HOME INDEX
SZENTLELKÉNEK GAZDAGSÁGÁN FOGNAK NEVELKEDNI


1996. július 15.


Istenem, add meg nekem,
hogy úgy beszéljek,
ahogy a Bölcsesség kívánja!

Add meg nekem, Atyám,
a Bölcsesség vezetését,
hogy szívesen és fenntartás nélkül
adjam tovább országod gazdagságát
fivéreimnek és nővéreimnek!

Leányom, Atyád szól hozzád, Jahve a Nevem. Mivel szíved vágyakozik arra, hogy a Bölcsesség és a tudás szavait mondja, és felfedje Szentségemet és országom kincseit, megadom neked ezt a kegyet azért, hogy a nemzetek sokasága hallgasson hangomra, ismerjen meg engem és értse meg, hogy Atya vagyok. Igen, add tudtukra, hogy én vagyok az ő Apjuk és ti mindannyian az én szeretetem műve vagytok.


Nagy az én Jahvém
és tökéletes dicséret illeti. Igen!
A bölcsesség szóljon ajkamról,
hogy egyedül az Ő dicsőségét zengje,
szívem csak az igaz érzéseket keresse,
és lelkem fogadja be az Ő édes szavait!
Ismerjék meg az ismeretlenek,
Uram, a te szeretetedet,
amely hatalmas, mint az égbolt,
hogy ők is örvendezzenek
és a Te jelenlétedben járjanak
örökkön örökké!


Tudd, hogy aki közületek úgy fordul hozzám, hogy egyedül nekem akar tetszeni, annak teljes Szívemmel, igen teljes Szívemmel megadom kegyeimet...
  Felfedem előttük jóságos Arcomat, hogy velem fejezzék be utazásukat.
  Nem vettétek észre, miként küldöm el Szentlelkemet, a bölcsesség hordozóját a magasságos mennyből? Ami azelőtt megközelíthetetlennek és elérhetetlennek tűnt előttetek 1 , jóakaratomból hamarosan leszáll rátok.
  "Szabadíts meg minket!" - kérik egyesek.
  "Jöjj és erősíts meg minket, Atyám!" - hallom a kiáltást teremtésemtől.
  "Küldd el nekünk sietve Szentlelkedet a magasságból!" - kiáltják mások szomjúságukban.
  Vagy így szólnak: "Kelj fel! Ments meg minket!"
  E kiáltásokra így válaszolok: Tömjénhez 2 hasonló illatot lehelek teremtésemre. Szétárasztom illatomat, ahogyan még sohasem tettem a történelem folyamán. Nem olvastátok?

"Olyan vagyok, mint a folyam mellékága,
mint a csatorna, amely átszeli a kertet.
Így szóltam: ,Öntözni akarom kertemet,
locsolni akarom virágágyaimat.'
De nézd csak, az árkom folyóvá változott,
a folyómból pedig tenger kerekedett.
Tanításom ragyogjon mint a hajnalpír,
akarom, hogy messze hatoljon sugara.
Prófétai szózatként ontom tanításom,
hadd hallják, akikre hagyom:
a késő nemzedékek."
(Sir 24, 30-33.)

  És népem ezt fogja mondani:
  "Nézzétek! Nézzétek, hogyan közeledik Atyánk felhőként! Nézzétek, miként árasztja ki Szentlelkét áldásával!" 3
  Meg akarom gyógyítani hűtlenségeteket, meg akarom gyógyítani hitehagyásotokat és mindannyiatoknak tiszta szívet adok, hogy ne kelljen szégyenkezve elkerülnötök engem.
  Közületek sokan megdöbbenve, zavartan és álmélkodva fognak állni. Mások kételyeket fognak forgatni szívükben vagy sziklánál is jobban megkeményítik arcukat Szentlelkem erőteljes jelenlétében. Pedig csak Fiam ígéretét teljesítem... És amikor az emberek megkérdezik:

"Kik azok, akik repülnek, mint a felhő,
vagy mint a galambok dúcaikhoz?"
(Iz 60,8.)

  Így válaszolj: "Ők azok a fiak és leányok, akik szabadságra leltek a Lélekben. Ők azok, akik így kiáltottak Atyjukhoz: ,Atyám', és ismét felékesítik szentélyét. Szentlelkének gazdagságából fognak táplálkozni. Ők azok, akiket az Atya megáldott. Igen! A Szentlélek, az Életadó lesz az ő ragyogásuk, és továbbra is az Ő Szentlelkének gazdagságán fognak nevelkedni..."
  Ezt fogod mondani népemnek...
  Jöjj!


1 Isten a Szentlélekről beszél
2 Isten az Ő Szentlelkéről beszél
3 Olvassák el: Szám 6,22-27. verseit! Különleges kegyelmeket és misztikus adományokat is kapnak azok, akik Szentlelkében megnyugodnak.

previous index next