DHTML Menu By Milonic JavaScript

Polski » Orędzia »

Cała Ziemia Będzie Cierpieć, Chyba Że Usłyszę Prawdziwy Krzyk Nawrócenia

30 wrzesień, 2002

Mój Panie, mój Boże,
jakie to cudowne podróżować u Twego boku,
rozsiewając na wietrze
niebiańskie ziarno!

W przeciwieństwie do ciemności, jaka mnie otacza,
Ty jesteś kolumną gorejącego Ognia,
Promieniem Światła.

Twe Święte Oblicze, Chryste,
jest jak lśniący Diament
i kiedy jesteś naprzeciw mnie,
Twe promieniowanie oświetla moją duszę,
aby nie upadła w ciemnościach.
Jaśniejący bardziej niż tysiąc słońc razem wziętych,
stoisz teraz promieniejący
przed moją nędzną duszą.
Ach! Gdyby ludzkość wiedziała,
co oznacza znalezienie się
w obecności tak nieopisanego piękna!

Mój Potężny Boże, Światłości Niezniszczalna,
Twa obecność jest udzielana światu darmo.
Jakże więc się to dzieje,
że on nie może Cię rozpoznać ani nawet dostrzec?

Mój Łaskawy Panie,
piękniejszy niż wszystkie zgromadzone moce anielskie,
przekraczający wszelkie pojmowanie i wszelkie rozumienie,
Twoje nieskończone Miłosierdzie,
Twa niepojęta hojność i wspaniałomyślność
wprawiają mnie w osłupienie...
Twoje piękno przyciąga moją duszę,
paraliżuje ją
i sprawia, że ogarnia ją nieznośny smutek.
Twój wdzięk mnie rani...

Wiele razy
próbowałam Cię pochwycić,
lecz daremne były moje usiłowania.
To było tak, jakbym próbowała pochwycić ogień.
Moje palce przenikały Ciebie...

Twoja wspaniałość odzwierciedla się w Twoim stworzeniu
jak w lustrze bez skazy,
które odbija Wieczne Światło.
Jak to się jednak dzieje,
że Twoje stworzenie
nie widzi tej jaśniejącej światłości?

Moje próby pochwycenia Cię
– przynajmniej frędzla Twojej szaty – były daremne.
Ty jednak – w Swoim Współczuciu
i dla dodania mi otuchy,
abym nie porzucała tej pogoni,
lecz kontynuowała moje próby pochwycenia Ciebie
– szafirami okryłeś moją drogę,
aby mi dopomóc w moich wysiłkach.
Twoje Imię napisałeś olejem na mnie wszędzie.

Kolumno pachnącego kadzidła,
która otaczasz świat wonią przy Swoim przejściu,
czym sobie zasłużyłam na to,
by dostąpić łaski posiadania Mądrości jako nauczycielki?

Kiedy z mojego niegodnego serca
zawołałam ku Tobie, który jesteś na wysokości,
Twój Majestat ukazał się
i pochylił się ku mnie,
a Twoje Wargi nadały mi
Twe Boskie Imię,
namaszczając moją duszę Świętym Olejem.

Namaszczenie mojej duszy!
W Swej hojnej miłości,
w Twym Boskim szaleństwie,
przyozdobiłeś moją duszę wspaniałymi szatami,
okryłeś moją nagość
Twym Boskim Podpisem,,
czyniąc mnie Twoją
na zawsze.

O, Zbawicielu
gorejący Miłością do ludzkości,
zwilż teraz moje wargi łaską,
aby się do Ciebie zwracały
zawsze ze czcią i uwielbieniem...

Ach! Umiłowana! Wezwałem cię, abyś dążyła tylko do Mnie. Wezwałem cię, aby cię rozkochać we Mnie tak, jak Ja kocham ciebie. Zraniłem twoją duszę Moim pięknem, aby cię wezwać do życia we Mnie. Ożywia cię Moja obecność, która sprawia, że drżysz do dzisiaj i stajesz się jedynie bladym odbiciem Mojej Światłości. Moja hojna Miłość do ciebie upoiła twoją duszę pragnieniem Mnie. Uwolniłem cię, aby twe ciało i dusza osiągnęły wolność od pożądliwości. Uwolnić się od pożądań możesz tylko przeze Mnie. W tej wolności od pożądliwości Ja mogę w tobie zasadzać Moje niebieskie ziarna.

Rozumiesz? Spójrz, uczyniłem cię świadkiem dla ludu, aby wezwać wszystkie narody; aby te, które nie są świadome Mojej Obecności, pośpieszyły do Mnie i uwielbiły Mnie. Powiedziałem, że uczynię Moje słowa ogniem w twoich ustach, aby przyciągnąć tych, którzy nigdy Mnie nie znali, do służenia Mi niewzruszenie i do miłowania Mojego Imienia. Czyż nie powiedziałem, że naprawię Moje zwalone ołtarze?

Przejdę pośród Moich domowników, obecnie rozproszonych. Oddzielę serca wyniosłe i dumne od serc czystych tak, jak się oddziela owce od kozłów. Powiedziano wam, że macie zachowywać Moje Prawo i Moje postanowienia, i zostaliście poproszeni o okazanie skruchy całym sercem. Oczyszczenie już się rozpoczęło i niektórych z was już nawiedziłem. Czy zapomniałaś o swych słowach, kiedy ze strachu, w agonii, zawołałaś: „Pochwycił mnie Twój Ogień, Panie!”, i z jękami skruchy uznałaś w końcu swoją winę?

Co do tych, których jeszcze nie nawiedziłem, to czeka ich wiele udręk. Dzień Pana przyjdzie też na nich i jaki to będzie dzień! Będę skory okazać Swoje Miłosierdzie, obyście tylko wyrazili żal... Ukażę Moje Miłosierdzie i zgromadzę was wszystkich z każdego krańca ziemi. Jednak Ja, Autor Hymnu Miłości, mówię wam: jeśli świat w swej niegodziwości nie zwróci się do Mnie – żałując, odpłacając miłością za zło – to wtedy wszystko, co może się przydarzyć każdemu z was, przekroczy wszelkie historyczne rekordy oczyszczenia!

Panie, nie wiem, co powiedzieć!

Nie ma płomiennego żalu ani rzeczywistej skruchy... Zgiełk panuje w narodach, a ich działania są na miarę ich bezbożności... Cała ziemia będzie cierpieć, chyba że usłyszę prawdziwy krzyk nawrócenia. Ach! Jakże mogą w ich głowach rodzić się myśli, że do pokoju doprowadzą ci, którzy stają wyprężeni na trybunach, ogłaszając pokój. A w jakiż to sposób, jaką drogą wprowadzą pokój między sobą, skoro sami przekraczają Moje Przykazania i są w stanie wojny ze Mną?

Nie traćcie jednak nadziei. Na koniec bowiem przyjdzie ocalenie od Boga w Trójcy – od Tego, którego nadal odrzucasz, bezbożne pokolenie. Na koniec będziesz żyć w pokoju. Bóg, który siedzi wysoko na tronie, zalesi was, a Mój Duch będzie stale płynął jak lśniąca rzeka na wysuszonych ziemiach.[24] Napełnię wszystko Moim Światłem. W tym Świetle oddzielę chwast od pszenicy. Jak ci powiedziałem, oddzielę owieczki od kozłów.

Dla tych, którzy się znajdą poza Moim Boskim Światłem, będę nieosiągalny i niewidoczny, a ich mieszkaniem będzie tylko ciemność. Ci natomiast, którzy się znajdą w Moim Boskim Świetle, zostaną pobłogosławieni i oni sami staną się światłem w Mojej Światłości. Ja ich ogarnę, przekazując im Mój blask. Im czystsza będzie ich dusza, tym bardziej będzie jaśnieć. Szczęśliwy człowiek, którego wina została przebaczona, a grzech – zmazany. Szczęśliwy człowiek, którego nie oskarżam o żadną winę, którego duch nie jest zdolny do oszustwa!

Powiedz twemu pokoleniu, że Bóg jest tu, z wami wszystkimi... ic

 

Lista chronologiczna
Kompletna lista Orędzi w porządku chronologicznym
 

Mój Anioł Daniel
Mój Anioł Daniel
 

Lista alfabetyczna
Kompletna lista Orędzi w porządku alfabetycznym
 

Lista zeszytów
Kompletna lista Orędzi pogrupowana zeszytami
 

Szukaj w Orędziach
Szukaj tekstu w Orędziach
 

Orędzie losowe
Losowo wybrane Orędzie
 

 Szybkie Wyszukiwanie

© Vassula Rydén 1986 Wszystkie Prawa Zastrzezone
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message