HOME MESSAGES

René Laurentin atya
René Laurentin atya közismert arról, hogy támogatója Medjugorjenak, és hogy felkutatja Szűzanyánk általánosan kiterjedt jelenéseit világszerte az utóbbi években. Különböző munkái jelentek meg az Egyház életéről, a Második Vatikáni Zsinatról és a mariológia területén. Az itt következő részlet az 'When God gives a Sign' (Amikor Isten ad egy jelet) című munkájából van, és amely válasz Vassula elleni kritikákra. Megjelent az Egyesült Államokban 1993-ban a Trinitas gondozásában. (a könyvekről részletesebben)

Vassula az egyik legkiegyensúlyozottabb és legvilágosabb próféta akit valaha is megismertem. Kedvem lenne azt mondani, hogy bizonyos értelemben sokkal normálisabb és kiegyensúlyozottabb mint a legtöbb ember. Mégis több ellenkezést vált ki mint bárki más. Miért? Mert ortodox? Mert nő? Mert újraházasodott? Vagy mert attól félnek, hogy erősödő befolyásának gyümölcsei a Sátán növekvő haragját vonják maguk után? Nehéz megitélni, hogy ezek az összetevők külön külön milyen mértékben játszanak szerepet ebben a reakcióban.

Vassula ortodox, ezért eleve feltételeznek róla bizonyos mértékű eretnekséget. Az ortodoxot azonban a katolikustól az egyházszakadás választotta el és nem az eretnekség. Az 1054-es különválás előtt ők elismerték az összes dogmát . Marad a pápasággal és a Szeplőtelenséggel kapcsolatos tanítás. Az utóbbi éppen keleti tradicióból érkezett hozzánk, de most elutasítják nagyrészt a pápaság intézménye miatt. Ebben a két pontban Vassula teljes mértékben ragaszkodik a katolikus doktrinához, és ez problémát okozhat bizonyos ortodox körökben. Egy ortodox teológus, akit megkértem, hogy írjon előszót az üzenetekhez, ilymódon hárította el a felkérést: "Túl katolikus." Vassula ökumenizmusa nem éri be kevéssel; a teljességet akarja.

Egy másik előítélet: Egy nő, aki teológiáról beszél. Ezt még nem fogadja el mindenki.
Görög származású. Egy másik kultúrából érkezett. Ez félreértések forrása lehet.

Elvált és újraházasodott. Úgy tűnik ez a legnagyobb probléma. Ténylegesen a családi állapota ma teljesen rendben van. 1966-ban templomi esküvő keretében kelt egybe egy protestáns vallású férfival. Azidőtájt nem gyakorolta vallását. Egy polgári válás után, újraházasodott 1981 június 13-án. Akkoriban úgy gondolta, hogy protestáns ceremónia szerint, a férje vallásának megfelelően, de valójában az egy polgári szertartás volt. Mint afféle névleges keresztény, mindenféle kapcsolat nélkül az Ortodox Egyházzal, még azt sem tudta, hogy az újraházasodás probléma lehet. Amikor jelentkezett az egyházban, hogy rendezze házasságát, az első pap, akivel beszélt, úgy tűnt nem lát problémát, mivel az előző vegyesházasság volt. De Vassula kitartott amellett, hogy az egy törvényes ortodox eljárás volt. Ekkor utalták ügyét a házassági problémákkal foglalkozó paphoz, és ő volt az, aki elintézte az ügyet a megbomlott házasságok esetében szokásos egyházi eljárás szerint. Az új házasságot 1990 október 13-án kötötték a Lausanne-i Görög Ortodox Templomban. Ilymódon, az egyházi törvények szerint Vassula helyzete nem jelent problémát.

Valaki megkérdezhetné: de Krisztus miért nem kérte meg még az első időkben, hogy hozza rendbe az ügyet? Mert Ő fokozatosan vezette Vassulát, mint egy tanár, amint azt tette az Ószövetség idejében is. Ő nem kérte meg Ábrahámot és a Pátriárkákat, hogy adják fel a poligámiát. Volt egy bizonyos tolerancia, amely fokozatosan csökkent a kinyilatkoztatás kibontakozásával. Így történt az, hogy Vassula fokozatosan visszatért egyházába, és magával vitte a a Szent Szívvel, a pápasággal és a tisztítótűzzel kapcsolatos katolikus tanításokat.
vissza a honlapra