HOME MESSAGES
          

" A megváltás harmadik évezredében Isten a keresztények nagy Tavaszát készíti elő, amelynek kezdete immár előre látható. " 

( II. János Pál pápa - 1999 Pünkösdjén )

 Tavasz az Egyházban


"Isten akaratáért"


Igaz élet Istenben találkozó
2000 június 19 Nagyvárad
/Bíró Attila/

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Röviden bemutatkoznék.

Bíró Attila vagyok. Erdélyből származom, és Csíksomlyó mellett egy kis faluban, Csíkszentmiklóson lakom. Ahogy H. Z.-t, mint láncszemet, engem is az Úr felhasznált ennek a találkozónak a megszervezésében - amihez nekem nem volt tapasztalatom. Röviden tanúságot tennék arról, hogy az Úr miként vezetett rá erre a találkozóra, de amúgy az üzeneteire is. Én - mivel Csíksomlyó környékén születtem - örököltem a Szűzanya ajándékait olyan módon, hogy imádkozhattam a rózsafüzért.

Budapestre kerülve eléggé nagy sivárság vett körül, és nagyon elszomorított, amit Budapesten, ebben a nagy városban láttam. Végül is a világról ez egy kép. Kezdetben nagyon sok mindenfélét olvastam, ami akkor Istentől eredőnek tűnt, de sajnos nem minden Istentől van, ami különböző magánkinyilatkoztatásokban leíródik. De ez az üzenet – az Igaz élet Istenben - engem annyira megragadott! Teljesen hitelesítette számomra a mi egyházunkat, a katolikus egyházat, és azok felé az emberek felé indított, akik más vallásúak, hogy őket is kell szeretnünk. Értem itt más vallásúak alatt az ortodox testvéreket, akik éppen a románok az adott esetben. Erdélyben, magyar-román viszonylatban, egyetlen út Jézus neve, hogy egymáshoz közeledjünk. Mivel többféle megosztottság van - úgy nemzetiségi, mint vallási megosztottság - ezért valóban csak Jézus különleges irgalma tud rajtunk segíteni. Ez a találkozó - hogyha rövid volt is, meg egy kicsit kevesen is vagyunk - mindenképpen az egységnek a jele. Folytatása II. János Pál pápa látogatásának Bukarestben, ami prófétai beteljesedés volt az üzenetek fényében. Jézusnak ugyanis vágya, hogy konkrét lépést tegyen a két Egyház (a két kettészakadt egyház) egymás felé.. Amikor meghallottam azt a hírt, hogy II. János Pál pápa ellátogatott Bukarestbe, bár én erdélyi vagyok, mégsem volt bennem semmi sérelem, hanem inkább örültem, hogy Isten akarata teljesedik be. Ez nem az én érdemem, ez Isten ajándéka, hogy én örülhettem ennek. Ugyanakkor sokan, akik nem ismerik az üzenetet, sérelmekkel töltődtek fel és azokat a népek elé kitárták. Imádkozni kell szegényekért.

Ez az üzenet (az Igaz élet Istenben) egy nagyon mély üzenet, és nagyon kevesen olvashatják. Akik olvasták, azok számára ez nem kiválasztottság, hanem Isten irgalmas kegyelme, és mi nem azért mondhatjuk magunkénak, mert valamiben nagyon jók voltunk, hanem tulajdonképpen nagyon rosszak. Úgymond bűnös életet éltünk, mindenki a maga módján. Az Úr valamilyen formában megszólított és egyszerűen megmutatta: ingyen adom, ingyen add, és próbáld az akaratomat követni.

Én Magyarországon az üzenetek által kerültem olyan karizmatikus közösségbe mint az Emmánuel közösség, ami világhírű, vagyis az egész világon elterjedt közösség. A karizmatikus megújulásba is az üzenetek által kerültem; ott megláthattam, hogy Isten milyen módon vezeti különböző úton magához az embereket. Magasszintű, igényes üzenetnek tartom, amit sajnálatosan nagyon kevés ember ismer; fontos lenne, hogy minél több ember olvassa ezeket az üzeneteket, mert ezekben Istennek egészen különleges szeretetéről van szó, amit ebben a században kinyilvánít a XX. század emberének - annak nagy nyomorúságában. Ugyanazt hallom ezekből az üzenetekből is, amit a karizmatikus közösségekben vagy Medjugorje-ban hallok, vagy a világ bármely pontján elhangzott elismert üzenetekből. Amit megtapasztaltam, hogy benne van Fatima az üzenetekben szóról-szóra is; hogyha kell, elő lehet keresni. Benne van Akita, benne van Garabandal, benne van Medjugorje.

Jézus ezeket az üzeneteket tulajdonképpen összefoglalta az Igaz élet Istenben üzenetben, és mint egy koronát, feldíszítette azokkal az ékkövekkel, amit a Szűzanya a XX. században elmondott e század emberének. És még egyszer megismételve, egy nagyon mély lelkiségben és szeretetteljesen közli a XX. századi emberrel mondván azt neki, hogy "Így, ahogy vagy, téged, XX. századi ember, ebben a nyomorúságban szeretlek, és kész vagyok arra, hogy irgalmazzak, mindannak ellenére, hogy mit tettél magaddal, és mit tettél a környezeteddel." És roppant nagy bizalommal lehetünk Isten iránt, mert Isten tényleg irgalmazni akar, és nem az az Isten, aki haragvóan jön. Istennek még nem ismerjük a szeretetét. Ahogy Vassula mondta, mi általában egy protokolláris, hivatalos, törvénykező uralkodótól tartunk, aki jönni fog, és ha így kapja - ebben az állapotában - a világot, akkor tűzzel égeti fel. Istennek minden mozdulata irgalom. Ő bármit tesz, irgalommal teszi, és én ezt annyira megtapasztaltam Budapest közepén. Budapest egy szép város, de nagyon bűnös város. Budapest közepében főiskolára jártam, a Józsefvárosban, ahol a templomot is utcalányok veszik körül. Ahogy naponta jártam arra, oda-vissza az utcalányok mellett, egyszer csak azt éreztem, hogy ezeket a lányokat, akiket itt így látsz, úgy kell szeretned (arra kell törekedned, hogy úgy szeresd), mint otthon a testvéreidet. Én ezt nem tudtam, hogy annyira kell szeretnem. Uram, elfogadom: ők is emberek; de szeretnem is kell és éreznem is kell feléjük? Az Úr egyszerre csak úgy átalakított, hogy éreztem egy ilyen alkalommal, hogy ezek is emberek, sőt nagy nyomorúságban élő emberek, akik nagyon szenvednek. Minderre az Úr üzenete indított. Az Úr üzenetéből fogtam fel ezeket a dolgokat, hogy az Úr milyen nagy irgalommal hajol le minden egyes emberhez, és minden egyes utolsó, olyan számkivetett emberhez is, aki a társadalom peremén tulajdonképpen a társadalom számára a rosszat cselekszik.

Amikor jártam Medjugorje-ban, ott, a Krijevac tetején olvashattam az Igaz élet Istenben üzeneteket és felfedezhettem a Szűzanya medjugorjei üzeneteit bennük. Felfedezhettem azt, amit a Szűzanya kér Medjugorje-ban. Azt kéri, hogy szívvel imádkozzunk. Benne van az üzenetekben nagyon sok helyen, hogy Jézus mondja háromszor: imádkozzatok, imádkozzatok és szívvel imádkozzatok, hogy Istenhez érjen el az imátok. Isten valójában azt szeretné, hogy az Ő akaratát cselekedje meg minden ember. Ha minden ember Isten akaratát cselekszi, az maga a Szeretet. Isten nem akar mást, csak Szeretetet.

Az egyházak felé való engedelmesség, ami nagyon nehéz nekünk, akik katolikusok, reformátusok vagy ortodoxok vagyunk, de főleg a katolikus egyház tagjainak. Nagyon, nagyon nehéz, hogy hogyan engedelmeskedjünk az egyházi hivataloknak, mert ez az üzenet tulajdonképpen a legalsóbb rétegeket szólítja meg. Valójában - úgy érzem - azért történik így, hogy Isten kimutassa mindenki felé a szeretetét. Most az Ő elöljáróit egy kicsit hátrébb hagyta - de ez nem jelenti azt, hogy őket nem szereti. Értük – akik az üzeneteket nem fogadják el - ilyenkor imádkozni kell. Elsősorban az ima szükséges, és még szóba se jöjjön az, hogy pletykálunk egy papról vagy bárkiről, aki nem fogadja el ezt az üzenetet. Imádkozzunk érte szívből, mielőbb, hogy az a pap, úgymond, megkaphassa a kegyelmet. Nagyon fontos szempont, hogy ne ítélkezzünk. Ne ítélkezzünk semmilyen területen azok felett az emberek felett, akik nem fogadják el az üzeneteket, hanem mindenképpen imádkozzunk, mert az ítélet elválaszt minket egymástól. Nincs jogunk az ítélethez, mivel ingyen kaptuk ezt az ajándékot, hogy olvashatjuk, meg szerethetjük Jézust, így, ezen az üzeneten keresztül. Vassula neve egy fedőnév, mögötte Jézus neve van. Jézus neve van! és aki nem fogadja el Vassulát, Jézust magát nem fogadja el, mert az üzenetek alapján egyértelmű, hogy Jézus szabadította meg Vassulát a világ fogságából és küldte el őt mindenhová a világba. Ezekért az emberekért tehát, akik nem fogadják el Jézus szavait, nekünk - akik valamilyen szinten elfogadjuk vagy éljük - kötelességünk, hogy imádkozzunk. Legjobb Isten akaratának teljesedéséért imádkozni, és imánkban adott esetben felajánlani egy-egy ilyen problémás embert, aki az üzenetek ellen van, tesz vagy beszél. A Szentatya - tudnunk kell - megáldotta ezt a könyvet 1998-ban. Vassuláról nagyon elismerően beszél. Sajnos, a Hittani Kongregációban is létezik a gonosz, de nem az embereket kell gonosznak tekinteni, mert mindenki áldozat. Ezekért az emberekért imádkozni kell, és tudnunk kell, - ahogy Vassula mondta -, hogy a hitehagyás az tulajdonképpen az Egyház papjait is megtámadja, ugyanúgy, mint mindenkit. Megtámadja egészen a magas szintet, és ilyen módon kikerülnek olyan nyilatkozatok meg vélemények, amelyek az Egyház által az üzenetekre rossz fényt vetnek. De ezt már a gonosz maga cselekszi - belülről. Ilyenkor ezekért az emberekért nagyon erőteljesen engesztelni, imádkozni kell, és Istennek felajánlani őket; ezután majd Isten megmutatja, mi legyen a következő lépés. Kialakíthat például egy imacsoportot, ahol az emberek azt veszik észre, hogy összetartoznak az üzenetek révén, és imádkozhatnak. Azon kapják magukat, hogy ők ezt nem is tervezték, és ez már van. Ugyanígy történt Budapesten is: létezik egy kis imacsoport, ami október óta imádkozik Isten akaratáért, minden héten egy alkalommal. Igaz élet Istenben imacsoport a neve, és valójában úgy érezzük, hogy imáinkat felhasználta Isten arra, hogy ez a találkozó megvalósuljon, és még ki tudja, mire. Mindenképpen a legjobb ima, amit tudunk javasolni és érezzük, hogy Isten nagy áldása van rajta, az Isten akaratáért való ima. Ez lehet rózsafüzér - Isten nagyon-nagyon szereti a rózsafűzért -, mert a rózsafüzér ajándéka egy olyan alázat, amivel ki lehet védeni a gonosz minden egyes, lázadásra indító támadását. Tehát úgy érezzük, hogy közvetítenünk kell Önök felé tapasztalatainkat: hogyha Isten akaratáért imádkoznak - csakis Isten akaratáért - abban benne van az Önök családja, benne van az Ön beteg gyereke, az Ön beteg férje, az Ön hitetlensége… minden, ami nem tökéletes. Isten, mint jó házigazda - ha neki adjuk a mi imánkat, amit a mi szabadságunkból elfogad és örömmel fogad el – mindenről gondoskodik. Azt hiszem, vagyunk itt egynéhányan, akik tudjuk bizonyítani, hogy Isten elkérte tőlünk ezt a fajta imát és annyira gondoskodott, hogy mi csak - szó szerint - észre kellett vegyük. Nem volt más dolgunk, nem kellett terveznünk, hanem észre kellett vegyük, hogy Isten miként segít. Ebből a fajta imából született meg ez a találkozó is, amire délután nagyon sok román testvérünk is eljön. Nyugodtan merjük kimondani "román testvérünk", és legyen vége annak, hogy románok vagy magyarok. Jézus neve alatt románok, magyarok testvérek, mert semmi nem ad megoldást ebben a régióban sem nemzetiségi sem egyéb problémára, csak Jézus neve. És Jubileum van, Millennium van: igazából itt az idő, hogy kiengesztelődjünk, tegyünk egy pici lépést. Isten mindig, mindig nagyon örül minden egyes kis lépésnek, amit főleg imádságban feléje cselekszünk vagy megteszünk. Nagyon kevéssel megelégszik Ő, csak ne lázadjunk, ne elégedetlenkedjünk, mert Ő nagyon jól tudja, hogy a világban milyen sok a sötétség, nagyon jól tudja, hogy miben élünk, mi vesz körül. Igazából szeretet kér tőlünk és tényleg Ő az, aki igényes és hajlandó minket teljesen felruházni, visszaadni az életünket.

Egy keveset felolvasnék az üzenetekből; habár Vassula az előbb beszélt, mégis fontosnak tartanánk, hogy felolvassunk egy üzenetet, ami Istennek egy nagyon kedves üzenete az emberiség felé. És azt kérem, hogy fogadják szeretettel Jézus nevében. Jézus mondja ezt egy bizonyos karácsonyi napon. Jézus az emberiséghez szól, mindenkihez, a Szeretetről:

Én vagyok az Úr.

Virágaim, legyetek békében, mivel én, a ti uratok vagyok a Béke. Szeretett teremtésem, mennyire szeretlek! Drága vagy nekem! Ti, akiket virágnak nevezlek, növekedjetek, növekedjetek isteni világosságomban! Imádkozzatok testvéreitekért, akik még nem látták meg világosságomat,
imádkozzatok megtérésükért!

Virágaim! Szeretnélek megöntözni benneteket, igen! Patakom folyóvá növekszik, és folyóm a béke és szeretet óceánjává szélesedik. Megmondtam, hogy elküldöm világosságomat közelre és távolra, és “prófétai szózatként” osztom szét tanításom, örökségül a késői nemzedékek számára ( Sir 24,31-46). Én vagyok Vigasztalótok és én szeretlek a legjobban benneteket.

Virágaim, tudom, hogy a sötétség idejét élitek, és ez a sötétség csak szenvedést, bajt és szárazságot hoz. Megjövendölték, hogy ezekben az időkben sokan elveszítik érzéküket az isteni iránt, saját elképzelésük szerint élnek, és nem tudják megkülönböztetni a jót a gonosztól.

Virágaim, aki materializmussal töltekezik, és ahhoz ragaszkodik, amit a világ tud neki nyújtani, egészen eltelik a sötétséggel. Így nem marad benne hely a szentség számára. Nem marad hely Szentlelkem számára, hogy növekedjék benne. Nem marad hely az Igazság Számára, és Világosságom
számára, hanem sötétségben él. Ez az oka annak, hogy e fiatal nemzedék többségéből hiányzik a lelkiség, nem akarják hallani Szavamat és nem akarnak engem, mint Istent elismerni. Lealacsonyító szenvedélyek rabjai, mivel elhagyták az isteni Igazságot és az anyagiak után futnak.

Tudom, virágaim, hogy sokan szenvedtek attól, hogy tieitek között is vannak, akik ebben a sötétségben járnak, és folytonos mély álomban vannak. De én azt mondom nektek, hogy én, az Úr, ajtajuk előtt állok, ott is maradok, és mindaddig zörgetek, míg meghallanak engem. Sohasem fáradok bele a zörgetésbe, és sohasem hagyom el őket!

Örökké tartó szeretettel szeretlek titeket, ezzel az annyira félreértett szeretettel! Jöjjetek hozzám minden nehézségetekkel, ajánljátok fel nekem, és pihenjetek meg! Jöjjetek, és támaszkodjatok rám, én vagyok Vigasztalótok és megvigasztallak benneteket. Az én békémet adom nektek. Jöjjetek Szelíd Szabadítótokhoz, és én meggyógyítom sebeiteket. Soha ne fáradjatok bele, hogy hozzám fohászkodjatok és hozzám imádkozzatok.

Mindig veletek vagyok. Szeretlek benneteket és megáldalak benneteket, megáldom az egész családotokat.
                                                                

(1988 december 28.)

Amen.


vissza a honlapra