HOME MESSAGES

Tavasz az Egyházban

Bevezető tanúságtétel 1995 január 28-án Budapesten
a Városmajori templomban Vassula imatalálkozóján

Katona István atya :
(Emmausz)
Testvérek!

Hálát adok az Úrnak, hogy ilyen sokan eljöttetek. És dicsőítem az Urat, hogy a szívetekben egy olyan szomjúságot ébresztett fel, hogy keressétek Istent, hogy még jobban és még teljesebb szívvel szeressétek Őt. Hogy ne elégedjetek meg csak külső vallás gyakorlattal, hanem egészen mély személyes odaadással tudjátok az Ő szeretetét megvalósítani a keresztény élet hétköznapjaiban.

Vassula Ryden írásai szokatlanok. Amikor először elkezdjük olvasni egy bizonyos félelem támad a szívünkben, hogy  valóban ennyire szeret-e minket az Isten, hogy valóban ennyire közel van-e hozzánk a Jézus, hogy valóban ennyire akarja a mi szívünket, ennyire vágyakozik-e a mi odaadásunkra? Ezek az írások kiszakítanak bennünket a racionális szemléletből, meg az evilágiságból. Kiszakítanak az átlag normából, és rávilágítanak arra, hogy az életünknek milyen misztikus dimenziója van. Rávilágítanak arra, hogy Jézus valóban határtalan módon szeret minket. Rávilágítanak arra, hogy Jézus akarja minden ember szívét,  mindenkinek a megnyílását és odaadását. Mégis, hogy a bizonytalanságot teljesen legyőzzük  magunkban, vannak olyan kritériumok amelyek megerősítenek bennünket abban a bizalomban, hogy valóban bármikor olvashatjuk és magunkévá tehetjük Vassula Ryden írásait.

A megkülönböztetés első szabálya, hogy megegyezik-e az Egyház tanításával? Aki végig olvasta az eddig megjelent két könyvet, minden oldalán szinte olyan indításokat talált amely felhívta az embert a megtérésre, arra, hogy szorosabban, odaadóbban kövesse Jézust, böjtöljön, imádkozzon. Egy szentháromságos szemléletet tárt fel előttünk, hogy az Atyához menjünk a Fiú által a Szentlélekben. Mindenütt megtaláljuk a megegyezőséget az Egyház tanításával. Sehol nem találtam olyan dogmatikai ellentétet, amely nem felelne meg az Egyház hagyományos dogmatikai tanításának.

De ezenkívül van még egy kritérium ami nagyon fontos, hogy megegyezik-e a Szentírás üzenetével? A János 14,23-ban olvashatunk egy mondatot, amit joggal az egész Újszövetség központi üzenetének lehetne tekinteni, s ez a mondat úgy szól: " Aki szeret engem az megtartja parancsaimat, aki szeret engem azt az Atya is szereti, hozzá megyünk és Benne fogunk lakni." Isten bennünk való élete a Szentlélek által valósul meg és Jézus azért halt meg a kereszten, hogy nekünk adhassa az  Ő életét, hogy mi benne élhessünk, és Ő meg mi bennünk. Vassula Ryden írásai ennek a központi gondolatnak a jegyében születtek, hogy Jézus bennünk való életére fölhívja az emberek figyelmét, indításokat adjon arra, hogy merjünk közelebb menni az Úrhoz. Merjük annyira befogadni Jézus jelenlétét, hogy szinte állandóan benne éljünk, vele legyünk és mindennap szóljunk hozzá, szeressük Őt szívünkkel és érzékenységünkkel.

Harmadik kritérium, hogy a szívben békét és örömöt ad-e az írás olvasása? Valóban ha olvassuk, és bizalommal és hittel olvassuk a könyveit, mindig megtaláljuk ennek a Szentlélek adta ajándéknak is a megnyilvánulását. Béke és öröm költözik a szívünkbe, mert fölismerjük, hogy Isten megbocsát, hogy Isten szerető Isten. Fölismerjük azt, hogy nem a hibáinkon keresztül néz minket hanem vágyakozik arra, hogy az életünk az Övé legyen. Fölismerjük azt, hogy minden gyengeségünk ellenére is vár az Úr minket és terve van az életünkkel. Tehát ha ezzel az élő hittel és bizalommal olvassuk könyveit, szívünkbe öröm és béke költözik, mert megnyugszunk abba, hogy az Isten körülöttünk van és szeret minket és minden nap új lehetőséget ad, hogy az Ő életét megvalósíthassuk körülményeinkben.

És még egy gondolat. A misztikusok írásaiban van egy olyan megkülönböztető jegy még, hogy aki húzódozik Isten ajándékától, aki átérzi ennek a szenvedés jellegét, aki szeretné visszaadni az Úrnak, mert érzi a maga tehetetlenségét és gyengeségét az szinte az egyik legbiztosabb jel, hogy itt valódi karizmáról, valódi kegyelmi működésről van szó. Keresztes Szent János is ezt a kritériumot említi leginkább, hogy ebből láthatjuk, hogy valóban igazán működik-e a karizma és igazán Istentől való-e? 

Vassula Ryden az első hónapok után amikor meghívást kapott erre a szolgálatra 85-ben, akkor érezte a szívében ezt a küzdelmet, hogy most hogyan adja magát Jézusnak, hogy milyen rendkívüli feladatot kér tőle az Úr. 86 tavaszán egyre mélyebben és mélyebben ismerte meg Jézus jelenlétét és megrettent attól, hogy őt a kis teremtményt, aki eddig nem törődött az Úrral, hogyan akarja ennyire bensőséges szeretetbe vonni az isteni kegyelem, és hogyan akar egy ekkora tüzes kegyelmet és hatalmas felelősséget rábízni. Szeretett volna menekülni a megbízatástól. De Jézus újra és újra bíztatta őt, hogy mellette lesz, hogy szereti őt, hogy egészen segíteni fogja a legváratlanabb helyzetekben is. És így sok sok küzdelem árán és újabb és újabb odaadás és imádság után elfogadta Jézustól, ezt a megbízatást és engedte, hogy rajta keresztül szóljon és, hogy írásain keresztül az emberek szívét fölrázza a közömbösségből és az élő hitre és az odaadó szeretetre késztesse őket.

Lehetne még sok jegyet kiemelni könyveiből, de talán ez a néhány amit említettem megnyugtat bennünket, hogy valóban Vassula Ryden-t az Úr Jézus küldte, valóban tanítása megfelel az Egyház tanításának, valóban megfelel a Szentírás üzenetének, és valóban ezek a tanítások készek arra, hogy a szívünket fölemeljék és egyesítsék Jézus Krisztussal. Köszönöm az Úrnak, hogy idehívta őt közénk, és köszönöm az Úrnak, hogy ezen a délutánon a mi szívünk is megtelik azzal az örömmel, amely azoknak a tulajdonsága akik megtalálták Isten közelségét és bepillantást nyertek abba a misztériumba, hogy az Isten mennyire közel van hozzájuk és mennyire szereti őket.

Legyen áldott Jézus Neve!


vissza a honlapra