HOME INDEX
ENGEDELMESKEDJETEK ELVEIMNEK!
A NAPBA ÖLTÖZÖTT ASSZONY


1996. január 27.
Jahve Atyám,
mint Abba és Barát beszéltél velem.
Legyen áldott háromszorosan Szent Neved!

Átölelt gyengédséged
és felfedte előttem az élet ösvényét.
Azóta palotádat és uralmadat
építed lelkemben.

Oly gyengéden foglalkoztál velem
, mint az apa gyermekével.
Oly gondosan bántál velem,
mint a finom porcelánnal.

Felkeltél mennyei trónodról,
felkeltél, és királyi módon,
szelíden hozzám léptél.
Ajkamra tetted ujjadat,
és tekinteteddel
az öröm forrását fakasztottad szívemben.

Jahve, az én Királyom leszállt szobámba
félelmetes ragyogásban, fenségben és dicsőségben.
Teremtőm és Királyom egyszerűséggel szólt hozzám,
zavarba hozott atyai közeledésével,
és én elnémultam tisztelettel teli félelmemben.

Látod, Jahvém, Te vagy lelkem
elragadtatása és öröme,
napjaim és óráim Gyönyörűsége,
szívem Vigasztalása és Jósága.

A Te szereteted, Jahve,
hegyekből csorduló forrás,
mely még a köveket is életre kelti.

Szent Istenem, végy és rejts el engem
felhőoszlopodba,
távol e föld mélyétől!

Rejts felhőbe e zűrzavar elől!
Dáviddal mondom magam is:
"Ha az úr nem segítene,
lelkem csakhamar csendben nyugodnék." 1

Szent Istenem, hatalmas dolgokat teszel
mindennapi életemben.
Jöjj már, ó jöjj Atyám!
Nem látod, mennyire szomjazik lelkem Rád?
Jöjj, és ragadj magaddal újból!
Te vagy gazdagságom gyümölcse... Gyönyörűséges gyermek, mit jelent számomra, ha szobádba jövök a mennyből? Mit jelent nekem, ha leszállok trónomról és meglátogatlak? Tudod-e? És mit jelent számomra gyermekem, ha illatomat adom neked? Mindez semmiség nekem! Hallottad zörgetésemet és ajtót nyitottál. Gyönyörűségemet lelem abban, hogy veled beszélek. Megdicsőít, valahányszor meglátogatlak és Nevemmel megpecsétellek. Országom alapjait rakom le benned, amikor megajándékozlak illatommal. Ó Vassula, társaságom magával ragadja lelkedet, mert élet minden szó, amelyet füledbe suttogok. Fogadd el társaságomat, és légy vidám jelenlétemben! Leld gyönyörűségedet abban, hogy Teremtőddel és mindenek Atyjával lehetsz. A Bölcsesség a gyermekeké, ezért gyermekként jöjj hozzám, még ha játszadozol is jelenlétemben! 2 Félsz, hogy félreértik Szavaimat?

Biztos vagyok benne, hogy egyesek megbotránkoznak!

Minden ember a szívéből ítél. Szavaim igazak, és aki megérti, nem forgatja ki. Gyönyörűség az egyszerűnek és tisztaszívűnek, de botrány és sértés a sakáloknak. Soha ne adjatok teret az ördögnek racionalista lelketek által! Ne tápláljatok ábrándokat magatokban, hanem erősítsétek meg alapjaitokat Lelkemben! Építsétek föl házatokat Szentlelkemben, akiben meg fogtok újulni!

Jöjjetek, és tanuljátok meg: bár nem vagyok látható számotokra, ott vagyok körülöttetek és minden dologban, amit alkottam. Velem fog élni, aki értem él. Aki szereti felebarátját, már legyőzte a világot, és Fiam, Jézus Krisztus lábnyomát követi az országomba vezető úton. Igen, aki szeretetben él, Igaz életet él énbennem. Apátok vagyok földi apátok előtt. Én nemzettelek titeket még test szerinti apátok előtt. Kötözzétek magatokat hozzám, nehogy szem elől tévesszetek és megszégyenüljetek! Engedelmeskedjetek elveimnek, de szívből és ne kőszívből! Határozzátok el, hogy hátralévő életetekben jót tesztek, de örömmel tegyétek! Határozzátok el, hogy többé nem fojtjátok el magatok körül a kegyelem Szentlelkét, hogy ti is Őbenne lélegezhessetek!

Ember! Asszonynak szülötte! Tiszteld a Napba öltözött Asszonyt! Gyenge ember! Az ő karjában találj vigasztalást, abban a két karban, amelyek Fiamat vitték át a sivatagon Egyiptomba! Tiszteljétek az Anyát, aki jóakaratával tisztelt engem! Talán én nem tiszteltem őt eléggé? Nagy dolgokat tettem a Napba öltözött Asszony kedvéért! Attól a naptól kezdve, hogy Lelkem beárnyékozta, minden nemzedék boldognak hirdeti őt. Szégyen és gyalázat azok sorsa, akik felhagytak tiszteletével. Nincs kedvemre gúnnyal tűzdelt magyarázatotok az Asszonyról, akit igen nagyra tartottam én magam, és mindenkinek megfizetek érdeme szerint.

Alázkodjatok meg lélekben, egyre inkább alázkodjatok meg, és tartózkodjatok az arcfintoroktól, amikor arra kerül sor, hogy közbenjárásáért könyörögjetek. Ki mondja nektek azt, hogy nem hallgatom meg őt? Talán nem Édesanyátok járt közben Kánában? Ezeket a jeleket úgy gondoltam ki, hogy lelketek megértse azt, amit ma elvet. 3 Ez a jel minden eljövendő időre szól. Istenanyai méltósága van annak az Asszonynak, akinek ruhája a Nap és ékessége az én Szentlelkem, a háromszorosan Szent, aki betölti az egész világot. Jöjj, leányom, tedd meg, ami tőled telik, a többit majd én teszem meg. Jahve, az ő dicsőségében megáld téged. Gyarapítsd gyümölcseidet! 4Fiam szemének lángja, ne feledd, hogy nem vagy egyedül! Veled vagyok.


1  Zsolt 94,17.
2  Amikor Isten "játékos", a szemével int felém.
3  Isten azokról beszél, akik visszautasítják áldott Édesanyánkat, és azokról, akik nem adják meg neki az őt megillető tiszteletet.
4  Ez úgy hangzott mint parancs.

previous index next