DHTML Menu By Milonic JavaScript

Polski » Orędzia »

5 lutego, 2004

Córko, odziałem cię szatą światła, aby pokazać temu pokoleniu Moją Chwałę. Czy nie czytałaś, że używam wichry jako posłańców, a ogniste płomienie jako sługi? Jeden dzień na Moich dziedzińcach, kilka kropel Mojej Krwi na nich, jedno Moje spojrzenie i błogosławieństwo olejem namaszczenia i są gotowi i mocni jak skała, aby wyruszyć i ogłaszać Moje Słowo światu. Zgromadzenie świętych w niebie towarzyszy im, by pospieszać ich stopy. Ja Sam przewodzę im, pospieszając na drodze, którą mamy iść. Ach, Vassulo, Ja jestem Zmartwychwstaniem i Życiem. Wszystko, co ofiarowałem tobie w pisemnej formie, stanowi promieniejące źródło, które oczyszcza ciało i umysł, duszę i serce, zmywając smołę i sadzę. Ja, Chrystus, mam moc przemiany całej twojej istoty z ciemności w światło.

Przez minione osiemnaście lat przemawiałem do ciebie w twoim sercu za pośrednictwem mocy Mojego Świętego Ducha. Moje Miłosierne Pieśni, które zawierają w sobie mistyczne objawienia i wskazania, są przeznaczone dla ciebie i dla tego ginącego pokolenia. Są darem od Ojca, ode Mnie i od Ducha Świętego. Nie mówiliśmy w sposób, w jaki przemawiają filozofowie, lecz jak czynią to przyjaciele. Skarbem, który tobie objawiłem w tych orędziach, jestem Ja Sam… Moja córko, poprosiłem cię na początku Mojego wezwania skierowanego do ciebie, abyś pospieszyła i pobiegła do twych braci i sióstr, by dzielić się z nimi tym boskim skarbem, w którym objawiam Moją Chwałę i Moje Miłosierdzie. Poprosiłem cię, byś zwołała wszystkich, bez względu na to kim są i do jakiego wyznania należą, i obudziła ich z ich snu. Niektórzy, jak zauważyłaś, odpowiedzieli Mi z wielką żarliwością, skłonni podjąć nawet ascetyczne życie. Inni jednak nie pojęli Mnie i odrzucili Mnie bez powodu, wpływając przy tym na osoby z ich otoczenia. Ofiarowałem tobie zarazem, Moja Vassulo, wykłady bizantyjskiej duchowości, jednakże nawet ci, którzy twierdzą, że czczą Mnie, określając się mianem Bizantyjczyków, z chęcią pozbawili samych siebie znalezienia się na dłoni Mej Ręki i rozpoznania Mnie. Następnie rażąco odrzucili Moje błogosławieństwo i Moją łaskę… Twierdzą, że wiedzą wszystko, lecz nic nie wiedzą…

Spotkanie Mnie, kiedy ujawniam Samego Siebie przez Światło, jest cudem. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Zatem pytam ciebie1, bracie, należący do Wschodniego Kościoła:

- Czy Ja, będąc Bogiem, mogę wyjawić Moje Tajemnice człowiekowi, jeśli tego zechcę? - Czy Bóg może w waszych czasach ujawnić Samego Siebie człowiekowi poprzez promień boskiego Światła, co człowiek może pojąć przez łaskę?
- Prawosławiu przypisujesz miano prawdziwej religii, czy zatem Prawosławie kiedykolwiek odrzucało możliwość udzielania boskiego Pouczenia człowiekowi poprzez Światło Ducha Świętego?
- Powiedz Mi, Mój przyjacielu, co jest szczytem życia mistycznego, o którym mówisz? Czy nie jest nim zażyłe i osobiste obcowanie ze Mną, Chrystusem?
- Czy człowiek może pojąć Moją Wiedzę2 o własnych siłach? Nie, zaiste nie, Moja Wiedza może być pojęta wyłącznie przez światło Krzyża, które wszystkie rzeczy niewidzialne dla oczu czyni widzialnymi i jasnymi. Tylko przez Oko waszego odkupieńczego Narzędzia człowiek może dostrzec wszystko, co Ono ze sobą niesie.
- Czym jest zatem poznanie Mnie i zrozumienie Mnie? I czym jest relacja pomiędzy Bogiem i człowiekiem?
- Czy Ja, Chrystus, mogę nagrodzić pełnią Mojej łaski tych, którzy szczerze szukają łaski?
- Wykonywałeś codziennie wiele zadań, lecz Ja gorąco pragnąłbym, abyś odnalazł schronienie w Moim Sercu, znalazł swój odpoczynek we Mnie, twoim Bogu…
- Czy Ja, będąc Bogiem, mogę w waszych tak pogarszających się czasach ujawniać Mój smutek człowiekowi i temu, komu zechcę, dzieląc z nim Moje troski?
- Nie oszukuj siebie i nie mów: „niemożliwe, by prosty człowiek otrzymał skarb Ducha Świętego!” Kim jesteś, by Mnie osądzać? Czym jest proch, by mógł Mnie prowokować? Niewątpliwie, każdy na końcu będzie sądzony i będzie musiał odpowiedzieć za wszystko, co uczynił lub czego nie uczynił.
- Czy ty, który Mnie badasz, kiedykolwiek Mnie zakosztowałeś, jak Dawid3 ?
- Czy jesteś pewien, że Mnie posiadasz, a przecież nie rozpoznajesz Mnie w Mojej mowie?
- Naucz się mówić: „Nauczyłem się, jak posiąść Boga, Tego, który mnie usynowił, który dał mi Siebie poznać, nigdy jednak nie tracąc Swej transcendencji! Ten, który ogarnia wszystkie istoty, posiada również mnie i teraz w mojej nicości uporządkował wszystkie rzeczy we mnie według Swej boskiej Woli…” Następnie, po wypowiedzeniu tych słów, musisz Mi powiedzieć, Mój przyjacielu, jakie to uczucie odkryć Mnie w sobie? Jakie to uczucie móc podnieść Welon Oblubieńca i odkryć Moją Boskość? Pozwól więc Mojemu Duchowi Świętemu nawiedzić cię Swoim Światłem i przemienić twoją duszę w Katedrę!
- Czy którykolwiek człowiek może osiągnąć, gdy przebywa na ziemi, niewypowiedzianą i najczystszą cnotę niewzruszoności, jeżeli Ja nie nawiedzę go przez Ogień?
- A jeśli Ja rzeczywiście przeszedłem przez miasto4, czyż może to pozostać niezauważone? Albo czyż Moje przejście nie zapali całego miasta?
- Czy nie czytałeś wcześniej, że Ja mogę prowadzić Mój lud i objawiać mu Moją Wolę bez powiadamiania o tym człowieka?
- Czy to jest złem, że Oblubieniec przychodzi do tego pokolenia, aby przyciągnąć dusze bliżej do płomieni Miłości Jego Serca i przyoblec je we Mnie, aby uzdolnić je do władania ze Mną, ich Bogiem? Uroczyście pytam was, co uczyniliście z Pismami? Czy one nie są Moim odbiciem? Jak to jest zatem, jeżeli mówicie, że znacie Pisma, że nie rozpoznajecie Mnie w tym dziele? Jak to jest, że tak łatwo zaprzeczacie prawdzie?
- Czy człowiek, który jest duchowo martwy, może zrozumieć Pisma, wcielając je w życie, skoro nie jest żyjący? Gdyby człowiek rozumiał Pisma i Moje wypowiedzi, które odzwierciedlają Mój Obraz, to nie mówiłby: „Wystarczą mi Pisma i wypowiedzi Ojców Kościoła…”

W tych czasach łaski, Ja przedstawiam Siebie jako Miłosierdzie. Nie przyszedłem, aby dodać coś nowego albo zaprzeczyć Pismom i Tradycji Mojego Kościoła, nie przyszedłem też zakładać nowego Kościoła. Ale przyszedłem odnowić Moje stworzenie i wskrzesić martwe nasiona do Życia we Mnie. Przyszedłem upiększyć Mój Kościół, który nabyłem Moją Własną Krwią, wzbogacić go i napełnić boskim Światłem. Przyszedłem z Miłosierdziem, aby zjednoczyć Mój Kościół. Nauczcie się, że wszystko poddane jest Mojemu Berłu.

ic


1 Pan podał mi konkretne nazwisko kapłana, który mieszka w Stanach Zjednoczonych i należy do Greckiego Kościoła Prawosławnego.
2 Mądrość.
3 Dawid, autor Psalmów. (Por. np. Ps 34, 9 – przyp. tłum.)
4 Metaforycznie: nasz Pan ma na myśli „duszę”

 

Lista chronologiczna
Kompletna lista Orędzi w porządku chronologicznym
 

Mój Anioł Daniel
Mój Anioł Daniel
 

Lista alfabetyczna
Kompletna lista Orędzi w porządku alfabetycznym
 

Lista zeszytów
Kompletna lista Orędzi pogrupowana zeszytami
 

Szukaj w Orędziach
Szukaj tekstu w Orędziach
 

Orędzie losowe
Losowo wybrane Orędzie
 

 Szybkie Wyszukiwanie

© Vassula Rydén 1986 Wszystkie Prawa Zastrzezone
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message