HOME INDEX
SZERESS ENGEM TELJES CSENDBEN!

1987. május 31. vasárnap

Vassula, jöjj és fogadj be engem! 1 Légy ott, légy gyönyörűségemre, jöjj és látogass meg! Mondd, hogy enyém vagy, hadd halljam!

Tied vagyok Jézus, és szeretlek.

Évekig vártam e szavakra, Vassula. Szeress engem most, hogy enyém vagy!

Taníts úgy szeretnem Téged, ahogy kívánod.

Azt akarom,hogy bízzál bennem!

Később:

Engem még mindig ámulatba ejt az, ahogyan a kezem mozog. Tudod ezt, Jézus?

Tudom, dehát nem én vagyok-e a Mindenható? Vassula, légy békés, légy nyugodt, légy derűs, mint én.

Úrás közben kétszer zavart meg fiam, bejött és becsapta az ajtót, stb. Kizökkentett! Túl sok a lárma.

Szeress engem, válaszolj nekem!

Szeretlek, szeretlek Téged Uram!

Sohase cserélj fel engem mással! Engem tégy az első helyre! Reám nézz először, és engem nézz szüntelen. Légy olyan, mint a tükör, amely engem tükröz vissza. Sohase keress mást, csak engem! Sohase keresd korábbi életed régi szokásait. Szent vagyok és Úr. Én és te most egy vagyunk, és kizárólag magamnak akarlak megtartani és mindörökre. Alázd meg magad, tanulj tőlem! Csak engem kívánj! Értem lélegezz! Ne fordulj most se jobbra, se balra, továbbra is egyenesen előre haladj! Kedvesem, engedd meg nekem, hogy felhasználjalak. Igazodj hozzám! Bűvölj el engem szavaid egyszerűségével! Az egyszerűség megigéz engem. Mondd nekem szavaidat, hadd halljam újra. Mondd nekem: "Szeretlek Téged Jézus, örömöm vagy, lélegzetem vagy, pihenésem vagy, látásom vagy, mosolyom vagy".

Leányom, még több örömet szereznél nekem azzal, ha időt találnál a gondolkodásra és az elmélkedésre is. Mostantól kezdve a csendben fogsz keresni engem, szeress engem a teljes csendben, imádkozz a csendben. A csendességben lépj be lelkem világába.Jutalmazz meg most! Szeretlek! Tisztelj úgy, hogy átadod magad nekem. Ne kedvetleníts el. Légy enyém kedvesem, szólj!

Hogyan Uram, a csendben?

Csendben reám tekintve. Azt akarom, hogy maradj a csendességben, mindenfajta háborgatást kizárva. Keress engem a csendben.

Mindenfajta háborgatást kizárva?

Mindenfajta háborgatást;kívánd a csendet!

Jézus, hogyan volna számomra lehetséges ezt a csendet a családban megtalálni, ez majdnem lehetetlen!

Megadom neked. Együttérzek veled, Vassula!Én maradékom, mirhám, szeretetem, mit meg nem tennék érted! Szívem részvéttel telik meg nyomorúságodés visszaeséseid miatt. Én, az Úr, segíteni fogok neked.Sohase érezd azt, hogy elhagytak, és nem szeretnek téged. Tudodőe, hogyan éreztem magam akkor, amikor te úgy érezted, hogy nem szeretnek téged?

Hol?

Templomomban.

Nem, Uram.

Úgy éreztem, hogy újból keresztre feszítenek, összevernek, megkorbácsolnak, leköpnek és újból felszegeznek!Vassula, mennyire szeretlek! Segíts nekem újra életre kelteni Egyházamat. Engedd, hogy felhasználjalak. Bátorság leányom, bátorság!

Egy olyan emberrel vitatkoztam, aki többet tud mint én. Azt mondta, hogy Jézus időnként igenis visszautasítja az embereket, és becsukja előttük az ajtót. 2 Templomba jártam, és szentáldozáshoz is járultam. Vitánk alapján úgy éreztem, hogy ezzel valami olyat tettem, ami nem megengedett, és megsértettem a katolikus Egyház törvényét. Mivel valamit engedély nélkül tettem, nagyon rossznak éreztem magam. Következő vasárnap a templomban az ajtó közelében álltam meg, úgy, hogy félig kívül voltam, mert nemkívánatosnak éreztem magam. Azt gondoltam, hogy gonosz vagyok, és Isten haragszik rám, s nem mentem a többiekkel áldozni, mert attól féltem, hogy ezzel még rosszabbat tennék.

Jézus, nem tudtam, hogy mindez fájt Neked is, amikor úgy éreztem, hogy nem szeretnek engem.

Nem, te azt sem tudtad, hogy sohasem utasítok vissza senkit, aki hozzám jön,Szeretet vagyok, és a Szeretet mindenkiért van, függetlenül attól, hogy mennyire vagytok bűnösök.


1 Hívás a szentáldozásra.
2 Elolvastatott velem egy részt a Bibliából a kánaáni asszonyról, akit Jézus visszautasított. Valójában azonban nem utasította vissza, csak arra akarta rábírni, hogy hitét megvallja. Én viszont ezt nem tudtam, és aki nekem ezt a részt megmutatta, nem hagyta, hogy végigolvassam.

previous index next