HOME INDEX
MEGTARTOM ÍGÉRETEMET


1996. június 13.

Boldogok,
akik megtartják utaidat,
áldottak,
akik figyelnek szívdobbanásaidra,
melyek életet adnak...


Béke legyen veled! Kicsim, a Szívemben vagy, ezért szólj félelem nélkül és írd:

Boldogok azok a nemzetek, amelyek megtanulják Szentséges Szívemet üdvözölni! Jóindulatom világosságában fognak élni. Boldogok azok a nemzetek, amelyek Szentséges Szívemnek szentelik magukat! Ó, mit meg nem tennék értük! Megtartom ígéretemet, és ők egy napon meglátják trónomat. Megesküdtem Szentségemre, hogy biztonságban megőrzöm őket Szívemben, és így fogok tenni... Sohasem tagadom meg hűségemet.
  És te, légy az én gyönyörűségem gyülekezeteimben, és ne félj! Most már csak rövid idő van hátra, és senki sem kerülheti el az én órámat. Ne feledd, hogy én vagyok a te Oltalmad! Végy lakóhelyet Szentséges Szívemben! Soha ne szakadj el tőlem! Szeretem sóhajaidat, amelyeket a te Istenedre szomjazva hallatsz. Megáldalak. Imádkozz azokért, akik nem bánják meg bűnüket! ďket is éppen úgy szeretem, mint téged. Irántad való szeretetem határtalan. Ne feledd, hogy ÉN VAGYOK veled van most és mindenkor.

Újuljatok meg Lelkemben! ÉN VAGYOK a ti Vigasztalótok és Italotok. ÉN VAGYOK a ti Kenyeretek. Mit használ, ha valaki megnyeri az egész világot és minden kincsét is, de életét elveszíti? Egyetek engem, és jöjjetek, igyatok engem! Ennél nagyobb kincset nem tudok felkínálni nektek. A teljes igazságban mondom nektek: nem lesz életetek, ha nem esztek és nem isztok engem. Én vagyok az élet Kenyere. Az én Lelkem van rajtatok. Legyetek áldottak az én Szentségemben IC

previous index next