HOME MESSAGES


Ratzinger bíboros


Egy új interjú Ratzinger bíborossal


A következő idézet egy nemrégiben Ratzinger bíborossal készült interjúból való, az olasz 30Giorni magazin 1999 januári No 1 számából. Az interjú teljes szövege Niels Christian Hvidt tollából (pp. 72-83)
Ez az utolsó kérdés lehet, hogy egy kissé kellemetlen. Korunk prófétikus alakjára, a görög ortodox Vassula Rydenre vonatkozik. Sok hívő véli őt Krisztus küldöttének, akárcsak sok katolikus teológus, pap és püspök. Az ő üzenetei, amelyeket 1991 óta 34 nyelvre fordítottak le, világszerte ismertek. A Hittani Kongregáció akárhogy is, de negatívan foglalt állást végeredményben. Az 1995-ös Nyilatkozat homályos részeit, sőt még azokat a pontokat is, amelyek az írások pozitív oldalát tekintették, néhány kommentátor elitélésként értékelte. Erről lenne szó?

RATZINGER: Igen kényes pontot érintett. Nem, a Nyilatkozat figyelmeztetés, nem pedig elitélés. Pontos ügyrendi szempontból, senki nem ítélhető el tárgyalás valamint anélkül, hogy először kifejthesse álláspontját. Mi azt mondjuk, hogy van több tisztázatlan kérdés. Van néhány kétségbevonható apokaliptikus elem és eklézsiológiai szempont, ami homályos. Az ő írásai sok jó dolgot tartalmaznak, de a tiszta búza és az ocsú összekeveredett. Ez az amiért arra kértük a híveket, hogy mindent óvatosan vizsgáljanak meg, és vessék össze az Egyház hithagyományával.

Folytatódik a kivizsgálási eljárás?

RATZINGER: Igen, és amíg ez tart, arra kérjük a híveket legyenek óvatosak, tanúsítsanak egyfajta józan hozzáállást. Semmi kétség, hogy van egyfajta fejlődés az írásokban, de még nem látható, hogy hova vezet. Emlékeznünk kell arra, hogy a belső kapcsolat kialakítása Istennel, még a valódi misztika esetén is, mindig függ az emberi lélek lehetőségeitől és korlátaitól. Határtalan hit csak a valódi kinyilatkoztatásba helyezendő, amelyet mi az Egyház hithagyományában vélünk fellelni.


 

Ratzinger bíboros korábbi nyilatkozatai:

Sok minden elhangzott már a Vassulára vonatkozó Nyilatkozattal kapcsolatban, azonban Ratzinger bíboros, a prefektusa annak a Kongregációnak, amely kiadta a dokumentumot, kijelentette már a kiadás után :

"Folytathatják írásainak támogatását..."


Az itt következőket imacsoportok tagjai (Guadalajara, Mexico ) írták, akiket mélyen megérintett 1992-ben az Igaz Élet Istenben, és azóta aktívan reklámozzák, fordítják, nyomtatják és terjesztik országszerte az üzeneteket. A csoportnak továbbá része volt Vassula Ryden három mexikói látogatásának megszervezésében. Megszerezték az engedélyeket a templomokban való fellépéshez a papoktól, püspököktől és bíborosoktól.
A csoporttagok kikérték Ratzinger bíboros tanácsát, amikor nemrég Guadalajarában járt. Kérdésük az volt, hogy milyen álláspontra kell helyezkedniük az üzenetekkel kapcsolatban, tekintettel a Hittani Kongregáció 1995 október 6-i Nyilatkozatára. (Ugyanis e testületnek ő a bíboros prefektusa).

Itt következik egy részlet a levelükből, és Ratzinger bíboros válaszából, amelyet személyesen adott át nekik:

Joseph Ratzinger bíboros őeminenciájának:

.....14 főből álló csoport vagyunk az egyházközségeink képviseletében és szeretnénk felajánlani tanúságtételünket, arról, hogy ezek az üzenetek milyen nagy mértékben segítettek minket. Őrizzük az engedelmességünket és szeretetünket a pápával egységben Jézussal és Máriával, az Oltáriszentségben jelen lévő Jézus életében részesülve, élve az Ő Igéjét és parancsolatait, és imádkozva a szent Rózsafűzért.
Számos hatalmas és igaz megtérést láttunk. Vannak fontos tanúságtételek különböző megtérésekről: Szabadkőművesek, Jehova tanúi, protestánsok, javarészt képzett emberek. Az Igaz Élet Istenben sok olvasója tapasztalt igaz szomjúságot Jézus iránt egységben a pápával és az Anyaszentegyházzal.
Az "Osservatore Romano" által publikált október 6-i Nyilatkozattól megzavarodva azt kérdezzük magunktól: Milyen hozzáállást kell a magunkévá tennünk ebben a kérdésben? Mit ajánl nekünk?
Kérjük Jézust és Máriát, hogy világosítson meg bennünket, hogy Isten akaratát cselekedjük, és az Egyház elé terjesztjük engedelmesen e kérdést. Reméljük jóságos válaszát, és szívélyesen üdvözöljük önt.

Szívélyes üdvözlettel,

Aláírás:
Lic Javier Pelayo Jones,
Mrs Maria del Carmen de la Torre de Pelayo, 1996 május 9A helyi sajtóból értesülve arról, hogy a Hittani Kongregáció prefektusa, Ratzinger bíboros, városukba, Guadalajaraba, (Mexico) érkezett elnökölni a Latin-Amerikai Püspökök Találkozóján (CELAM), úgy gondoltuk ez jó alkalom és gondviselésszerű, hogy át tudjuk adni neki a tanúságtételünket, mint az Igaz Élet Istenben üzeneteknek ( Mrs. Vassula Ryden írásainak) olvasói. Ugyanakkor megkérdezzük, mi legyen az álláspontunk az üzenetekkel kapcsolatban a Nyilatkozat fényében, amely 1995 október 23-24-én lett publikálva az "Osservatore Romano"-ban.
Tegnap, csütörtökön, május 9-én 11.30 perckor mi-Lic Javier Pelayo Jones, Mrs Carmen de la Torre de Pelayo és Patricia Salwnin de Rivera (svájci több nyelven beszélő) elmentünk a Lelki Gyakorlatok Házába Guadalajarában, ahol a találkozót tartották.

Egy küldönc segítségével eljuttattunk egy levelet és három, ehhez a témához kapcsolódó, Guadalajarában nemrég kiadott könyvet Ratzinger bíborosnak, aki a konferenciateremben tartózkodott: Ezek a következők voltak: Imák az Igaz Élet Istenben üzenetekből, Jézus Szent Szíve Vassula írásaiban, Én - és Teológusok Vassula Ryden védelmében. Meglepetésünkre, a küldönc visszajött és közölte, hogy kézbesítette személyesen a bíborosnak, aki ezt a választ adta: "Elolvasom a könyveket, és felhívom önöket."
Ugyanaznap du 1.30-kor meglepődve kaptuk meg Ratzinger bíboros meghívását du 3.45 órára egy találkozóra vele. Pontosan érkeztünk a találkozóra, de tájékoztattak minket, hogy sajnálatos módon, bizonyos elháríthatatlan akadályok miatt, a bíboros nem tud találkozni velünk a megbeszélt időpontban, és legyünk szívesek várni amíg újra hív bennünket. Ez a meghívás be is futott már korán a rákövetkező reggel, (Május 10-én pénteken). Aznap délelőtt 10.15 percre szólt. Tiberio Munari atya társaságában érkeztünk.
Ratzinger bíboros nagyon szívélyesen fogadott bennünket a konferencia szünetében 10.30-kor, elnézést kérve az idő szűkössége miatt, és azt ajánlotta, hogy olaszul beszéljünk megkönnyítve a párbeszédet. Ezeket mondta nekünk:

"Azok a dolgok amelyeket említettek nekem a levelükben, tanúságtételek és megtérések nagyszerűek. Mi csak azt kérjük, hogy folytassák azzal a különbségtétellel, hogy éljenek a megkülönböztetés lelkével, és ne tekintsék Isten Szavának azt, amit mi pillanatnyilag csak emberinek és személyesnek tartunk. A kiadott közlemény elsődleges célja az, hogy Vassula ne tegyen tanúságot a templomokban, melyek a liturgikus kultusz számára vannak fenntartva, mert ő görögkeleti vallású, mert házassága számunkra nem tisztázott, és mert írásaiban vannak olyan pontok, melyeket tisztázni kell, és amelyeknek tanulmányozása folyamatban van.

Folytathatják írásainak támogatását, de mindenkor a megkülönböztetéssel élve!

Ahogy Szent Pál mondja a Tesszalonikaiakhoz írt levelében: »A Lelket ki ne oltsátok!
A prófétai beszédet meg ne vessétek! Mindent vizsgáljatok meg; ami jó azt tartsátok meg!«
(I Th 5: 19-21)"

/Szerk. megj. A fenti részletet az "Annunciao a Boa Nova" lap szerint közöltük./


Majd szívélyesen búcsút vett tőlünk, még egyszer elnézést kérve az idő rövidsége miatt.

Örökké egységben a pápával Jézus és Mária Szívében, és hűségesen az Anyaszentegyházhoz.

Signed Lic Javier Pelayo Jones,
Carmen de la Torre de Pelayo,
Patricia Salamin de Rivera
Guadalajara, Mexico, 1996 május 10-én.
 
Ratzinger bíboros megerősíti álláspontját Vassula Ryden Igaz Élet Istenben című könyveivel kapcsolatban.


A portugál vallási magazin [Annunciai a Boa Nova, 140 (November 1997) pp. 565-567.] publikálta a következőket:

1997 október 10-én, egy Vassula számára szervezett braziliai imatalálkozón, a fővárosban, az esemény püspöki védnöke felvetette a kérdést: mi az egyház állásfoglalása az írásaival kapcsolatban. Őexellenciája Joăo Terra püspök többezres hallgatósághoz szólt. Beszédét ezekkel a szavakkal kezdte: "Szeretnék köszönetet mondani, mint püspöki védnök, azért az örömért, amelyet megtapasztalunk Vassula jelenlétéből kifolyólag, itt Braziliában. Bizonyos, hogy ez egy rendkívüli kegyelem."

Majd így folytatta az egyház állásfoglalására rátérve:

Idén tartottuk a megyéspüspökök regionális találkozóját a Szentatyával. Ebből az alkalomból érdeklődtem Vassulával kapcsolatban. Ratzinger bíboros ezt mondta  "Egy nagy halom levelet kapok ez ügyben bíborosoktól."
Victor Tielbeek püspök Formosa egyházmegyéből (Brazilia) ekkor feltette a kérdést "De bíboros, felkészülhetek arra, hogy teljesen meg kell változtatnom a hozzáállásomat (a támogatását illetően)?"  Ratzinger bíboros így felelt  "Folytassák azt, amit eddig csináltak, csak legyenek óvatosak"


A magazin a lábjegyzetben ezt a megjegyzést fűzte hozzá:

"Ratzinger bíborosnak ez a válasza teljesen harmonikus azzal az útmutatással, amelyet Mexikóban adott 1996 május 10-én: 'Folytathatják írásainak támogatását, de mindenkor a megkülönböztetéssel élve!'" (részleteket lásd fentebb)


vissza a honlapra