DHTML Menu By Milonic JavaScript

Polski » Bibliografia » Księgarnia » Opisy książek » "Unity. Virtue of Love"  »

Zamówienie można złożyć tutaj:

"Prawdziwe Życie w Bogu" jest Trynitarną Duchowością, która uczy nas, w jaki sposób możemy mieć udział w miłości i życiu Trójcy Świętej, i czyni nas zdolnymi do niesienia jedności Kościołowi i światu. Nowa książka "Unity. Virtue of Love" odkrywa nam sposób, w jaki Bóg mówi dzisiaj do nas o jedności między chrześcijanami, uważając ją za warunek pokoju, miłości i pojednania na świecie.

W jednym z orędzi "Prawdziwego Życiu w Bogu" z marca/ kwietnia 2001 r. Pan powiedział: "Moja pedagogia jest doskonała" Stąd możemy z całkowitą ufnością głosić Kościołowi i światu jedność. Jak wielkim przywilejem obdarzył nas Bóg, dając nam Orędzia Jedności zawarte w tej nowej książce Prawdziwego Życia, jaką jest "Unity. Virtue of Love". Wszyscy z woli Bożej jesteśmy odpowiedzialni za promowanie tej książki wszędzie, gdzie to tylko możliwe.

14 października 1991 r.

Oddaj Mi wszystko i pozwól Mi być twoim Kierownikiem Duchowym, prowadzącym cię i dającym ci wskazówki do zjednoczenia Moich Kościołów. Powinnaś być znakiem dla nich, a zrozumieją, że skoro Ja Jestem jest Jeden, wy również będziecie jedno, jak My Jedno jesteśmy. Pisma wypełnią się, gdyż Moja Modlitwa Arcykapłańska do Ojca zostanie wysłuchana. Jestem w tobie, zatem nie lękaj się.

Słowa Jezusa z powyższego orędzia: "Pisma wypełnią się, gdyż Moja Modlitwa Arcykapłańska do Ojca zostanie wysłuchana." są przypomnieniem Jego Modlitwy Arcykapłańskiej do Ojca, którą zamieścił św. Jan w swojej Ewangelii (17, 21-23).

"Aby wszyscy stanowili jedno
Aby wszyscy stanowili jedno,
jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie,
aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał.
I także chwałę*, którą Mi dałeś, przekazałem im,
aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy.
Ja w nich, a Ty we Mnie!
Oby się tak zespolili w jedno,
aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał
i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś."

Książkę można zamówić w Internecie Można też skontaktować się ze swoim lokalnym dystrybutorem w celu zakupu tej książki.

Wydawca:
Anthippie Dimozantos
Stichting "Het Ware Leven in God"
Timorstraat 16
6524 KC Nijmegen
The Netherlands
Tel/Fax: + 31 24 328 0067
E-mail:

 
Bibliografia
Orędzia
Mój Anioł Stróż, Daniel
Modlitwy i fragmenty z Orędzi
Nauki teologiczne
Biuletyny
Publikacje
Nagrania video i płyty
Księgarnia
    Opisy książek
        Film video Prawdziwego Życie w Bogu
        Całość orędzi "Prawdziwe życie w Bogu"
        Płyta Vergine Chakryani
        Kardynał Sfeir
        Instruktarz dla grup modlitewnych
        Enigmat Vassuli
        Płyta z nagraniem "Prawdziwego życia w Bogu"
        Mój anioł Daniel
        Nagranie filmowe z konferencji Prawdziwego Życia w Bogu w 2000 r.
        "The Salt of the Earth"
        "Unity. Virtue of Love"
    Lista dystrybutorów

Orędzia
Dzieło "Prawdziwe życie w Bogu", zeszyty 1-12, w różnych językach
 

Mój Anioł Stróż, Daniel
Początek "Prawdziwego życia w Bogu"
 

Modlitwy i fragmenty z Orędzi
Modlitwy i fragmenty zaczerpnięte z Orędzi i opublikowane
 

Nauki teologiczne
Uczeni, teolodzy i inne autorytety religijne piszą o "Prawdziwym życiu w Bogu" i Vassuli
 

Biuletyny
Opublikowanie biuletynów z całego świata relacjonujących różnorodne tematy i działania apostolatu Prawdziwe Życie w Bogu
 

Publikacje
Artykuły na temat "Prawdziwego życia w Bogu" i Vassuli
 

Nagrania video i płyty
Lista wydawców materiałów związanych z "Prawdziwym życiem w Bogu" i linki do ich stron internetowych
 

Księgarnia
Zakupy online - tylko w języku angielskim
 

 
 
WCZESNIEJSZE OREDZIE:

May 16, 2011
 
April 24, 2006
 
 
 Szybkie Wyszukiwanie

© Vassula Rydén 1986 Wszystkie Prawa Zastrzezone
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message