HOME MESSAGES
Emiliano Tardif atya beszél Vassuláról

"Bizonyosan az Úr az, aki hozzá szól"


Emiliano Tardif atya az egyik legfontosabb és legerőteljesebb kortárs karizmatikus személyiség. Kanadai (1928 - 1999) születésű, és 1955-ben a Szent Szív Misszionáriusává szentelték. 1973-ig a szegények között végzett humanitárius munkát, amikor súlyosan megbetegedett. Azonban egy karizmatikus csoport imájának hatására azonnali gyógyulás következett be. Ily módon kezdett érdeklődni a Karizmatikus Mozgalom iránt és hamarosan ezután felfedezte azt a különleges gyógyító karizmát is, amely megadatott neki. Azóta utazott a világban mindenfele, és hirdette mindenkinek, hogy "Jézus él, és még ma is tesz csodákat, mint ahogy 2000 évvel ezelőtt". Gyógyító miséin hatalmas tömegek vesznek részt. Tardif atya minden kétséget kizáróan minden idők egyik leghatalmasabb gyógyítója. Ezrek köszönhetik neki a gyógyulásukat, és sok eset ezekből gondosan dokumentálva van. Ezek között a gyógyulások között sok ember volt már a rák végső stádiumában, vagy szenvedett AIDS-ben.

Egy interjúban, 1996 októberében, Marino Parodi olasz újságírónak Tardif atya kifejtette álláspontját Vassulával és az Igaz Élet Istenben üzenetekkel kapcsolatban.

Arra a kérdésre, hogy mit gondol Vassula Rydenről, így felelt:


Úgy gondolom ő egy valódi és igaz misztikus. Bizonyos, hogy az Úr az, aki szól hozzá. Az Igaz Élet Istenben tele van kincsekkel. Hogy lenne ez a nő képes maga kitalálni ezeket dolgokat?
Úgy vélem Ratzinger bíboros ebben az ügyben nemrégiben napvilágott látott nyilatkozata nagyon pozitív volt. Amellett, hogy elismerte számos nyilvánvaló és nagyon jó gyümölcsét Vassula missziójának, teljes mértékben megadta a jogot a híveknek, hogy folytassák az üzenet terjesztését.
Végül is a Hittani Kongregáció dokumentuma abszurd volt; mindenféle aláírás nélkül, teljes tájékozatlanságról árulkodott mind az üzeneteket mind pedig e misztikust illetően.


1980-ban Tardif atya alapított egy új karizmatikus közösséget, amely gyorsan terjed szerte a világon. Ők az Élő Krisztus Szolgái. Központjuk Santo Domingoban van, ahol Tardif atya évekig élt, de amint említettük most már egy évben nyolc hónapot utazással tölt a világban. Tardif atyának nagyon erős még a tudás karizmája, és a megkülönböztetés karizmája is. Kétségkívül a Karizmatikus Mozgalom egyik kimagasló alakja. Szerzője továbbá olyan sikeres könyveknek mint a Jézus a Messiás, A szeretet tüzében és Az új pünkösd.


vissza a honlapra