DHTML Menu By Milonic JavaScript

Polski » Orędzia »

Biada Tym, Którzy Wyciągają Swe Ręce, Żeby Niszczyć To,
Co Ja Właśnie Buduję!

29 maj, 1998

W nieubłaganym cierpieniu mojego ducha
muszę mówić,
żalić się w goryczy mojej duszy.
Przyjdź, błagam Cię, spójrz na mnie.
Czy mnie oddaliłeś?
Moje korzenie są w Tobie,
jednak w moim milczeniu mówię:
"Z pewnością zmartwiłam Pana Boga.
On z pewnością pozbędzie się mnie
w jednym z tych dni, które nadchodzą."

Szukam światła, żeby to zrozumieć,
lecz znajduję tylko ciemności.
Czy może byłam nieczuła
na Twoją dobroć?
Czy w jakiś sposób Cię rozczarowałam
lub zlekceważyłam?
Czy wizja słońca w jego chwale
lub blask księżyca w jego marszu po niebie
skradły Ci moje serce,
tak że to ku nim moja ręka posyła pocałunek?

Moja ukochana oblubienico, pozwól Mi wylać na ciebie Mój słodki zapach i pamiętaj o jednej rzeczy: Ja, Jezus Chrystus, Słowo Boże, zawsze będę się troszczył o wszystkie twe potrzeby. 1

Liczne są twoje winy, lecz Ja o wszystkim tym wiedziałem zanim jeszcze ogłosiłem ci Moje Orędzie Jednak w Mojej niezmierzonej Miłości, jaką ciebie darzę, dałem ci miejsce we Mnie: tam, w tym szczególnym miejscu, w którym mogę doprowadzić twą duszę do doskonałości, jakiej wymagam od Moich świętych. Ach! Vassulo, nadmierna łaskawość – to Ja. Niezmierzona miłość – to Ja. A jednak ty znasz Mnie jeszcze tak niewiele, Moja gołąbko. Skąd te mroczne myśli o Mnie? Wszystko, co mam, należy do ciebie i to na zawsze. 2 Bądź więc odważna i oszczędź Mi tego niepotrzebnego Kielicha.; Słowo Życia zostało ci dane darmo, abyś ty z kolei udzielała go darmo innym. Widzisz więc, że Ja w Mojej Pracy dałem ci wzór. Chcę, żebyś nadal czyniła wszystko to, czego się nauczyłaś ode Mnie i o czym zostałaś pouczona, żeby to czynić w Moje Imię.

Nie lękajcie się nikogo, kiedy się gromadzicie razem w Moje Imię, żeby chrystianizować to zdechrystianizowane pokolenie. Wszystko, co czynicie, jest dla Mojej czci i dla Mojej chwały. To Ja buduję, Ja zajmuję się konstrukcją i biada tym, którzy wyciągają swe ręce, żeby niszczyć to, co Ja właśnie buduję! Poświęcaj się teraz dla Moich spraw i pamiętaj, że nic nas nie oddziela. Ja jestem zawsze z tobą, Moja umiłowana.

Błogosławię cię. ic


1 Jezus mówi o moich zaniedbaniach i porażkach
2 Nasz Pan wymawiał te słowa bardzo powoli, smutnym Głosem, ponieważ wciąż był źle rozumiany przez stworzenia, którym w Swojej życzliwości, dał tak dużo.

 

Lista chronologiczna
Kompletna lista Orędzi w porządku chronologicznym
 

Mój Anioł Daniel
Mój Anioł Daniel
 

Lista alfabetyczna
Kompletna lista Orędzi w porządku alfabetycznym
 

Lista zeszytów
Kompletna lista Orędzi pogrupowana zeszytami
 

Szukaj w Orędziach
Szukaj tekstu w Orędziach
 

Orędzie losowe
Losowo wybrane Orędzie
 

 Szybkie Wyszukiwanie

© Vassula Rydén 1986 Wszystkie Prawa Zastrzezone
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message