DHTML Menu By Milonic JavaScript

Polski » Orędzia »

Pisma Są Zwierciadłem, Które Mnie Ukazuje

13 listopad, 2001

Vassulo, wezwałem cię prawie szesnaście lat temu i przez te szesnaście lat pozwoliłem twoim oczom widzieć wiele rzeczy i słyszeć o wielu jeszcze bardziej imponujących. Napełniłem cię, jak i innych, którzy do Mnie należą, Moimi przesłaniami, Boskim światłem, aby was uzdolnić do rozumienia Mnie.

Ja jestem Światłem i przewyższam wszelkie światła. Ja, w Mojej Wspaniałości, przenikam wszelkie światła, wszelkie jasności. Mogę dać światło każdemu, objawiając Siebie w nim. Dlatego twój umysł powinien być połączony z Moim, a Ja naznaczę go Moim Boskim Światłem, abyś widziała to, czego żadne oko nie widziało, i pojęła sprawy Moją Myślą, dzięki Mojemu Boskiemu Światłu....

Napełniłem ciebie Poznaniem i Pojmowaniem Mnie Samego. Tak, Moje dziecko, zamieniłem cię w ołtarz, na którym umieściłem Moją prorocką posługę. Udzieliłem ci wszelkich możliwości wyśpiewania Moich Słów, aby ich dźwięk usłyszano w każdej świątyni.1 Napełniłem cię, dla Mojej radości, tajemnymi słowami – dla wywyższenia Mojego Imienia i dla dosięgnięcia odległych ziem i ludów.

Włożyłem światło w twe serce, aby ci ukazać wielkość Moich dzieł. Twoje uszy usłyszały i nadal słyszą chwałę Mego Głosu, a twe duchowe oczy widziały Mnie twarzą w twarz. Okryłem kwiatami2 tę ziemię, pragnąc zachęcić tych, którzy z powodu Mojego milczenia tracili ufność – aby nabrali ducha i ożyli. Sprawiłem, jak powiedziałem, że ta ziemia ożyła.

Wielu jednak – zamiast się ucieszyć – okazuje obojętność. Ich lekceważenie zdeptało z wściekłością wszystko, co kwitło. Przysięgli na Moje Imię, że zniszczą wszystko, co kwitnie. To była ich codzienna troska.

Ja jestem Bogiem i jestem mocny, by przebaczyć i by rozlać gniew. Dałem każdej istocie ludzkiej możliwość dosięgnięcia Mnie. Udzieliłem tak licznych okazji każdemu narodowi do czytania Mojego Hymnu Miłości. Wielu jednak zignorowało Moje słowa.

Uroczyście pytam was wszystkich: co uczyniliście z Pismami? Pisma są zwierciadłem, które Mnie ukazuje. Jak to się dzieje – skoro mówicie, że znacie Pisma – że nie rozpoznajecie Mojej przemowy?[23] Jak to się dzieje, że tak łatwo zaprzeczacie prawdzie? Ja wam to mówię: jeśli Mnie teraz nie rozpoznajecie w Moich słowach, to po prostu dlatego, że ani nie znacie, ani nie rozumiecie Pism, które są kluczem Ducha Świętego.

Niektórzy z was mówią: „Nie potrzebujemy tego prorockiego objawienia, nie jesteśmy zobowiązani ani go słuchać, ani czytać, gdyż Pisma nam wystarczą i z nich możemy posiąść wszelką wiedzę”. Pytam was zatem w waszym niedowiarstwie: „Czy wiecie, dlaczego nie wierzycie, i czy wiecie, dlaczego jesteście tak obojętni i zdecydowani zamknąć serce? Czy wiecie, dlaczego nie szukacie nic poza nimi?” To dlatego, że nie macie Ducha Świętego, który mógłby was unieść z mroków ku Swemu Światłu, oświecając waszą duszę, aby widziała Syna z Ojcem, ukazujących się wam. Duch Święty tchnąłby w was tchnienie zmartwychwstania, ożywiając was, dając wam życie we Mnie. Czy dusza, która jest martwa, może pojąć Pisma i praktykować je, skoro nie jest żyjąca?

Gdybyście pojęli Pisma, które są zwierciadłem odbijającym Mój Obraz, nie mówilibyście „Pisma mi wystarczą.” Nie, Mój przyjacielu, Pisma nie wystarczą, jeśli nie posiadasz Ducha Świętego. To dzięki Światłu Ducha Świętego można pojąć Objawienie. A wszystkie tajemnice w Pismach, które się wydawały nieprzeniknione i zapieczętowane, staną się poznawalne i jasne, gdyż klucz poznania zostanie ci udzielony przez Ducha.

Zaprawdę powiadam ci: kto Mnie dobrowolnie przyjął – nawet dopiero teraz, kiedy mówię – jest błogosławiony, gdyż przeze Mnie otrzyma poznanie i Mądrość w sposób tak cudowny, jakby przeczytał wszystkie Pisma! On sam będzie jak brzmiąca księga, niosąca w sobie Boskie natchnienia, które się otrzymuje przez łaskę. Wtedy, Moja córko, kiedy będzie czytał Pisma, ujrzy nie tylko słowa, lecz swym duchowym okiem – tak jak ty tego doświadczyłaś, Vassulo – dostrzeże też głęboki sens ich kontekstu

Nie sprzeciwiajcie się więc Moim wysłańcom, którzy są jak dźwięczna księga i jak urząd prorocki. Oni pochodzą ode Mnie. Nie ujawniają więcej, niż zawierają Pisma, lecz są waszymi przewodnikami. Prowadzą wasze życie w nowy sposób, abyście rzeczywiście żyli we Mnie poprawiają wasze życie, dają wam ufność i pociechę. Ja mogę przemienić każdą nędzną istotę w Katedrę.

Nie osądzaj, a Ja przyjdę do ciebie, aby Moje słowa stały się rzeczywistością. Pisma są obrazem Mnie, twego Boga. Ceń je, ale nie mów, że je znasz, kiedy daleko ci do poznania Mnie. Zachowuj Przykazania i wypełniaj ich słowa, abyś miał wizję Mnie. Wypełnienie Mojego Słowa doprowadzi twą duszę do poznania Mnie. Wtedy i tylko wtedy staniesz się bogiem przez uczestnictwo, a nie tylko z nazwy.

Czy nie pojąłeś znaczenia polecenia: „Słuchaj chętnie każdego słowa pochodzącego od Boga”? Czy słuchałeś? Działania każdego stworzenia są przed nim. Klęski, plagi, głód, nieszczęścia, wojny, krew i śmierć zastąpiły teraz Moje kwiaty3 z powodu dzieł waszych rąk i przez wasze grzechy.

Od wielu lat błogosławię tę wysuszoną ziemię, przychodząc na was jak rzeka, zalewając ją jak powódź Moimi błogosławieństwami. Ustawiłem zwiastunów na Niebie i wysłałem wam Moich bosych aniołów, aby rozpalili Moim Słowem wasze serca, pokolenie. Wysłałem ich, aby was ostrzegli, że ściągniecie na siebie, z waszej winy, wszelkie zło tej ziemi – chyba że się nawrócicie, będziecie się modlić, podejmować wynagrodzenia za wasze grzechy, poprawiać wasze życie; chyba że będziecie szanować Mój Najświętszy Sakrament i żyć w sposób święty, zjednoczeni, umieszczając Mnie jako pieczęć na swoim sercu. Wszystko, co pochodzi z ziemi, powraca do ziemi. Cały świat jest napełniony tak wielkim złem.

Prosiłem was o powrót do Mnie, lecz Moje nasienie4 – martwe – nie usłyszało Mnie i dalej bez przerwy Mnie obrażało. Spójrzcie, oto dlaczego nieboskłon i Niebiosa drżą z powodu Mojego Nawiedzenia.5 Góry i podstawy ziemi drżą z powodu waszych nieprawości. Któż się jednak zaniepokoił, kiedy przed dziesięcioma laty ostrzegłem was przed odpłatą, jaka miała nadejść, jeśli nie okażecie skruchy? Kto próbował pojąć Mój sposób działania? A teraz, powiedzcie Mi, kto obwieści, że sprawiedliwość się dokonała? Czy ktoś z was oczekiwał, że Wieże się zawalą przez wasze grzechy i zło?

A jednak, ach! Ostrzegłem was, lecz zajmowanie się handlem napełniło wasze pokolenie przemocą. Zamiast się wesprzeć na piersi Ojca, zamiast odpocząć przy Nim, umarliście w tej chwili, w której wybraliście wsparcie się na złocie i srebrze. I wasz stół do dziś jest pusty.

Ja jestem waszą Ucztą, waszym Dostatkiem. Jeśli zaś Ja, Bóg, nie stałem się dla was wszystkim, jak możecie oczekiwać, że otrzymacie waszą nagrodę w Niebie? Nie zważając na to, czym i kim jesteście, chcę waszego dobrobytu. Oto dlaczego daję Moje słowa prostym, którzy – sprawując ustanowioną w nich przeze Mnie posługę – pójdą do waszych stóp, aby ten szlachetny skarb złożyć wam u nóg. W dodatku odnowiłem ich przez Ducha Świętego, aby to, co mają do powiedzenia, mówili z pełną władzą – pouczając was lub wskazując błędy.

Prosiłem te drogie dusze o to, by porzuciły wszystko, co nie prowadzi ich do Mnie, i o to, by miały tylko jedno silne pragnienie, jakim jest dobro Mojego Kościoła, i by były gotowe do zwalczania wszelkiego zła, wymierzonego w Moje mistyczne Ciało. Tak, oczywiście, [dusze te] będą prześladowane z powodu swych działań i umarli uznają ich istnienie za zagrożenie. Jednakże to Ja ich namaściłem. I chociaż w oczach niektórych wydają się kimś bez znaczenia, Moje Oczy cenią ich bardziej niż wszelkie klejnoty razem wzięte i wszystkie królestwa oraz królewskie skarby. W Moich Oczach są mili i szlachetni, gdyż Ja ich wywyższyłem.

Namaszczeni olejem z Moich Dziedzińców przyciągną wielkie tłumy dla odnowienia Mojego Mistycznego Ciała, Kościoła, który popadł w ruinę zaniedbany przez pasterzy.

Panie, Ty wiesz o tym, że jedną z przyczyn, dla których jestem prześladowana, jest to, że Ty upominasz hierarchię!

Wiem. Lecz słowo zostało ci dane i uformowałem cię, aby cię posłać na ten zdradziecki świat, abyś mówiła w Moim Imieniu.

Pasterze są podzieleni, sprzeciwiają się sobie nawzajem. Żyją w ruinie duchowej. Jeśli niektórzy niosą jeszcze dobrowolnie i z gorliwością Mój Krzyż dla Mojego Domu, to też są prześladowani przez przekraczających [prawo]. Czy mogą powiedzieć,6 że są Mi całkowicie posłuszni? Jeśli odpowiadacie: „tak”, to wytłumaczcie Mi wasz podział. Podział jest grzechem. Z pewnością znacie znaczenie słów: „Każde królestwo, wewnętrznie skłócone, pustoszeje. I żadne miasto ani dom, wewnętrznie skłócony, nie ostoi się.” 7

Brak w nich najbardziej wyróżniającego znaku wiary, nie ma już miłości...

Nawet jeśli ten podział nie pochodzi bezpośrednio od nich, lecz od ich przodków, to oni żywo podsycają ten ogień, który wychodzi spod ziemi.8 Proszę więc teraz Moich pasterzy o skruchę, o ofiarowanie Mi prawdziwej metanoi, aby dzięki tej ogromnej mocy dokonało się przemienienie. Prawdziwa metanoia to brama prowadząca dusze z ciemności do światła

Mój Panie, nie ma wyniosłych ambicji w moim sercu, jednak przebacz mi, że ośmielę się postawić Ci to pytanie:

„Gdyby jeden z Twoich pasterzy właśnie przeczytał to i doszedł do słów, jakie w tej chwili wypowiedziałeś, prosząc o okazanie skruchy, czy nie byłby to akurat ten, o którym mówisz, że jest pełen gorliwości dla Twego Domu i niesie wiernie Twój Krzyż? To Ablowie, jak ich nazywasz, są czytelnikami, a ponieważ nie wyzbyli się swej prostoty, pragną usłyszeć, co do nich mówisz.

- Czy się mylę, kiedy mówię, że czytający Twoje orędzia są szczerzy i wierni Twemu Domowi?

Jakim sposobem Twoje słowa dosięgną tych, do których – zgodnie z Twoim pragnieniem – powinny dotrzeć, aby je usłyszeli, skoro oni nazywają Twoje Dzieło złem? Wzywasz ich, lecz niewielu słucha. Kto z nich posłucha? [Może tylko] pasterze, którzy w swych sercach żyją już jednością?”

Nie troszcz się o sprawy, które wykraczają poza zasięg twego umysłu i spostrzegania. Mam sposoby kierowania Moich słów ku tym, którzy potrzebują zbawienia... Wiadomo, że miłosierdzie znajduje się we Mnie. 9

Co się tyczy tych, których ty nazywasz szczerymi i wiernymi Mojemu Domowi, to powiadam wam: nie tylko ci, którzy czytają Moje Orędzie i postępują zgodnie z nim, są szczerzy i wierni Mojemu Domowi. Zachowuję dla Siebie prawdziwie Mi oddanych, wybranych przez łaskę – tych, którzy pozostali wierni i pragną nieść na ramionach Mój krzyż jedności. Oni przez swe dzieła otaczają wonią nie tylko Moje Ciało, lecz cały świat.

Inaczej mówiąc, szczerzy i wierni są nie tylko ci, którzy dzięki łasce odpowiedzieli na wezwanie do słuchania Moich Słów dawanych wam w tym Orędziu.

A ty, córko, czy widziałaś czego właśnie dokonałem?

'Tak, Panie, widziałam.' (To coś pomiędzy Panem a mną.)

W takim razie wychwalaj Moje Święte Imię, a ujrzysz rzeczy większe niż to. Poczekaj a zobaczysz... Bądź cierpliwa i pozwól Mi kontynuować naszą wspólną drogę. Widzisz? Widzisz, dokąd cię zaprowadziłem? Nie lękaj się. W Mojej Obecności masz pokój... ic


1 Zrozumiałam, że Bóg rozumie przez to dusze.
2 Zsyłając błogosławieństwa.
3 Kwiaty przedstawiają tu błogosławieństwa.
4 My.
5 Innymi słowy: tak oczywiste i potężne jest ujawnienie się Boga przez to Orędzie.
6 Łamiący prawo.
7 Mt. 12, 25
8 Z piekła.
9 W tej chwili, choć nie jest to widoczne w tym prostym zdaniu, Pan Jezus ujawnił mi, że jest chory z Boskiej miłości do wszystkich Swych pasterzy. Dlatego ich upomina, bo drży ze wzruszenia z powodu tej miłości. To było tak, jakbym usłyszała naszego Pana skarżącego się jak dziecko, które zostało niesprawiedliwie potraktowane. Jakby mówił: „Pobili Moje Ciało. Moi przyjaciele Mnie zranili i jestem nie do poznania. Wzięli Mój płaszcz. Chociaż stróże mego Domu przestali ze Mną rozmawiać, to jednak z Moich Ust, nasączonych miodem, mogą otrzymać balsam odnowienia. Drżę w największych głębinach Mej istoty przed utratą ich. Powyrywali Mi członki, znieważyli i poddali próbie, zranili Mnie. A jeśli są pośród nich ludzie mądrzy i święci – ukazujący swe dobre życie, ukoronowane pokorą i Boską miłością wobec Mnie – rzucają się na nich jak wściekłe wilki, aby ich rozszarpać. Kain należał do Złego i podciął gardło swemu bratu. Oni tak samo są traktowani...”

 

Lista chronologiczna
Kompletna lista Orędzi w porządku chronologicznym
 

Mój Anioł Daniel
Mój Anioł Daniel
 

Lista alfabetyczna
Kompletna lista Orędzi w porządku alfabetycznym
 

Lista zeszytów
Kompletna lista Orędzi pogrupowana zeszytami
 

Szukaj w Orędziach
Szukaj tekstu w Orędziach
 

Orędzie losowe
Losowo wybrane Orędzie
 

 Szybkie Wyszukiwanie

© Vassula Rydén 1986 Wszystkie Prawa Zastrzezone
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message