9. Jézus harmadszor elesik a kereszt súlya alatt


Szívem részvéttel telik meg nyomorúságod és visszaeséseid miatt.(1987 Május 31.)

Kérdezem azoktól, akik ezt a kinyilatkoztatást visszautasítják: „Vajon törvényem ellen való, ha most Gondviselésem mai műveivel mentem meg teremtésemet a pusztulástól?” (1988 Január 2.)


elõzõ index következõ