HOME INDEX
TESTEM FÁJ A SZERETET HIÁNYÁTÓL

1987. május 19.

Jézus?

Én vagyok az Vassula, ne felejtsd el, hogy ez a lelki vezetés tőlemszármazik.

Tudod-e Jézus, mire vágyom?

Tudom leányom.

Időnként azt kívánom, hogy az a kegyelem, amelyet azért adtál, hogy ily módon találkozhatom Veled, és az a kegyelem, hogy lelkem szemével láthatlak Téged, egyedül csak az enyém legyen. Te és én, én és Te! Oly csodálatosan érezném magam! Semmi miatt sem aggódnék, senkinek sem árulnám el titkunkat. 1

Leányom, megkérdeztelek, akarsz-e nekem dolgozni, és válaszod tetszett nekem. Hadd emlékeztesselek rá, hogy kedves lelkem vagy, és általad akarom kinyilvánítani magamat és kívánságaimat, mert ez az akaratom.

Istenem, nem akarlak megbántani, de úgy gondolom, hogy Szavad súlyossá válhat számomra, ha nem adhatom tovább. Mit tehetek?

Kedves, hiszen segíteni foglak! Én vagyok az Úr.

Testvérek, olvassátok üzenetemet, töltsetek el örömmel, és emlékezzetek műveimre! Higgyetek végtelen gazdagságomban és irgalmamban! Vassula, kövess engem, vezetlek, kicsim. Erőmet adom neked, sohase engedd el a kezem.

Istenem... mit akarsz tőlem?

Vassula, szeretetet, szeretetet, szeretetet akarok. Testem fáj a szeretet hiányától, ajkam kiszáradt a szeretet szomjazásától. Eszközként akarlak felhasználni kis gyermekem, lelki vezetésemszámára.

Uram, legyen meg a Te akaratod, teljesüljenek vágyaid.

Kedves, támaszkodj rám, hallgass hangomra, ne érezd magad soha egyedül, mert én, az Isten, veled vagyok.

Kissé megvigasztalódtam.

Uram, elkezdhetjük ezt a napot?

Jöjj, elkezdem.Támaszkodj teljesen rám, vezetlek.1987. május 19.

Babette 2érkezett meg. Beszélt Jézushoz. Együtt voltunk hárman. Babette-nek nem kellett hangosan kimondania kérdéseit. Ahogy megfogalmazódott benne egy gondolat, azonnal választ kapott rá. 3 Jézus ezáltal bizonyítja nekünk jelenlétét, és arra kér minket, hogy legyünk vele közvetlenebb kapcsolatban. Ne feledkezzünk meg jelenlétéről, szeressük Őt! Be kell vallanom, mély benyomást tett rám az, hogy Jézus ilyen módon találkozott Babette-tel.

Támaszkodj rám!

Jézus, barátnőm arra kért, hogy kérdezzem meg Tőled, miért nem jössz el hozzánk újra, úgy mint régen, testben, hogy megtérjenek az emberek.

Ó Vassula... Vissza fogok jönni. Minden, minden felvirradó nap közelebb hozza eljövetelemet. Vassula, tudod-e mit jelent ez?

Mondd meg nekem Uram!

A Szeretet fog újra visszatérni, a Szeretet köztetek lesz megint. A Szeretet újra békét hoz nektek.Királyságom olyan lesz a Földön, mint a mennyben.A szeretet fogja megdicsőíteni a Szeretetet. Hamarosan veletek leszek. Kedvesem, imádkozz, mert közel az idő. Akarsz-e még nekem dolgozni, kicsim?

Nevedet kívánom hallani.

Szeretetvagyok.

Igen, a Szeretetért fogok dolgozni, alkalmatlanságom ellenére, teljesen Tőled függve.

Tudom, nélkülem elveszett vagy, kedves. Virágom vagy, akinek fényemre van szüksége.

Olyan boldog vagyok!

Ó leányom, szenvedélyesen szeretlek! Támaszkodj teljesen rám!Növelni fogom felismerő képességedet.

Uram! Azt a képességet fogod bennem egyre jobban növelni, hogy érezzelek, lássalak és halljalak Téged?

Igen. Érezni fogsz engem, és képes leszel jobbanfelismerni.

Istenem, miért ez a sok kegyelem rajtam? Semmit sem tettem, amivel bármit is megérdemelnék.

Tudom, mégis szeretlek, de ne felejtsd el, hogy ki vagy.

Kérlek, segíts erre emlékeznem, Uram!

Megakadályozlak abban, hogy adott kegyelmeim miatt öntelt légy, emlékeztetni foglak alkalmatlanságodra. Emlékeztetni foglak, hogy mindaz a kegyelem, amit tőlem kapsz, saját dicsőségemért van. Minden kegyelem, amelyet tőlem fogsz kapni, saját célomat, és nem a tiedet szolgálja.Ezért meríts Szívemből és töltsd meg a tiedet! Azt akarom, hogy oltárom állandóan lángoljon.Értem élj, értem lélegezz!Légy enyém mindörökre!

Ezt szeretném tenni Istenért.

Istenem?

Én vagyok az, szeress engem és törődj céljaimmal!

Uram! 4 Én egy nulla vagyok, és te ezt jól tudod, Uram. Ne bízz bennem kérlek!

Engedd, hogy szabadon munkálkodjam benned! Jöjj, eleget teszek kérésednek. A Szeretet úgy fog visszatérni hozzátok, mint Szeretet.Imádkozzunk együtt:

"Ó mennyei Atyám, a Szeretet Atyja,
jöjj hozzánk, és szabadíts meg minket a gonosztól!
Atyánk szeress bennünket és engedd meg,
hogy fényedben lakozzunk!
Tégy, ahogy Szíved kívánja!
Dicsőség legyen Nevednek!
Amen.

Engedd meg, hogy igénybe vegyelek.

Engedd meg, hogy újra halljam Nevedet.

Jézus Krisztus vagyok, Istenszeretett Fia. Csupán szeretetet kérek tőled Vassula, és azt, hogy osztozzál keresztemben, a "Béke és szeretet"keresztjében velem.

Igen, Uram.

Leányom, soha ne engedd el kezem! Szeress leányom!

Taníts meg arra, hogy úgy szeresselek, ahogy Te akarod, hogy szeressünk Téged! Ha azt akarod, engedd, hogy én szeresselek legjobban az egész világon!

Te mosolyogsz!

Olyan boldog vagyok!Ezt szeretnéd tenni értem?

Igen!

Kedves, velem megtanulod.Kész vagy-e szenvedni is értem?

Az Úrért igen, hogyha Ő kívánja, ily módon is...

Akkor minden akaratom szerint történik.

Te tudod, hogy mi a jó a léleknek, ezért Istenre bízom magam.

Isten vagyok.Jöjj most erre a kiváltságos helyre, amely Szívemben van számodra fenntartva, és maradj ott.


1 Sóhajtottam.
2 barátnőm
3 rajtam keresztül írásban
4 Sóhajtottam.

previous index next