HOME INDEX
NAGYON KÖZEL VAN VISSZATÉRÉSEM!


1994. december 27.


Leányom, bár törékeny vagy, mondhatja-e bárki, hogy nem tettél tanúbizonyságot Nevemben? Ha gyenge és törékeny maradsz, erőmben továbbra is beárnyékollak. Hallgass meg és örvendezz! Aki táplál és szájadat mennyei mannával tölti meg, az mondja neked: Nagyon közel van visszatérésem, Vassulám, igen, örvendj és légy boldog! Azon az úton jövök, amelyen eltávoztam. Visszatérésem sokkal közelebb van, mint akkor, amikor megtértél {1985-ben}. Feltámasztottalak a Szentlélek hatalmával, gyermekem, hogy tökéletes egységben légy velem, és tanúságot tégy Nevemben a tömegek előtt erőd végső határáig rendelkezésükre bocsátva magadat. Hűséged örömet szerez nekem. Ezért fogom folytatni benned tervem kiépítését, míg be nem fejezem. A szegények olyat fognak hallani, amit azelőtt sohasem. Látni fogják rajtad Szent Arcomat. Eljönnek hozzám, akik sohasem ismertek, és meglátják teljes dicsőségemet, akiknek szemén fátyol volt... Akiket ma megérint Szentlelkem mindenhol érezhető lehelete, országom örökösei lesznek, és az Atya a mennyei angyalok sokaságával fogja fogadni őket. Megáldalak most.

IC      


previous index next