HOME INDEX
LELKEM FOGJA VEZETNI LÉPTEIDET1994. október 9.

Uram, bízom Benned! Te vagy Tanácsadóm, micsoda adomány! Micsoda adomány, hogy Királyt szolgálhatok! Nyisd ki szívemet, hadd figyeljen tanításodra, hogy mindenkivel megismertethessem!

Vassula, béke legyen veled! Nem írtam-e tele veled együtt több mint száz füzetet mindannyiótok számára1, hogy igaz tudásomat tanítsam nektek? Te most elindulsz, hogy házamban szolgálj engem. Nem hagylak el. 2 Elküldöm neked Szószólómat, Ő mindarra emlékeztet, amire tanítottalak. Szócsövemnek foglak használni mindvégig. Dicsőítsd Szent Istenedet! Szájad legyen olyan, mint a kard, szúrd keresztül és nyisd meg az emberiség szívét!... Követőkre van szükségem ezekben az időkben, és oly kevesen követnek. Szaporodnak a szentségtörések, leányom, és népem egyre kisebb jelentőséget tulajdonít Oltáriszentségemnek. Imádkozz az Atyához, hogy árassza kegyelmeit e nemzedékre! Bár sokan hátat fordítottak nekem, hangom vissza tudja hozni őket hozzám. Légy ezért továbbra is a visszhangom!... Bárányaimnak szükségük van arra, hogy hallják a Pásztor hívását, és vissza tudjanak térni a nyájhoz.

Azt parancsolom neked, hogy ne tartsd vissza hívó hangomat, mert az én érdekeim megelőzik a tieidet. Engedd, hogy megöntözzem ezt a sivatagot, még mielőtt eljön az én napom! Engedd, hogy megszenteljem fiaimat és leányaimat! Megnyitottam égi tartalékaimat, hogy bőségesen rátok öntsem mennyei mannámat. Megesküdtem, hogy senkit sem hagyok szegényen vagy éhesen, mert áldásom bőséges, szeretetem túláradó és Lelkem lehelete gyógyító. Hagyd nyitva kapuimat azáltal, hogy engedelmességet és hűséget tanúsítasz irántam, és sokan, akik elbuktak, fel fognak állni, és Szentlelkemmel együtt fogják irgalmamat hirdetni.
  Jöjj, és meríts Szívemből3, itt van minden gazdagságom. Gyengeséged kimondhatatlan, de mekkora öröm, mert gyengeségedben én vagyok a Király. Lelkem fogja vezetni most lépteidet. Tanuld meg, miként munkálkodom! Légy áldott, ki Szavamat hordozod! IC


1  Ezzel az üzenettel kezdem meg a hetvennegyedik füzetet, ha nem számítom bele a hetvennégy másik füzetet, amelyekben személyes üzeneteim vannak és a további ötöt az angyali üzenetekkel.
2 Mindezt a találkozó előtt mondta nekem.
3 Jézus a Szívére mutatott, miközben ezt mondta.

previous index next