HOME INDEX
LEGBENSŐBB VÁGYAM, HOGY
TALÁLKOZZÉK A NYUGAT ÉS A KELET-
NÉPSZÁMLÁLÁST FOGNAK TARTANI ANÉLKÜL,
HOGY ENGEM MEGKÉRDEZNÉNEK


1994. október 5.

Vassulám, kövesd szabályaimat, mert az a rendeltetésük, hogy az egész emberiség előtt felfedjék gazdagságomat és lehetővé tegyék Szentlelkemnek, hogy egyedüli Vezetőd legyen. Ne veszítsd el bátorságodat! Szeretetem fenn fog tartani téged. Figyelj és írj:

Legbensőbb vágyam, hogy találkozzék a Nyugat és a Kelet. Szükségem van arra, hogy Egyházam e két oszlopa 1 találkozzék és megszilárdítsa Egyházamat. Egyházam nem állhat szilárdan egyetlen oszlopon. Azzal bíztam meg őket. hogy oltalmazzák Egyházamat. De alighogy visszatértem az Atyához, megtörtént elszakadástok és Testemet azok a kezek osztották ketté, amelyeket Atyám teremtett. Azóta rettenetes dolgok rendítettek meg.

Ma mélyen meghat teremtményeim legkisebb igyekezete is, amely düledező házamat akarja helyreállítani. Az egész menny örül az egység felé vezető legkisebb lépésnek is. Atyám haragját enyhíti minden imádság, amelyet Testem felépüléséért ajánlanak fel... áldásaimat árasztom azokra a találkozókra , amelyeket az egység érdekében az én Nevemben hívnak össze, és megáldom azokat, akik ezeken részt vesznek. Szemem őrködik azok felett, akik szeretnek engem, és akik tökéletlenségük ellenére eleget tesznek forró vágyaimnak. Jöjjetek hát össze, és együtt terítsétek meg az asztalt tiszteletemre! Ti ismeritek kelyhem és kenyerem ízét. Mindketten megízleltétek táplálékomat, a harmadik nyelv azonban még nem ismer teljesen engem, de te, aki megőrizted hagyományomat, rendíthetetlen voltál. 2 Hiszen hallhattad:
"A szükség idején segítség a testvér,
de méginkább megment majd a nagylelkűség."* 3
Siettessétek dicsőségem napját! Keletről nagylelkű szívet támasztok, aki hűségében békeszövetséget fog megpecsételni a Nyugattal.

Egyeduralmamat előbb ketté törték, majd szilánkokra... Milyen dicsőségesek voltatok korábbi napjaitokban! Jöjjetek, és tegyétek eggyé házamat azáltal, hogy egyesítitek a húsvét dátumait...
Van két nővér, akikben Lelkem örvendez és akiket szeret, bár körülveszi őket bátyjainak sokasága, akik nem akarnak rájuk figyelni. Lelkük 4 még sohasem volt ilyen közel a halálhoz, mégsem akarnak figyelni. Ezért én magam fogom összehozni őket, hogy tiszteljék és egyetlen oltár körül ejtsék ki Nevemet, és a testvérek közvetlenül ezután együtt fogják befejezni a szertartást.

Rosszallással szemlélem mindazt, ami házamban végbemegy, és mondom nektek: egy áruló fogja megkötözni törvényemet és hagyományomat és leigázza oszlopomat, aki tisztelt engem Nyugaton. Népszámlálást fognak tartani anélkül, hogy engem megkérdeznének. Szívük elhatározta, hogy elmozdítják ezt az oszlopot, mielőtt összehoznám őt Kelet Egyházának oszlopával, és megerősíteném düledező házamat. Eltökélt szándékuk, hogy megöröklik, ami nem az övék. Hogyan felejthették el, hogy én megvizsgálok minden szívet, hogy megtudjam, mit gondol. Lelkem arra vágyik, hogy egyesítselek benneteket, hogy népem, aki ma sötétségben jár, meglássa világosságomat, és akik a halál völgyében feküsznek, feltámadjanak.


1  a Kelet és a Nyugat
2  rendíthetetlen a hagyományban
3 Sir 40, 24.
4 bátyjainak lelke

previous index next