HOME INDEX
SZÜKSÉGEM VAN TELJES RÁMHAGYATKOZÁSOTOKRA!
ÜZENET INDONÉZIÁNAK
1995. február 25.   Indonézia, Dzsakarta

Uram, Szavad tűzként égeti szívünket. Hogyan lehetséges, hogy az ő szívük nem lángol, amikor beszélsz? 1

Imádkozz értük, és akkor olyan szívet adok nekik, amely elismer engem! Lelkem áldottja, fogadd el ezt a fájdalmas száműzetést a Földön! Egy napon meg fogom mutatni neked, hogy volt értelme. Ma idehoztalak Indonéziába. Egyetlen gyülekezetbe gyűjtöttelek mindannyiatokat. Mondd meg nekik: Ne gondoljátok, hogy Isten megközelíthetetlen! Isten közel van hozzátok, és szeret benneteket... Tiszteljétek Nevét! Forduljatok vissza hozzám és változtassátok meg életeteket! éljetek szentül, mert szent az én Nevem! Engedjétek, hogy meggyógyítsalak benneteket, de ehhez szükségem van teljes rám hagyatkozásotokra! Szívem a ti egyetlen menedéketek. Figyeljetek és értsétek meg! Megmondtam:
Minden test olyan, mint a fűszál,
S egész dicsősége, mint mező virága.
A fű elszárad és a virág elhervad,
De az én Szavam örökké megmarad. 2
és lelketek tovább él. Legyen lelketek békében velem azon a napon, amikor értetek jövök, hogy megörököljétek dicsőségemet!

Ne csapjátok be magatokat, és ne mondjátok: "Lélek! Most sok mindened van. Fogadd el a dolgokat, ahogy vannak, érezd jól magad, és élvezd gazdagságodat! Nyilvánvaló, hogy tied az örökség." Ismerd fel, gyermekem, milyen pusztasággá tetted lelkedet! Ismerd fel, gyermekem 3 milyen fájdalmas számomra, hogy látom szárazságodat! Örökké tartó szeretettel szerettelek mindig. Enyhítsd fájdalmamat, szüntesd meg fájdalmamat, és fordulj vissza hozzám, Atyádhoz, Teremtődhöz, Megváltódhoz és életedhez! Szívedből imádkozz, és meghallgatlak! Bocsánatot nyersz, ha kéred.

Indonézia, igazítsd lépteidet az én lépéseim nyomába, mert közel van már az én napom, és amikor eljövök, tűzzel jövök! Hadd találjalak benneteket készen országomra!... Kérd áldásaimat, és meg fogom adni! Melyik apa utasítja el gyermeke kérését? Hogyne adnék én, aki a szeretet Forrása vagyok, még szívesebben azoknak, akik kérnek tőlem. Közel vagyok hozzátok, leányaim és fiaim. Megáldalak benneteket, és felkínálom nektek békémet. Jöjjetek, és ismerjétek be bűneiteket, álljatok elém, és válaszolni fogok bűnbánó kiáltásotokra.
  Vassula, Jahve vagyok, a te szeretett Atyád és minden ember Atyja. Dicsérj engem, és késedelem nélkül kövess!
  Most álljatok fel, és olyan tisztelettel imádkozzátok a Miatyánkot, amilyen tisztelettel én voltam irántatok, amikor megtanítottalak rá! Gyengéden szeretlek benneteket!


1  Az üzenet üldözőinek szíve.
2  vö. Iz 40,6-8,
3  az Úr mindenkihez beszél,

previous index next