HOME INDEX
VISELD TÜRELEMMEL A RÁD BÍZOTT KERESZTET!
JÓSÁGGAL ÉS SZERETETTEL FIZESD VISSZA A ROSSZAT!


1994. november 9.

Vassulám, az én békémet adom neked. Figyelj és írd:
  Tudod, hogy szemem világát bántja, aki igazságtalanul bánt téged. állj szilárdan gyermekem, és imádkozz, hogy országotokban feléledjen a hit, mert nem mindenki kapja meg a hitet! én vagyok üzenetem Szerzője, és látni fogom, amint gyorsan terjed. Ez az én művem, és kezem gyorsan helyreállít mindent, amit az emberi kéz elrontott. Országotokban lévő elnyomóidat pedig ne tekintsd ellenségeknek, hanem olyan embereknek, akik szintén a családhoz tartoznak, ezért drágák nekünk, 1 és imára van szükségük.
  Növeld szeretetedet, ne sorvaszd el! Valahányszor eljövök és hívlak, ugyanazt a szeretetet szeretném benned találni, amellyel én szeretlek téged. Az én vágyam az, hogy alkalmasnak találjalak országom részére. Fogadd el keresztedet, és hagyd az Atyára, hogy megfizessen azoknak, akik sebet ütnek rajtad!

A Szentháromság:  Drágább vagy nekünk, mint valaha. Kövess minket!

A Szentlélek:  Továbbra is irányítani és tanítani foglak, és megadom tanításomat, hogy megfelelő légy országunk számára. Megtanítalak arra, hogyan tedd testvéreidre kezedet, hogy lelkük elnyugodjon bennem. Fel fogom támasztani a holtakat. 2 Felemelem őket, de nem mindegyiket. én adok nektek életet és lélegzetet. Nem hallottad, hogy bennem élsz, mozogsz és létezel? Továbbra is az én szeretetemben, az én végtelen mértékem szerint foglak nevelni, hogy szándékaid a mi tükörképünk szándékaivá legyenek, hogy továbbra is beszéljek szájad által és sokakat feltámasszak halottaitok közül. Az Atya küld téged utazásaidra, de én egész idő alatt veled vagyok.
  Lélek! Továbbra is képmásunkra foglak alakítani, hogy amikor majd egyszer halandó testednek meg kell halnia, még egyszer felemelhesselek, hogy udvarunkba lépj. 3 Bízz bennem, Vassula, és engedd, hogy szabadon szárnyaljak benned! Engedd, hogy benned lélegezzek, hogy továbbra is bölcsességgel és tanáccsal tanítsalak!

Mindazt, amit teszek, gyermekem, azt nem a betű, hanem végtelen szentségem és dicsőségem hozza létre. Tanításom magába foglalja az igazságot. Jöjj, és vedd birtokba az igazságot és mindazt, ami az enyém! Ingyen adom az egész emberiségnek!
  Keresd az én jóságomat, türelmemet és kíméletességemet, hogy gyengeségedben ezek az ajándékok vezessék szívedet és lelkedet nagyobb bűnbántra! Igen, élj szentül, mivel én Szent vagyok... Légy szent cselekedeteidben, és ne űzz el lakóhelyemről 4 szentség híján! Irántunk való hűséged legyen olyan nagy, mint a mi hűségünk 5 és óvjon meg téged a fásultság lelkétől, nehogy visszaess a világ bűneibe! Mibennünk leld örömödet!
  Leányom, imádkozz, hogy gyorsan beteljesedjenek a jövendölések, és hogy én, az Isten tökéletes teljessége, lelketek megnyilatkozása, szemetek világossága, leszálljak közétek és megmutassam a világnak, hogy milyen rossz, megmutassam az Egyházaknak megosztottságuk vétkét és azt, hogy mennyire szeretetlenek egymáshoz, bár nap mint nap kijelentik, hogy egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség és egy az Isten, aki mindenek Atyja, aki mindenek fölött áll, minden által és mindenben benne van. Nem mondhatjuk: "Mindent megtettél, hogy megőrizd az egységet, amit felkínáltam neked kezdetben, amikor még gyermek voltál 10 és karjaimban voltál."

Ma azt mondod: "Már nem vagyok gyermek, és egyedül is tudok járni", ezért elhagytad ölelő karomat, és hozzászoktattad lépteidet ahhoz, hogy saját utadat járják... Ó gyermeke az Atyának! Gyümölcse a Fiúnak! én városom és menyasszonyom! 6 Hová lett illatod? Marad-e közöttetek néhány túlélő, amikor teljes erővel leszállok? Ajtódban állok és zörgetek. Ha közületek valaki meghallja hívásomat és ajtót nyit, nem csak azért térek be hozzá, hogy vele egyek, ő meg énvelem, hanem hogy testére véssem új Nevemet. Szólítani fogják Nevemet, meg fogom hallgatni őket akkor és újból ezt fogom mondani: "ők az én népem, ők a szent papság és közöttük fogok élni." Nem hallottátok:
"Minden test olyan, mint a fű,
és minden szépsége, mint a mező virága...
Kiszárad a fű, elhervad a virág,
de Istenünk szava örökké megmarad." 7
Miért tartjátok magatokat tehát "Istennek", és miért léptek trónra a szentélyben?

Jöjjetek, tartsatok bűnbánatot, és engedjétek, hogy visszavezesselek benneteket istenségetekbe! 8 Ha megengeditek, hogy én legyek Fáklyátok és Világosságotok, a világnak egyetlen törvénye sem érinthet meg benneteket. Jöjjetek és örököljétek országunkat igaz lélekben! Kérjétek adományaimat, és megadom nektek. Miképpen mondhatjátok lelketeknek: "Lélek, most sok jóban van részed, fogadd a dolgokat, ahogy jönnek! Érezd jól magadat és örülj gazdagságodnak, nyilvánvaló, hogy tiéd az örökség." Jaj nektek házasságtörésetekért! Jaj nektek becsületsértő vádjaitokért; jaj azoknak, akik a vallásosság külső látszatát keltik, de elvetik az Egyház belső erejét! Ők valóban az ördöghöz tartoznak. Sohasem jönnek rá, hogy lelkükben pusztaság és szárazság lakik, hogy nyomorúságosak, szegények és mezítelenek is. Miképpen hittétek, hogy bennetek 9 élhetek és felkínálhatom adományaimat nektek, akik eladósodtatok a bűnnek? Nem hallottátok, hogy mennyire kerülöm a megtévesztést?

Ó Vassula, milyen kevesen tudnak rólam, pedig én tartok össze mindent, jelen vagyok mindenütt és Istennek mélységes tudásával ismerek mindent. Bennem növekedjen szereteted és bennem teljesedjen ki örömöd, hogy lelked dicséreteket énekeljen nekem! Szíved legyen békében velem, és lelked legyen megbocsátó! Viseld türelemmel a rád bízott keresztet, mert nem hiábavaló, amit teszel!
  Kedvességgel fizesd vissza a gonoszságot! Jósággal és szeretettel fizesd vissza a rosszat!

Légy figyelmes a szegény és a nyomorúságos iránt, hogy megdicsőíts engem! Egyedül hozzám, a te Istenedhez légy hűséges, és csak bennem bízzál! Nem vagy egyedül. Én, a Szentlélek vagyok a te életed és én irányítalak országunkba. Szüntelenül imádkozz, és jelenlétemben légy szent!
1 a Szentháromságnak,
2 A lelkileg holtakat.
3 Az első feltámadás a lelki feltámadás volt, a megtérés. Ez a feltámadás a halálból való feltámadást jelenti.
4 a Lélek bennünk lakik
5 a Szentháromságon belül,
6  A Szentlélek az Egyházhoz szól.
7 Iz 40,6-8.
8 az isteni életbe
9  az Egyház tagjaiban
10  az ősegyház

previous index next