HOME INDEX
EZT A KERESZTSÉGET A MENNYBŐL KAPJÁTOK


1996. szeptember 20.

Éli, szeretlek!
Élők és holtak Bírája,
Neked adom a szívemet.
Örök Atya és Béke Fejedelme, 1
uralkodj felettem!


 Szőlővessző, béke legyen veled! Nem foglak megfosztani hangomtól, sohasem tagadom meg a gyermekektől azt, amit kérnek tőlem. Ha vakmerőek, megfegyelmezem és észhez térítem őket. Igen, lehet, hogy nyomorúságosak, de hűséges Királyuk továbbra is rájuk fog ragyogni, békét ad nekik, hogy eljussanak a tökéletességre.
  Szívemnek lelke! 2 Te erre a küldetésre születtél, nyisd ki most szívedet, és hallgasd meg mondanivalómat: Arra hívtalak meg, hogy dolgozz nekem, miközben én örömmel töltöm el szívedet. Futásodnak még nincs vége... amíg te futsz, én is futok. Melletted vagyok. Kedvemért kitartanál még egy keveset?

Uram, megkapaszkodtam ruhád szegélyében és nem fogom elengedni!

Ékesítsd fel szentélyemet! 3 Pusztítás és rombolás hatolt be szentélyembe.
  Keltsd újból életre szentélyemet! Vigasztald meg a gyászolókat, ők az én népem. Mondd meg nekik, hogy kellő időben gyorsan fogok cselekedni, mert kiárasztom Lelkemet még a legkisebbre is, és közületek a legkisebb válik hatalmassá.
  Bátorítanod és erősítened kell fivéreidet és nővéreidet. Mondd meg nekik, hogy a gyengéd Irgalom látogat meg most benneteket, hogy erőt adjon az eljövendő megpróbáltatásokra. Ínségetekben gyengéden meg foglak segíteni benneteket.
  Sokszorozzátok meg imátokat, mert e napokban növekszik a lázadás. A lázadás a Sátántól való. Ő volt az első lázadó. Áldott az, aki hiszi, hogy beteljesedik az ígéret, amit én adtam!
  Igen ünnepélyesen mondom nektek: elérkezett a lázadás órája! Itt van annak órája, aki azt állítja, hogy sokkal nagyobb, mint amit az emberek "istennek" neveznek. És ő közöttetek van. Az a vágya, hogy szentélyemben emelje trónra magát, hogy saját tanításával tetszelegjen... megszentségtelenítve az Oltáriszentség alapítását, az én alapításomat. Ő és a hozzá hasonlók el akarják törölni Örök Áldozatomat, meg akarják törni szövetségemet és törvényemet.
  És ha ez megtörtént, a lázadó azzal fog sokaknak hízelegni, hogy nagy megtiszteltetésben részesíti őket. Ezért fogják sokan elismerni őt és tanítását.
  De az enyémek, az én jákobjaim, akik ismernek engem, ők szilárdan fognak mellettem állni és szembeszállnak vele.
  A lázadó már most is sokakat rávesz arra, hogy dühödt támadást indítsanak szentjeim ellen 4, mert szívét arra használja, hogy elpusztítson mindenkit, aki szent. Most rejtve van, de adott időben felkel, hogy elkövesse gonosztettét... A Sátán már sok éve lekötötte őt..
.   És ti, nehogy elveszítsétek reményeteket! Ezért mondtam: "Áldott, aki hiszi, hogy beteljesedik ígéretem... Édesanyám és én tanítványokat nevelünk, akik személyes, meghitt barátainkká válnak. Egyenesen fognak állni mint gyertyák a gyertyatartón és a megpróbáltatás idején világítani fognak. Egyházam erős oszlopai lesznek, mert Szentlelkem megsegíti őket és Ő lesz belső erejük.
  Ó nemzedék, sokan elhagyták hitüket az évek folyamán, de a mostaninál nagyobb hitehagyással még sohasem került szembe Egyházam...
  Mondd meg az embereknek, hogy ne féljenek, hanem helyezzék belém reményüket, mert az Atya és én tudjuk, mire van szükségük.
  Mondd meg azoknak, akik még nem állították szolgálatomba szívüket, hogy állítsák most országom szolgála- tába!
 Ne mondjátok: "Mesterünk az Ő eljövendő idejéről beszél..."
  Ajtótokban állok... de ti vajon felkészültetek-e fogadásomra? Vassula, temérdek sok az elvégzendő munka, de ne feledd, ezt a művet velem fogod befejezni és az én erőmet kapod hozzá... menj hát és szólítsd meg népemet, légy az én visszhangom!... Én, Jézus Krisztus, megáldalak. Mi ketten?

Igen, Uram, de hadd tegyek fel egy rövid kérdést! Uram, le fogod taszítani trónjáról a lázadót?

Le fogom taszítani. Ez a győzelem tűzzel következik be, és mennyire szeretném, ha már fellobbanna! De Egyházamnak még meg kell keresztelkednie, és nagy az én aggodalmam, míg be nem teljesedik 5! Ezt a keresztséget a mennyből kapjátok, a felhőkből fog aláhullani. Nem olvastátok, tanítványaim?

"Nyíljék meg a föld
és teremjen üdvösséget,
és sarjadjon vele szabadulás is!
Én, az Úr hozom ezt létre, mind." 6

Én nem zűrzavart teremtettem, de a zűrzavar most erős gyökeret eresztett a hitehagyott világban... Jöjj, veled vagyok.


1  Iz 9,5
2 Ezt csupán a meghitt barátság kifejezéseként kell felfogni.
3 E parancs úgy hangzott, mint a mennydörgés. Az Úr hangnemet váltott.
4  hogy ő rejtve maradjon
5 utalás Jézus szenvedésére: Lk 12,49-50
6 Iz 45,8.

previous index next