HOME INDEX
SOKAN FOGNAK FELKELNI, HOGY RÁD VERJENEK


1995. november 10.

Dicsőség Istennek a magasságos mennyben!
Dicsőség Neki, aki kiemelte lelkemet
e Föld gyomrából!
Dicsőség a háromszorosan Szent Világosságnak,
akinek hatalma által lett minden!
Dicsőség Istennek, akinek tekintélye győzhetetlen
és semmihez sem hasonlítható.
Dicsőség a Halhatatlannak,
akiben mi is halhatatlanságot nyerünk.
Szent Istenem, bárcsak életre keltene
és egyetlen dicsőséges Testben
újítana meg minket leheleted,
a Te dicsőséged tiszta kiáradása! Amen.


Béke. Gyermekem, figyelj! Egyszer majd elém kell állniuk és számot kell adniuk azoknak, akik ma könyörtelenül bánnak veled. Nem merik majd azt kérdezni, hogy "mit tettünk rosszul?", mert megmutatom nekik szembetűnő sebeimet, amelyeket az ő gőgjük ütött Testemen, és ahhoz mérten fogok ítéletet mondani felettük, amennyi ostorcsapást tőlük nap mint nap kapok... Tízszeresen fog betelni mértékük.

Gyermekem, aki Arcmásomhoz hasonlítasz, valóban te vagy a leginkább meggyötört küldött a Földön, de tied a legtöbb kiváltság is. Megadtam neked töviskoronám, szögeim és keresztem kiváltságát. Arra neveltelek, hogy a visszautasítás szembetűnő jele, szeretetem visszautasításának jele légy... Ó hányan merültetek ugyanabba az álomba! Figyelj Vassula! Egy kis titkot mondok neked: megpróbáltatásod e napjaiban sok lelket vontam Szívem közelébe és a tisztítóhelyről is kiszabadítottam lelkeket, akik már sok éve ott voltak. Látod? Semmi sincs hiába. Ó, Szívem most fellángolt, mert szenvedésed árán nagy dolgokat tehetek.

Gyermekeim nem engesztelnek úgy, ahogy kérem őket, ezért rád vetem tekintetemet, mivel tudom, hogy nem utasítod vissza Megváltód könyörgését, és megengeded, hogy azok tiporjanak rád, akik igazságot és békét követelnek, de az ellenkezőjét teszik. Hadd örvendjen most az egész világ és gondolja azt, hogy "nagy bajt" hárítottak el, hadd higgyék, hogy elnémítottak téged! Igen, sokak fognak felkelni, hogy rád verjenek, ahogy ellenem is sokan felkeltek és keresztre feszítettek. Az utolsó percben sok hamis tanú támad majd és hamis tanúbizonyságot ad rólad, miként sokan jöttek egykor hamisan tanúskodva Megváltód ellen is. Valójában az ártatlan vér ellen kürtölik világgá erőszakosan vádjaikat. Látod?

Amit velem tettek, ugyanazt fogják veled is tenni, de csak oly mértékben, amit lelked el tud viselni. Folytatódni fog a gúnyolódás, úton útfélen fogják hirdetni, hogy hamis próféta vagy, ugyanúgy, ahogy őreim bekötötték szememet, kigúnyoltak és sorjában rám ütöttetek, mondván: "Ha próféta vagy, mondd meg, hogy ki ütött rád?" Vesztesnek fogsz tűnni a világ szemében, ahogyan én, a ti Uratok is vesztesnek látszottam a kereszten. Mindezekkel találkozni fogsz utadon, hogy beteljesedjenek az Atya szavai.

Én vagyok a Feltámadás, és mindazt életre fogom kelteni, amit kezed által írtam, hogy minden ember elhiggye, hogy az "Igaz élet Istenben" üzenetet nem a test írta, hanem a kegyelem Lelke. Nem fogod érezni a sötétséget és a kínt, mert Szentséges Szívembe rejtettelek. Kicsiny lelkem, hallasd fenséges hangomat, és ne ijedj meg a körülötted lévő lármától! Atyám ajkáról túlcsordul a harag a bűnösök miatt, akik nem bánják bűneiket. Haragját a pusztító tűz felvillanásával fogja kimutatni, ahogy nemrég Édesanyátok által az akitai küldött 1 tudtára adta.

Végül a föld ki fogja nyitni fülét és szívét, hogy kivirágozzék az üdvösség, és diadalt aratok a ti Édesanyátok és az én Édesanyám Szeplőtelen Szíve által. Gyötrelmeim edénye, elég erőt adok neked ahhoz, hogy méltó módon teljesítsd küldetésedet, ami megdicsőít engem. Szeretetem betakar téged, ezért ne félj! Lo tedhal! Én, Jézus Krisztus veled vagyok most és mindenkor.

1 Japánban Ágnes nővér

previous index next