HOME INDEX
FEL FOGOM FEDNI ELŐTTÜK SZENT ARCOMAT
A BETEGEK ÉS A SZEGÉNYEK MIATT JÖTTEM


1994. október 13.

Itt vagyok Uram, felkészültem amennyire csak tudtam, hogy tisztelettel és szeretettel szolgáljalak.

Béke legyen veled, lélek! Vassulám, mindig fogok neked alkalmat adni arra, hogy hirdesd üzeneteimet, bármennyire igyekeznek is feltartóztatni téged üldözőid... 1 vagy írd inkább így, üldözőink. Sohasem fogják elérni céljukat... én vagyok az ég és a Föld Ura...

Lelkem áldott gyermeke, engedd, hogy most újból igénybe vegyem kezedet! Továbbra is szólni fogok szájadon keresztül a nemzetekhez, és hogy felbátorítsalak, olykor fel fogom fedni előttük Szent Arcomat, és rajtad is láthatóvá fogom tenni társadalmatok számára majdani dicsőséges testedet. Ezeket az adományokat Atyám kínálja fel, aki azért szeret téged, mert szeretsz engem. Meg fogom mutatni társadalmatoknak dicsőséges testednek, a romolhatatlan testnek ragyogását... 2 Ahhoz, hogy megmutassam neked országomba vezető utamat, engedd, hogy megszenteljelek. 3 Továbbra is meggyógyítom betegeiteket, és ők dicsérni fogják Nevemet.

Hallgass meg: Nevem felmagasztalására gyakran meg fogok jelenni helyedben, csodáimra és valóságos jelenlétemre emlékeztetve őket. Általad fogom kinyilvánítani magamat, hogy mindenkinek megmutassam, miképpen vagyok benned és te énbennem, hogy elhiggyék: ÉN VAGYOK szavaidban. Gyermekem, az a szeretet van benned, amellyel Atyám szeret engem, ezért vagyok benned.
  Mivel megnyerted mennyei Atyám tetszését, most megadta neked ezt az adományt, ezt a kimeríthetetlen kincset, amely többet ér a világ összes kincsénél. Újból eljövök hozzád, hogy halljad Isten szavát. Isten vagyok. Dicsőítsd Nevemet, és hirdesd csodáimat ennek a világnak, amelyet meghódítottam! Azt akarom, hogy megismerjék csodáimat és tudjanak róluk. Lássa meg ég és Föld dicsőségemet! Ne kételkedj tovább, hanem higgy most!... Meg fogok nyitni számodra egy igen fontos ajtót. 4

Hallgass meg most és Nevemben írd: Mondom nektek, az üdvösség eljön az elhagyottakhoz és azokhoz, akik sohasem kerestek engem. Vízre van szüksége a szegénynek és a nyomorúságosnak, az elhagyottnak és az éhezőnek, de nincs víz. 5 Nyelvük kiszáradt a szomjúságtól. Ezért fogok vizet adni nekik saját kezemmel. Nem vettétek észre, miképpen gyűjtöm össze a nyomorúságosokat? A haldoklókat?

Hívni fogom a bűnösöket és mindazokat, akiket papjaitok kemény szavakkal ostoroznak nap mint nap. 6 Örömre fogom váltani szomorúságukat, és amikor megkérdezik: "Velünk mi lesz? Mi is örökölhetjük országodat? Valóban megmenekülhetünk?" Így fogok válaszolni: "Meghallgattam könyörgéseteket, meg foglak menteni benneteket, nyomorúságosságotok által foglak megmenteni. Nem hallottad még, gyermekem, hogy én a betegek és a szegények miatt jöttem?"

Nem azokat fogom meghallgatni, akik azt kiáltják, hogy "Uram, Uram", és nem teszik meg akaratomat. Nem azokat fogom meghallgatni, akik nap mint nap alapjaitokról beszélnek, de maguknak nincs alapjuk. Jaj nektek, gazdagok! Most tiszteletben részesültök, de temetéstek napján bezárul előttetek országom, és nevetek ki lesz törölve az élet könyvéből... és te, leányom, ne engedd, hogy szíved máshol időzzön, mint az én Szívemben! Ne félj hirdetni irgalmas felszólításomat! Tiszteld Lelkemet! Növekedni fogok benned mindaddig, míg kész vagy magad megsemmisítve kicsi maradni. általad végbevitt műveim meg fogják dicsőíteni Nevemet. Mi ketten? IC


1 az Úr itt habozott, majd a következőket mondta:
2 Sokan tanúsították ezt a különböző országokban. Úgy látták, hogy arcom porcelánhoz hasonlóan úgy ragyog, mintha fény áradna ki belőle, és mintha egészen fiatal lány lennék.
3 Tisztulások és megpróbáltatások által.
4  Nem mondta meg, melyik ajtót, de később megértettem. Néhány nap múlva O'Carroll atyát minden nehézség ellenére magánkihallgatáson fogadta Bartholomaios konstantinápolyi pátriárka.
5  Jézus hasonlatokat használ beszédében. A meg nem tértekre, az elszéledt juhokra és a lelkileg képzetlenekre utal.
6 Néhány embert, akik Görögországban éppen megtértek az "Igaz élet Istenben" üzenet által, és életükben először járultak igaz szívvel a gyónáshoz, vágyva vágytak arra, hogy visszatérjenek az Egyházba és Istenre szomjaztak, kemény szavakkal ítélt el gyóntatójuk, amikor megtudta, hogy az üzenetek által tértek meg, és kiközösítéssel fenyegette őket.

previous index next