HOME INDEX
EZERSZÁMRA VESZTEM EL AZ ÉLETEKET


1996. március 19.

Szentséges Szívem Vassulája, az a vipera hozza a halált, amelyik körülötted tekergőzik. Megkísért benneteket, azután várakozik. Bukásotokra vár. És akkor már nem késlekedik a halál. Ó... Fájdalom járja át Szentséges Szívemet...

Uram, itt vagyok. Mit tehetek Érted, hogy enyhítsem fájdalmadat?

Szó szerint kövesd parancsomat! 1 A halálnak nem kell eljönnie. Látod-e, amit én látok nap mint nap? Nem... nem, te nem láthatod azt, amit én látok... Ezerszámra vesztem el az életeket 2 oly sok életet vesztek el mindennap. Láttad e, amit én láttam a sivatagban? Ezrek éheznek és szomjaznak a vigasztalásra, reményre és szeretetre. Ezrével vannak, akik mezítelenek és szükségük van szavaimra. Könyörületem kiterjed mindarra, ami él. De nézd! A kísértő ki akar fosztani, hogy ne tudj semmit felajánlani.

Jöjj, nyújtsd kezedet a szűkölködők felé! Ne hagyd cserben az éhezőt, aki odakinn várakozik! Ne vonakodj attól, hogy meglátogasd a beteget! Vassula, azért határoztam el, hogy menyasszonyommá fogadlak, hogy kövess engem. Menyasszonyommá tettelek, és elhelyeztem benned Lámpásomat 3 hogy Szentlelkem világosságánál és az Ő hatalma által többé ne úgy gondolkodj, ahogy a halandók gondolkodnak, hanem ahogy angyalaim a mennyben. Akkor megerősítettelek az erősség Lelkével, hogy ellenállj az ellenség erős ütéseinek és megálld helyedet. Megadtam neked az erősség Lelkét, hogy megmutassam, miben lelem leginkább gyönyörűségemet.

Megnyitottam a menny kapuit, és megmutattam neked szentjeimet, 4akik szegénységben járták útjukat, de táplálták és betakarták a mezítelent, akik alázatban és engedelmességben járták útjukat, de teret hagytak Szentlelkem számára, hogy munkálkodjék bennük és nagylelkűségük által csodákat tegyen. Ők megalázottságban, leköpve és szenvedésben járták útjukat, de igen örültek e megtiszteltetésnek, és még többet kértek, amikor mindent felajánlottak nekem. Teremtmény! Neked még hosszú utat kell bejárnod, de tiéd lesz a győzelem díja is, ha lelkesen elfogadod mindazt, amit felkínálok neked. Menyasszonyom, ne félj, ha lelkedben őrzöl engem minden utadon!

Nézd, kezemben egy magot tartok, amelyet ha egyszer elvetek és felnövekszik, elégedettséget ad neked mindazért, amit képes leszel értem fáradhatatlanul megtenni. Nyakadat fogja ékesíteni, mert a megtiszteltetést fogod hordani nyakadon a szépség díszeként. Fejedet illatos olaj fogja bevonni és harmatként fog lecsordulni hajadról. Most pedig nézz másik kezembe... látod ezt a másik magot? Ha egyszer ezt elvetem, a szenvedés kenyerét adja neked, de hasznodra válik. 5 Sebeket fogsz kapni, egyre újabb sebeket. Legjobb barátaidat indítom arra, hogy váljanak elszánt üldözőiddé. Fulladozni és nyögni fogsz. Töviskoronámmal, szögeimmel és keresztemmel foglak megtisztelni. Fel fogom kínálni neked kelyhemet, hogy nap mint nap igyál belőle, amíg kelyhem keserűsége miatt egyetlen pillanatod sem marad arra, hogy lélegzetet végy. Most jöjj, és válassz egyet a magok közül! Ha az elsőt választod, később kapod meg szenvedéseidet. Válassz!

A Te akaratodat kívánom. Isten vagy, Te válassz számomra!

Rendben van, menyasszonyom, én a második magot választom. Üldözni fognak, de sohasem a legjobb barátaid. Azt nem fogom megengedni. Ó mennyire örülök, mert úgy viselkedtél, ahogy akartam. Mindent az én kezemben hagytál és továbbra is semmi maradtál. Felfogod e végre, hogy elég vagyok önmagamban? Nincs szándékomban, hogy elrejtsem kimeríthetetlen gazdagságomat ezekben az ínséges időkben. A te semmiséged által fogom kiosztani. Ne késlekedj a megmaradt kis időben, mert szenvedésem felülmúlja értelmedet. Siess, mert odakint a sivatagban fenyegetően közeledik a halál. Leld gyönyörűségedet a Gyönyörűségben! Megáldalak. IC


1 Az 1996. március 3-i üzenetet.
2  Jézus nagyon sírt és szenvedett,
3  Jézus a Szentlélekre utal,
4 1987 szeptember 27-i látomás
5  a haszon megszentelődést jelent

previous index next