DHTML Menu By Milonic JavaScript

Polski » Ewangelizacja » W jaki sposób zaangażować się w działalność Prawdziwego Zycia w Bogu » W jaki sposób mój kraj może zorganizować się lepiej? » Tworzenie filii regionalnych w celu pomocy grupom modlitewnym i dla wsparcia ewangelizacji - bardziej szczegółowo (c.d.) »

Dzielenie na Regiony w Celu Ułatwienia Ewangelizacji i Pomóc Grupom Modlitewnym

Ciąg dalszy

3. Określenie i przypisali obowiązków tym ludziom

Kiedy mieliśmy już listę potencjalnych ludzi, musieliśmy określić o co będziemy ich prosić. Tutaj jest to co Vassula określiła jako cele/obowiązki dla tych regionów.

Obowiązek 1: Formowanie Grup Modlitewnych

  • W celu udzielenia pomocy przy formowaniu grup modlitewnych, ktoś przed wszystkim musi sam należeć do takiej grupy, która spotyka się co tydzień, jeśli to możliwe
  • Idealnie by było, żeby nawet odbywano podróż i pozostawało na noc w domu danej osoby, żeby pomóc w rozpoczęciu działania grupy modlitewnej. Takie coś zakończyło się sukcesem we Francji oraz Szwajcarii. Gdzieś indziej prawdopodobnie też.
  • Muszą się także upewniać, że wszystkie Grupy Modlitewne CZYTAJĄ ORĘDZIA

Obowiązek 2: Organizowanie spotkań, na których się świadczy albo innych spotkań ewangelizacyjnych

  • Celem jest mieć organizować w każdym regionie co miesiąc jedno spotkanie, na którym się daje świadectwo
  • Być chętnym do zapraszania świadków zza granicy
  • Iść za wskazówkami, o których mowa w wideo dla organizatorów które nagrała w Szwajcarii Vassula i Robert Lepricard. Naśladować francuski model
  • A także ustawić stanowiska z książkami w miejscach publicznych

Obowiązek 3: Mieć w zapasach książki, kasety wideo, nagrania, DVD itp

Będą one wykorzystywane na spotkaniach, na których się świadczy, oraz na stoiskach z książkami.

Obowiązek 4: Przygotowywać w miarę często rekolekcje

Obowiązek 5: Ewangelizować w więzieniach tam gdzie jest to wykonywalne

Obowiązek 6: Uczęszczać na Międzynarodowe Rekolekcje a szczególnie na Pielgrzymki

„To ważne, żeby ludzie byli zachęceni do uczestnictwa na Międzynarodowych Pielgrzymkach i Rekolekcjach ponieważ stwarza to możliwość dla ludzi z różnych wyznań i kultur zebrać się razem i dokonać owocnej, religijnej i kulturowej wymiany. Wszyscy uczestnicy mają możliwość doświadczyć ekumenicznej współpracy oraz dyskusji, aby móc poznać każdego lepiej w okolicznościach, które zachęcają do jedności i braterstwa, przekraczając doktrynalną i narodową separację, izolację i samowystarczalność”

Obowiązek 7: Wysłać miesięczne raporty dotyczące działań ewangelizacyjnych w regionie do br. Otfried ()

 
Ewangelizacja
List Vassuli dotyczący ewangelizacji i grup modlitewnych
W jaki sposób zaangażować się w działalność Prawdziwego Zycia w Bogu
    27 pytań
    27 odpowiedzi
    Zaproś świadka
    Video filmik na temat sposobu organizowania spotkań z dającymi świadectwa
    W jaki sposób mój kraj może zorganizować się lepiej?
        Tworzenie filii regionalnych w celu pomocy grupom modlitewnym i dla wsparcia ewangelizacji
        Tworzenie filii regionalnych w celu pomocy grupom modlitewnym i dla wsparcia ewangelizacji - bardziej szczegółowo
        Tworzenie filii regionalnych w celu pomocy grupom modlitewnym i dla wsparcia ewangelizacji - bardziej szczegółowo (c.d.)
        Tworzenie filii regionalnych w celu pomocy grupom modlitewnym i dla wsparcia ewangelizacji - bardziej szczegółowo (c.d.)
Zaproszenie do ewangelizacji
Jak pielęgnowac prawdziwe życie w Bogu
Weźcie sierp i dokonajcie żniwa
Skontaktuj się z nami

List Vassuli dotyczący ewangelizacji i grup modlitewnych
Napisany 7 grudnia 2006 roku do wszystkich czytelników "Prawdziwego życia w Bogu", którzy pracują nad rozpowszechnianiem orędzi
 

W jaki sposób zaangażować się w działalność Prawdziwego Zycia w Bogu
Materiały dla dających świadectwo i organizatorów i/ lub dla wszystkich, którzy chcieliby się zaangażować w działalność Prawdziwego Życia w Bogu
 

Zaproszenie do ewangelizacji
List Vassuli z 4 marca 1999 roku w dalszym ciągu jest aktualny, tym bardziej DZISIAJ
 

Jak pielęgnowac prawdziwe życie w Bogu
Mowa wygłoszona przez Vassulę w Jerozolimie, maj 1998
 

Weźcie sierp i dokonajcie żniwa
Jerozolima, konferencja Prawdziwego Życia w Bogu 2000
 

Skontaktuj się z nami
Czy chcesz pomóc rozpowszechniać orędzia "Prawdziwego życia w Bogu" w swoim rejonie? Napisz do nas.
 

"Jednosc, Cnota Milosci"
Ta ksiazka zlozona z fragmentów Oredzi, objawia nam jak Bóg mówi nam dzisiaj, ze jednosc pomiedzy Chrzescijanami jest esencja dla wprowadzenia pokoju, milosci i nawrócenia dla swiata.

Vote to Celebrate the Feast of Easter all in one date
OneDate.org - Glosuj za wspólnym celebrowaniem Swiat Wielkanocy w ten sam dzien

 
 
OREDZIE NA DZISIAJ:

May 16, 2011
 
WCZESNIEJSZE OREDZIE:

April 24, 2006
 
 
 Szybkie Wyszukiwanie

© Vassula Rydén 1986 Wszystkie Prawa Zastrzezone
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message