HOME INDEX
NE VÉDD MAGADAT!


1995. november 15.

A Szentírás mondja:  
"Mert a fülnek meg kell vizsgálnia a szót
úgy, mint ahogy az íny ízleli az ételt." 1
Hogyan lehetséges, hogy nem ismerték fel beszédedet, hogyan lehetséges, hogy ételedet nem értékelték és nem ízlett nekik? Hogyan lehetséges, hogy ezeket az írásokat elvetették az én esetemben? Amikor a zsidók Téged vádoltak, Jézusom, és nem hitték el, hogy Téged Isten küldött, hogy Isten Fia és maga az Isten vagy, így szóltál hozzájuk:
"Sok jótettet cselekedtem Atyám erejéből,
e cselekedetek közül
melyikért akartok megkövezni?"
"Ha nem cselekszem Atyám tetteit,
ne higgyetek nekem!
De ha azokat cselekszem,
és nekem nem akartok hinni,
higgyetek a tetteknek!" 2
Uram, miért nem veszik figyelembe tehát azokat a tetteket, amelyeket Nevedben teszek? Nem az én tanúim ők?

Béke legyen veled! Veled van a Szeretet. Tudsz betű szerint engedelmeskedni nekem? Szeretném, ha e megpróbáltatás miatt nem veszítenéd el az én békémet! Én vagyok ennek az üzenetnek a Szerzője, ezért ne hagyd abba! Meg foglak menteni. Talán nem szabad próbára tennem téged és másokat? Talán nem szabad téged a megpróbáltatások által megerősítenem? 3 Így kiáltasz hozzám:
"Uram súlyosan megsebesültem!", de Vassula, hiszen én is... Így panaszkodsz: "Uram kegyetlenül bánnak velem!", és azt mondom neked, hogy hiszen velem is így bánnak.

Választottamra házam belsejéből vertek rá, és minden azért történt, hogy beteljesedjen, amit Atyám mondott neked...
És most azt mondom, ha bármelyik papi lélek nyíltan mellém áll 4 a világ előtt, én is mellé fogok állni annakidején Atyám előtt!
  Neked pedig azt mondom: Ne védd magadat! Tegyenek tanúságot melletted és hirdessék nyíltan az igazságot azok, akik téged hallgattak. De a gonosz lélek el fog hallgattatni közülük néhányat azáltal, hogy néma lelket küld nekik.
  El fogják rejteni a lámpást, amelyet én adtam nekik és a sötétségbe teszik, hogy senki ne lássa, és "okosságnak" nevezik ezt a sötétséget. IC


1  Jób 34,3.
2  Ján 10, 32; 37-38.
3  Vassula, angyalt küldök hozzád, hogy megvigasztaljon...
4  Jézus üzenetéről beszél

previous index next