HOME INDEX
RÁD BÍZTAM MŰVEMET,
EZÉRT MINT LÁMPÁST,TARTSD ÉGVE ÉS VILÁGÍTS VELE!


1995. május 12.

A Szentírás mondja:
"Hogyha nincs sövény, kifosztják a birtokot." 1
Uram legyen két karod az én sövényem, védj meg engem, hiszen birtokod vagyok! Ne engedd meg a fosztogatónak, hogy birtokodra lépjen és elpusztítsa, máskülönben a lángokban fogok elpusztulni!

Én, Jézus, leszek mindig a védelmed. 2 Ne veszítsd el a békét, amelyet én adtam neked... A te táplálékod az, hogy megteszed akaratomat. A kegyelem által emeltelek fel, hogy követem légy. A kegyelem által fogod befejezni művedet velem együtt. Ne lepődj meg azon a módon, ahogyan üzenetemet terjesztettem! Nyisd ki füledet leányom és hallgasd lépésem hangját! Nem vagyok messze tőled. 3 Dolgozz Egyházamért! Én, Jézus, készítettem neked vizet, hogy igyál és frissülj fel. Tudom, hogy nehéz átjutni ezen a könyörtelen sivatagon, leányom, de veled vagyok.

A mennyei Atya:  Én, a te mennyei Atyád, megáldalak téged. Minden szó, amelyet kiejtesz rólam, megdicsőít engem. Minden szív, amelyet beszédeddel meghódítasz, megszentel téged... minden seb, amelyet igazságtalanul ütnek rajtad, megtisztítja lelkedet és közelebb hoz hozzám. Ha mindenki elhagyna, még legjobb barátod is, én sohasem foglak elhagyni. Gyönyörűségem vagy. Gyönyörűségemet lelem abban is, hogy vezetlek. Rád bíztam művemet, ezért mint lámpást, tartsd égve és világíts vele!

A te korszakod sötét, gyermekem. De ha felhasználod, amit prédikáltam neked, sokan meg fogják látni az Utat, és meg fogják érteni, hogy én vagyok számukra az élet Forrása. Sokakat magamhoz vonzok, és örülni fognak a világosságnak, amelyet én adok nekik. És ebben a világosságban, amit rájuk árasztok, meg fogják ismerni az egyedüli Igazságot. Felismerik, hogy egyedül én vagyok az igaz Isten, és Jézus Krisztus, az én egyetlen Fiam az uralkodók Ura, a Messiás. Tanításom Szavam jobb ismeretét fogja nyújtani nekik. Mindezt azért mondtam el neked, hogy békét és vigasztalást találj bennem. Ne feledd, leányom, hogy a veszély idején fel foglak emelni. Biztosítalak, hogy el fogsz érni az út végére, amelyet számodra kijelöltem. Bár továbbra is az ellentmondás jele leszel, velem együtt fogod befejezni küldetésedet, és meg fogsz dicsőíteni engem...


AZÉRT JÖTEM, HOGY BIZTOSÍTSALAK SEGÍTSÉGEMRŐL

Szűz Mária:  "Pethi mou" 4 a Mindenhatónak üzenetében rejlő szándéka oly mélyreható, hogy sokan meg fognak gyógyulni. Fiam veled van. Én is veled vagyok. Azért jöttem, hogy újból biztosítsalak segítségemről... Mosolygó arccal add át adományaidat! 5Továbbra is szerezz örömet Istennek, prófétálj és mutasd meg minden nemzetnek azt, amit valóban kinyilatkoztatott neked, hogy mindazok, akik hallgatnak téged, elismerjék Őt Üdvözítőnek és Szeretetnek... Továbbra is vígy minden lelket Isten bensőséges közelségébe! Vond be gyermekeimet Isten isteni szeretetébe! És te leányom, növekedj az Ő Lelkében és ne érezz soha lehangoltságot! Terjeszd üzenetét, ahogy most teszed, és érezd magad biztonságban! Veled az Isten...


ELÉGSÉGES KEGYELMET FOGSZ KAPNI, HOGY BEFEJEZD KÜLDETÉSEDET


Szent Mihály: Vassula, nem olvastad?
"Mert amint a vőlegény
feleségül veszi a leányt,
úgy fog frigyre lépni veled
fölépítőd;

és amint a vőlegény
örül a menyasszonynak,
úgy leli örömét benned
Istened."
Tudd Vassula, hogy valahányszor felébred egy lélek és megtalálja Istent, az egész menny örvendezik és olyan boldogan ünnepel, mint az emberek, amikor esküvőre hívják meg őket... Szeretném megmondani neked, hogy sokszor növelted örömünket a mennyben, amikor semmiségedben a Mindenhatót dicsőítetted és lelkeket hoztál, hogy szeressék Istent. Ezért ne félj!

És most újból írd le, amit egy táblára és egy könyvbe írtak réges régen, de tanúságuk fennmaradt örökre, hogy szolgálja az eljövendő időket:
"Bizony lázongó nép ez, hazug fiak,
olyan fiak, akik nem akarnak
az Úr szavára hallgatni.
A látnokoknak azt mondják:
,Ne lássatok!'
A prófétáknak meg
,Ne jövendöljetek nekünk igazat!'
Mondjatok inkább hízelgő dolgokat,
prófétáljatok csalárdságokat!
Térjetek le az útról,
hagyjátok el az ösvényt,
s hagyjatok nekünk békét
Izrael Szentjével!" 6
Rövid időn belül, igen rövid időn belül el fog jönni a Szent Isten mint emésztő tűznek lángja. Meg fogja lepni a gőgöst, de az alázatos örvendezni fog, hogy Istenbe helyezte reménységét.

A magasságból jön a megmentés. Az Uralkodó lehajol a mennyből, hogy jóságos legyen hozzátok. Ezért, aki figyel hívására és bűnbánattal készül föl, olyan, mint az okos ember, aki sziklára építette házát. Az Úr a ti Sziklátok. Én vagyok házatok őre 7 és az Úr a ti házatok alapja...
  És most, Magasságbelinek leánya, még egy figyelmeztetés: Maradj Istenbe gyökerezve, az Ő szeretetében, és egyetlen támadás sem lesz képes megrázni téged! Maradj egyesülve a Szentháromsággal, és a kísértésekkel szemben tanúsított szilárd ellenállásoddal fogod megrendíteni vádlóidat. Maradj a Szentháromságban, és lesz erőd, hogy kitarts mindvégig ebben a küzdelemben. Soha ne add meg magad!

Elégséges kegyelmet fogsz kapni Isten saját dicsőséges hatalmától, hogy befejezd küldetésedet. Mindent teljes békességben teszel majd, és meg fogod tanulni, hogy bámulatos örömmel viseld el megpróbáltatásaidat.
  Dicsőség Neki, aki rád árasztja kegyelmét, hogy megtartson világosságában, kegyelmét adja, hogy fenntartsa igazságosságát, erejét adja, hogy parancsolatai szerint segítsen neked élni. Jahve igazságos és jó, könyörülettel teli gyermekei iránt. Hűséges és igaz minden időben, bőkezűen kínálja fel adományait, és osztja kincseit, minden lelket Szívébe vonva. Ne félj! Jahve veled van.
Szent Mihály,
Jahvének, Istennek arkangyala1  Sir 36,25.
2  Jézus a "védelem" szót használta a "Védelmező" helyett.
3  Jézus eljövetelére gondol.
4  gyermekem ó görögül,
5   A Szűzanya mosolygott, mialatt ezt mondta, és hangja derűssé vált mélyen lehajtott fejem miatt. És, amíg ezt mondta, hirtelen nemcsak kisimult az arcom, hanem boldogan felnevettem.
6  Iz 30,9 - 11.
7  A házat "léleknek" is lehet érteni. Dán 12,1: "Abban az időben fölkel Mihály, a nagy fejedelem, néped fiainak oltalmazója..."

previous index next