HOME INDEX
IRGALMAM VÉGTELEN ÉS KÖNYÖRÜLETEM IS


1995. február 26.   Indonézia

Mindenható Uram, szavaidat, amelyeket szájadból hallottam, ajkammal elismétlem sok nemzet előtt, hogy ők is vigadjanak jelenlétedben, és örvendjenek törvényednek. Ne engedd elfelednem vagy elhanyagolnom Szavadat, és ne engedd, hogy eltávolodjak parancsolataidtól! Szavaddal keltsd újból életre lelkemet! Uram!

Az én békémet adom neked. Gyermekem, nem vagy apátlan. ÉN VAGYOK, AKI VAGYOK a te Apád. Nem vagy otthontalan, országom, ragyogásom és az igazság a te otthonod. Nincs hiányod az ételben, mert én saját kezemmel töltöm meg szájadat szájamból való Szavammal. Jogarokat és trónokat sem lehet többre becsülni Szavamnál. Mihez hasonlíthatod gazdagságomat? Vassulám, egykor ki voltál éhezve Szavamra és Szívemre. Ez az igen gyengéd atyai Szív gyászolt, és megtelt szomorúsággal és sajnálattal. Milyen sokan vannak, akik olyanok, amilyen te voltál egykor! 1 Sokakat kell még feltámasztanom, majd táplálnom...
  Hallottátok, hogy ezekben a végső napokban teremtésem annyira hitehagyott és hideg szívűvé válik, hogy még azokra is nagy hatással lesz, akik egyébként nem is akarnának visszautasítani engem.

Hallottátok, hogy napjaitokban megerősödik a Sátán hatalma. De irgalmam végtelen és könyörületem is. Ha átkot mond a Sátán szája, az én szájamból fakadó áldás kioltja átkát. Az én áldásom a szájamból származó Szó, amely világosságot ad sötétségetekben nektek és azoknak, akik a halál árnyékában élnek. Rajtatok nyugszik jóakaratom, és így mindent, amit e napokban teszek, nemzedéketek megmentésére teszem.
  És te, leányom, ahogy eddig is tetted, mutass be engem találkozóidon! Tedd széppé házamat, és én is széppé teszem a tiedet. 2 Keltsd életre házamat, miként én is életre keltettem a tiédet! 3 Dédelgess szereteteddel engem, a te Atyádat! Lássunk munkához!


1  Lelkileg halottak.
2  Isten úgy gondolja, hogy a lelkemet.
3  Lelkileg keltett életre.

previous index next