HOME INDEX
EGYESÍTENI KÍVÁNOM MINDEN PAPOMAT

1987. május 20.

Olykor én magam is csodálkozom. Miért kapom én ezt a vágyat, hogy ily módon találkozzam Jézussal? Miért, hogyan és mi okból vágyom annyira arra, hogy leírjam és halljam üzeneteit? Mert ezekben a hónapokban ez nélkülözhetetlenné vált számomra.

Szeretlek, én Jézus adom neked ezt az ösztönzést, hogy találkozz velem.Vassula, szeress engem mindig.Tudtodra adom vágyaimat, nővérem.

Jézus olyan gyengéd volt, de arca szomorúnak látszott.

Egyesíteni kívánom minden papomat. Azt kívánom tőlük, hogy jobban szeressenek engem. Tisztaságot, buzgóságot, hőséget kívánok tőlük. A papoknak meg kell érteniük, hogy az egység megerősíti a szeretetet, az egység megalapozza a szeretetet. Meddig lesz még széthúzás köztük? A szeretet egységet jelent. Szeretetem egyesíti őket velem. Egyházam az ő széthúzásuk miatt gyenge. Az én vágyam az egység. Azt kívánom, hogy Egyházam legyen egy.

De Uram, ha azt mondod, hogy széthúzás van, valakinek meg kell adnia magát. Hogyan lesznek képesek arra?

Megvilágosodásért kell imádkozniuk! Hozzám kell jönniük és meríteniük kell Szívemből!

Kiről beszélsz Jézus, amikor azt mondod, hogy "ők"?

Egész Egyházamról.Arra vágyom, hogy egyesüljenek és eggyé váljanak. Egyházam a megoszlás miatt gyengült meg. Hallatlanul meggyengült.

Uram, ez úgy hangzik számomra, mint egy új üzenet.

Megvilágosítalak Vassula, kis szakaszokban mutatom meg azt a módot, hogy miként dolgozom.

Először tanítasz engem.

Igen, Vassula és most elmondom vágyaimat.Vágyom arra, hogy egyesítsem Egyházamat. Hogyan működhet a test, ha egy vagy két tagja megbénult, megsérült vagy leszakadt? Vajon ugyanolyan képességű és erejű lesz, mint az egészséges? Egyházam az én Testem. Hogyan működhet Testem, ha ők megbénítják? Leányom, rajzold le jelemet:

Ez volt az első keresztényekjele. A szeretet egy volt, a szeretet egyesült volt.

Jézus, tudom, hogy a Húsvétot különböző időpontokban ünneplik. Megmondod nekem, melyik a helyes dátum? A miénk vagy az övéké? Kérlek, különálló papíron írd le!

Vassula, hozz hát egy papírlapot!

Köszönöm Jézus.

Jézus megadta nekem Húsvét valódi dátumát.

Most jöjj, és egyesüljünk imában, imádkozzunk az Atyához az egységért! "Atyám, Hozzád jövök,
és kérlek, világosítsd meg juhaimat!
Világosítsd meg őket,
hogy az egységben megtalálják a békét és a szeretetet!
Amen."

Egyesítsd juhaimatVassula!

Jézus, ki vagyok én, hogy egyesítsem őket, és honnan tudhatnék bármit is a papokról, a vitáikról, és arról, hogy mi történik? Ki vagyok én, hogy közöljek velük egy darab papírra vetett írást, és megmondjam nekik, hogy Te vagy az, aki ezt írtad? Jézus, Te üzeneteket adsz nekem. Te elmondod nekem Szíved vágyait. Uram, nem lett volna könnyebb mindezt odaadni egy egyházi embernek? Aki már az Egyházon belül van és bejáratos a magasabb tekintélyekhez? Valakinek, aki ismert tisztaságáról és megbízható? Uram, Te valójában olyan embert választottál, aki alkalmatlan, akinek elvették bátorságát az írást ismerő papok, azok, akiket nem érdekel az írás, és nem is kísérik figyelemmel. Belefáradtam abba, hogy meg akarjam mutatni nekik, mert tudom, hogy untatja és bosszantja őket. Mit tegyek?

Ez, Vassula, amit válladon hordozol, ez az én keresztem rajtad.Sose fáradj bele, osztozom veled viselésében.

Uram, hogyan éri el a megfelelő embereket üzeneted? Én egy kívülálló vagyok.

El fogja érni őket. Olyan, mint a patak, először lassan folydogál, majd szélesebb lesz.Sebesen száguld, kiárad és a patak hatalmas óceánná válik.

Vassula, támaszkodj rám, amikor fáradt vagy! Szeretlek és segítek neked, hogy velem hordozd keresztemet. Kedves, sohase érezd magad elhagyatottnak!

Éreztem, hogy Jézus mindig fel fog emelni engem, ha botladozom. Értésemre adta, hogy mindig rátámaszkodhatom, hogy visszanyerjem erőmet.

Vassula, vezetni foglak.

previous index next