Bądź całkowicie Moja. Tęskniłem za tobą, tęsknię za tobą. Czy nigdy za Mną nie tęsknisz, Vassulo?

Tak, albo wyobrażam to sobie.

Vassulo umiłowana, ofiarowując Mi siebie uwielbisz Mnie i równocześnie oczyścisz się.

Teraz wiążę cię ze Mną. Ja, Bóg Najwyższy, będę z tobą aż do końca.

- Zaprawdę mówię ci, wybrałem cię wiedząc, że jesteś niczym, bez środków, nędzna, grzeszna, ale pomimo wszystkich twoich błędów, kocham cię. Tak, kocham was wszystkich, pomimo waszych nieprawości.

Panie, czy związałeś mnie teraz?

Tak, uczyniłem to. Kocham cię i z Miłości pragnę, abyś była zawsze blisko Mnie. Umiłowana, posłuchaj Mnie: Moje więzy są więzami miłości, są więzami czystości. Kocham cię. Niech Moje dzieci zrozumieją, jak bardzo Ja mogę je kochać.

Moja Łaskawość nie ma granic. Moja Miłość to pożerający Płomień ogarniający każde, przyjmujące Mnie serce.

Córko, idź teraz i pamiętaj, że to Ja cię prowadzę. Przypomnij sobie, kto cię oczyścił. 3 Zapomniałaś? Czyż to nie Ja Sam cię namaściłem?

Tak, Panie, trzynastego.

Vassulo, Ja Sam dałem ci Mój Chleb i Moje Wino. Przypomnij sobie, że to Ja wybrałem dla ciebie moment oczyszczenia, dziecko.4

Kochaj Mnie, pracujmy razem.

To przypomina mi pierwszy raz, kiedy przyjmowałam Komunię św. w tym kościele. Byłam z ojcem Karl'em, kapłanem. Bóg posłał mnie do niego, abym otrzymała Komunię św. Ojciec Karl nie był pewny, czy w podobnym przypadku może mi Ją dać bez koniecznego przygotowania. Zaproponował więc, że pomodli się w duchu, aby Bóg go natchnął, co ma czynić, a moja ręka, prowadzona przez Boga, napisała to, co trzeba było zrobić:

"I WILL".

co znaczyło: “Ja to uczynię.” Ojciec Karl powiedział mi, abym przyszła jeszcze raz, aby przyjąć Komunię św. Odpowiedź Boga brzmiała, że On Sam mnie wyspowiada. 5 Cztery dni później Bóg prosił mnie, abym się wyspowiadała. Uczyniłam to wobec Niego. Nazajutrz, wróciłam do ojca Karl'a, który dał mi Komunię św.


1 Uczyniłam to.
2 Tu, chciałam zmazać słowo “spowiadanie”, bo byłam przeciwna spowiedzi. Bóg zablokował mi rękę.
3 Wahałam się, ponieważ nie rozumiałam.
4 To prawda: w kościele w pełni rozpoznałam w tabernakulum Jezusa, który śpiewał i modlił się z innymi. On Sam dał mi Chleb i Wino.
5 wyjątkowo tym razem.

 

Lista chronologiczna
Kompletna lista Orędzi w porządku chronologicznym
 

Mój Anioł Daniel
Mój Anioł Daniel
 

Lista alfabetyczna
Kompletna lista Orędzi w porządku alfabetycznym
 

Lista zeszytów
Kompletna lista Orędzi pogrupowana zeszytami
 

Szukaj w Orędziach
Szukaj tekstu w Orędziach
 

Orędzie losowe
Losowo wybrane Orędzie
 

 Szybkie Wyszukiwanie

© Vassula Rydén 1986 Wszystkie Prawa Zastrzezone
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message