HOME INDEX
CSAK AZ ALÁZATOSAK FOGNAK ÖRVENDEZNI
KÜLDÖTTEM LÉPTEINEK
CSENDESSÉGEDBEN MEG FOGOD HALLANI HANGOMAT


1994. október 25.

Minél közelebb mentek Istenhez, annál közelebb jön Ő hozzátok.

Virágom, én, Jézus megáldalak. Imádkozz, beszélj velem, és szeress! Légy velem ily módon! Örülök, hogy veled viszem véghez e művet, örülj te is!

"A szája mézédes, a lénye elragadó!" 1

Engedd, szőlővessző, hogy kegyes legyek hozzád, és felkínáljam Szívemet, hogy megörököld dicsőségemet és gazdagságomat! Közeledj hozzám, ki vágyódsz utánam, és táplálni foglak! Felkínálom neked Szívemet az Oltáriszentség színébe rejtve, hogy élő tabernákulummá változtassalak. örökölj engem!... Most pedig légy szíves, és írd le előző üzeneteimet! én, Jézus, szeretlek és megáldalak. IC

Később örök Atyánkhoz fordultam: Uram, Teremtőm, szeretlek.

Szeress engem és érezd, hogy én is szeretlek! Maradj közelemben, és tartsd mindazt szívedben, amit adtam neked. 2 Velem tanulni fogsz. Engedd, hogy haladjak tervemmel! Adj több időt számomra!

Talán akadályozlak tervedben? 3

Aki ilyen kicsi, jelenthet-e akadályt a Mindenható számára?

A mikróba is lehet kellemetlen a nagyobbak számára.

Vassula, nem értetted meg a "kicsi" értelmét, és nem fogtad fel gondolatom jelentését. 4 Gyönyörűségemet lelem benned... Jöjj, ne légy olyan makacs! örvendezz bennem, és légy bátor!

Jahve?

ÉN VAGYOK. Én vagyok a te Atyád. Fogd fel szavaim értelmét! Nem hallottad miként nyesem meg a magas fákat és hagyom a kicsiket növekedni? Jöjj, még tanulnod kell! Megáldalak és veled együtt a küldetést is, amellyel megbíztalak.




1 Én 5,16.
2 Bár emlékezetem igen tökéletlen, és természettől fogva feledékeny vagyok, amikor Isten tanít engem, mintha megváltoznék. Csak egyszer kell valamit elmondania, és többé nem felejtem el. 3 Letekintett rám, és egyenesen rám nézett.
4  Éreztem, hogy az Urat mosolyra indítja ez.

previous index next