HOME MESSAGES
Joăo Evangelista Terra püspök

 

Joăo Evangelista Terra püspök jól ismert szentírásmagyarázó, aki a világ különböző tájain dolgozott már, beleértve a Vatikánt is, ahol Ratzinger bíboros munkatársa volt 10 évig. Vassula támogatására, a következő tanúságtételt tette az 1997 október 12-én megrendezett brazíliai imatalálkozón.

A résztvevők ezreinek folyamatos vastapsától kísérve a találkozón, Joăo Terra püspök rendíthetetlen mosollyal és olyan határozottsággal és hittel beszélt, mintha nem is érzékelné a folyamatos ünneplést. A belőle sugárzó rendkívüli öröm és hit teljesen nyilvánvaló volt a karizmatikus evangelizációnak abban a légkörében. Hallgassuk most őt figyelmesen és hálásan:

Terra püspök beszéde:


Mint az esemény püspöki védnöke, szeretnék néhány szóban köszönetet mondani azért az örömért, amellyel Vassula jelenléte eltölt minket itt Brazíliában. Ez kétségtelenül egy rendkívüli kegyelem!

Mi mindannyian ezen a héten a pápa jelenlétében éltünk Rio de Janeiróban. Ez többet ért sok missziónál. Két millió emberről van szó. Érezhető volt a kegyelem jelenléte. Mi, akik ott voltunk, teljesen megújulva jöttünk vissza. A pápa arra buzdított minket, hogy e három év alatt készítsük elő a harmadik milleneumot. Most érkezünk az első év végéhez abból a háromból.

Ebben az évben Jézus Krisztusról meditáltunk, a hit teológiai erényéről, és a keresztség szentségéről. A pápa maga is elmélkedésre buzdít minket. A következő év teljes egészében a Szentléleknek van szentelve. Az 1998-as év, a karizmatikus megújulás éve lesz, egy Szentlélekkel eltöltött év, amely alatt a bérmálás szentségéről elmélkedünk, valamint a remény teológiai erényéről, és Máriáról, aki példaképünk e szent erény gyakorlásában.

Az 1999-es év, a harmadik milleneum Nagy Jubileumának előestéje, teljes egészében az Atyának van szentelve. És látjuk, hogy Vassula milyen gyengédséggel, apunak hívja Istent, nagyon merészen, akárcsak Jézus tette. 1999-ben tehát mindannyian az Atyáról fogunk elmélkedni, valamint a szeretet teológiai erényéről- az Atya a forrása a Szeretetnek- és a kiengesztelődés szentségéről. Látjuk, hogy Mária a Szeretet számunkra adott mintaképe, a Gyöngéd Szeretet Anyja. Ez az előkészület, az előkészület három éve.

Tavaly részt vettünk egy jeruzsálemi konferencián rabbik meghívására. Száz rabbi volt, ötszáz keresztény (katolikus és ortodox) püspök és tizenkét bíboros. Hazafelé beszéltem Őszentségével. Nagyon fellelkesült volt. Két évig éltem Jeruzsálemben. Így hát beszéltem neki az én nagy reménységemről. Hogy a 2000-es évre, hathatósan előkészíti (ő a pápa ) a keresztények találkozóját a monoteista vallásokkal. (zsidókkal, muszlimokkal) Hogy lesz egy nagy találkozó a Sinai hegyen, ahol zsidók, keresztények és muszlimok összegyűlnek. Egy álma a pápának is volt. Ez a pápa egy szent! Az ő álmát bizonyosan Isten inspirálta: a keresztény egyházak nagy találkozója Jeruzsálemben, intenzív kapcsolatban az ortodox, a protestáns és az evangelikus egyházakkal, abban a reményben, hogy Jézus imádsága beteljesedik: hogy egy szív lesz, egy nyáj és egy Pásztor.

Ez Vassula küldetése. Pontosan ez: hogy beteljesedjen a 2000. évben Jézus imája. Jézusnak ez az imája igazán botrányos. Botrányos! "Atyám, akarom, hogy mind egyek legyenek." Bocsánatot kérek! Ez lenne a kérés módja? Minimum azt kell mondania valakinek, hogy "kérem". De nem. Ő azt mondja: "Atyám, akarom!" Akarja. Nem kis lecke ez. Ő tudja, hogy ez az amit az Atya akar, így hát az Atya akarata lesz az Ő saját akarata is: az hogy egy nyáj lesz és egy Pásztor. Ez Krisztus imája.

Az előző ezredforduló a nagy csapás ezredfordulója volt, és az egyházszakadásé. Legyen a harmadik milleneum az egység ezredfordulója. Isten ezt a karizmatikus személyt küldte. Öt éve ismerem Vassulát, amióta elöször találkoztam vele Recifében. (Az volt Vassula első látogatása Braziliában. Vele volt O'Carroll atya és a Boa Nova küldöttei is.) Beszélek egy keveset az anyanyelvén, mert két évig a Közel-Keleten is dolgoztam, Egyiptomban. Üdvözöltem őt, és ő kedvesen arabul válaszolt.

Ami azt illeti. micsoda öröm volt az a mise! ...Nem tudom, hogy ő emlékszik-e rá: a Colegio de las Damas-ban (a Hölgyek Főiskoláján). Amikor elkezdtem olvasni az evangéliumot, Jézussal szólva ezt mondtam: "halgass és menj ki ebből az emberből" , hirtelen, egy megszállott ember szájából, dörgő hang hallattszott: "Nem megyek ki! Nem akarok kimenni!" Tízezer ember állt megdermedve. Nem szóltam semmit, csendben maradtam. Nem akartam vitatkozni a Sátánnal. Lehajtottam a fejem. Mindenki elkezdte mondani a Miatyánkot, imádkozni...hirtelen minden elcsendesedett: ott állt fönn, a harmadik emeleten, készen arra, hogy levesse magát....Öt ember kellett hozzá, hogy visszatartsa. A mise befejeződött. A megszállott odajött Vassulához bocsánatot kérni. Ezt mondta: "Nem tudom mi történt velem......amikor megszülettem, apám felajánlott a Sátánnak. Az életem pokol volt. Az egyetlen reményem az, hogy ön rám teszi a kezét." Ott térdelt megváltozva. Bámulatos volt!....

Jó barátom Viktor püspök (Nagytiszteletű Victor Tielbeeck, Formosa püspöke, Brazília Goía államában), szokta mondani: "Amikor csak Vassula fellép, a Sátán megjelenik!" Tavaly, emlékezzetek, a világítás ment el, itt mielőtt a találkozó elkezdődött volna.

És ha már Viktor püspökről beszélünk: idén volt a Megyéspüspökök Konferenciája, amelyen a Szentatya is részt vett. Barátom ez alkalommal kérdezősködött Vassulával kapcsolatban. Ratzinger bíboros akkor így felelt neki: "Levélhegyeket kapok bíborosoktól." Habár a bíboros olaszul beszélt, Viktor püspök németül kérdezte meg: "De bíboros, meg kell változtatnom a hozzáállásomat?" "Folytassák csak amit eddig csináltak" válaszolta a bíboros németül, (nekünk, akik értettük őt) de legyenek óvatosak." (Ratzinger bíborosnak ez a válasza teljesen egybevág azzal, amelyet Mexikóban 1996 május 10-én adott: "folytathatjátok írásainak terjesztését, de mindig használva a megkülönböztetés adományát.")

Nos nézzük a tényeket.....vizsgáljuk meg a gyümölcsöket. Kérdezd meg magadtól, hogy ebben a mozgalomban mit figyeltél meg? Milyen gyümölcsöket? Milyen változásokat? Mennyi a megtérés? Mert minden fát gyümölcséről ismerünk meg.

Ma megtöltöttétek ezt a termet. Miért jöttetek ide? Csak mert volt egy meghívás? Az csak egy lehetőség. Az ok amiért eljöttünk ez: valaki idevonzott minket. "Senki sem jöhet hozzám, hacsak az Atya, aki küldött, nem vonzza." (Jn 6:44). Titeket vonzott valaki, aki előbb szeretett. Valaki ide vezetett minket, hogy figyeljünk a világosszág szavára, az üdvösség szavára. Értitek? Nagyon boldognak kell lennetek; kaptatok egy lehetőséget.

Egy bizonyos módon ti képviselitek egy kiválasztott részét ennek az egyházmegyének. Azok, akiket az Atya vonzott, eljöttek ide. Micsoda szépség van ebben az istenhozottban! Most látjátok mit jelent egy karizmatikus egyéniség jelenléte. Azonban egy valakinek adott karizma nem az ő személyes megszentelődését szolgálja. Ez nem jelenti azt, hogy Vassula szentebb, mint ti vagytok. Ez a kegyelem a többiek megszentelődését szolgálja. Hálásnak kell lennünk, mert ez a kegyelem megszentel minket, közelebb visz minket Jézus Krisztushoz. Előkészít minket a harmadik milleneumra.

Vassula, most egy pár szó franciául: Je veux vous dire ma grande joie. Nous sommes vraiment très heureux de voir votre présence chez nous; c'est une présence de grâce, de lumiere et de soleil. Merci bien, Vassula. ("Szeretném elmondani micsoda öröm ez számomra, és milyen boldogok vagyunk, hogy itt van velünk. Az ön jelenléte egyfajta kegyelem, világosság és napfény. Nagyon köszönöm Vassula")

Forrás: Ediçoes Boa Nova és "Actualizando Medjugorje"vissza a honlapra