HOME INDEX
MEGLÁTOGATOK MINDENKIT, AKI SZOMJAZIK RÁM


1996. július 3.

Te vagy az, aki szívünkben felragyogtatod világosságodat?

ÉN VAGYOK.

Te vagy az, Shaddái 1 akiről azt hittük, hogy nem érinthetjük meg, és aki most megmutatkozol előttünk félelmetes ragyogásba öltözötten?

Íme! ÉN VAGYOK.

Életem Értelme és Éneke, Te vagy az, aki valóban olyasmit művelsz, ami meghaladja tudásunkat és értelmünket?

ÉN VAGYOK. Teljesítem ígéretemet.

Szemem kenete, jól látok? Te vagy az, aki hűséges szeretetedben kiárasztod ránk a magasságokból Szentlelkedet?

ÉN VAGYOK. Igen! Ennél többet mit mondhattam volna? Vassula, látod? Leszállok, hogy veletek legyek. Szeretteim, Atyám így szólt: Könyveiben 2 nem tartja számon sem a teljesítményeket, sem a tartozásokat, hanem a tervezettnél hamarabb kiárasztja rátok Szentlelkét. Ezért hívja ki hatalmamat, és önti fenyegetéseit Egyházamra a gonosz lélek. Miért kellene tehát késlekednem vagy továbbra is csendben maradnom? Most én magam fogom kihívni őt Szentlelkem hatalmával és mindegyikőtöket Szentséges Szívembe viszlek. Mindenkit befogadok, aki bensőséges egységben akar velem lenni, és így közületek sokan megismerik üdvösségetek misztériumának kegyelmét, az én keresztemet.

Betakarom lelketeket és ily módon őrizlek meg teljes egységben magammal. A kegyelem által nagyobb áldozatokat, nagyobb elégtételt kérek tőletek. Mélyebb lelki életre és az imádság magasabb fokára viszlek benneteket... és miként az Emberfia sem azért jött, hogy Neki szolgáljanak, hanem hogy Ő szolgáljon, titeket is megtanítalak, hogy így tegyetek. És te, kis gyermek, viseld velem együtt az egység keresztjét, és engedd meg, hogy Szentlelkem vezessen. Ő lesz számodra a jel, és a te biztosítékod arra 3 hogy tőlem való vagy. Kegyelmem van rajtad.

Még sok kegyelmet tartok készenlétben számodra, nemzedék, amelyek szentségre és országomba vezetnek téged. Mondom nektek, akik készek vagytok ítéletet mondani, ne ítéljetek a látszat szerint, elhamarkodottan! Fontoljátok meg ítéleteteket és hozzátok összhangba azzal, ami jó és igaz! Ma is úgy kiáltok, mint egykor Jeruzsálemben: "Ha valaki szomjas, jöjjön ide! Jöjjön hozzám! Jöjjetek és igyatok, ti, akik hisztek bennem! Szentséges Szívemből az élő víz forrása fakad. Jöjjetek és frissüljetek fel! Jöjjetek, és keljetek új életre!" Akkor majd szemetek világossága Szentlelkem világosságává válik! Közületek sokan csupán szavak országává tették országomat. Mondom nektek, az én országom: erő 4Valamilyen módon meglátogatok mindenkit, aki szomjazik rám, és nagy erővel helyreállítom országomat.

Köszönöm, hogy kiárasztod ránk gazdagságodat, adományaidat és kegyelmeidet, ó Uram!

Szentlelked erejével lerontod
a bölcsek bölcsességét
és semmivé teszed a tanultak tanultságát.
Szétszórod és megalázod
a filozófusokat
.
Ó Szent Istenem, jöjj!
Mutasd meg erőd erejét! 5
Mutasd meg Szentlelked erejét,
mutasd meg jóságod erejét,
mutasd meg hűséged,
közvetlenséged, örömed
és szereteted erejét!

Járjon át bennünket a kovász! 6
Add meg ezt a kegyet!
Ó Uram, add meg ezt,
hogy legyőzzük a gonoszt,
és megszabaduljunk a bűn és a gonoszság
régi kovászától,
ami még bennünk van.
Adj friss kovászt helyette!

Figyelj! Szentlelkem sok nemzetnek be fogja mutatni nagy tekintélyét és ítéletet fog hirdetni sok nép között 7 Ez be fog következni, hogy beteljesedjenek a szavak, amelyeket kérésemre próféciaként hallattál!

Veletek van a Jóság! Ne kételkedjetek!... Mindenkor engem keressetek, az örömet szerez nekem. Kezeteket hagyjátok az enyémben, és nem fogtok eltéó vedni... Megáldalak.


1 vö. Ter 17,1,
2 dátumokat jelent
3  azt is hallottam, hogy "biztosítód",
4  vö. 1 Kor 4,20.
5 Mutasd meg országod erejét!
6 vö. Lk 13,20
7 vö. Iz 2,4.

previous index next