HOME INDEX
ZAVARBA EJTEM A BÖLCSEKET
RUHÁD MAJD SAJÁT VÉREDBE ROSKAD


1994. augusztus 8.

Látod, Uram, jó kedvedben emeltél fel, hogy élő írótáblád, visszhangod és hárfád legyek. Mivel tudom, élim, hogy gondolataid az én gondolataim fölött és utaid az én utaim fölött vannak, amint a menny is magasan a Föld fölött van, jöjj és vizsgálj meg alaposan! Jöjj, és vizsgáld meg szívemet! Tégy próbára tüzeddel, és szabadon irányítsd felém nyilaidat! Bizonyosodj meg arról, hogy nem vagyok a romlás útján! Vezesd lépteimet azon az úton, amely a Te örök birtokod felé tart, mert egy napon el szeretnék jutni mennyei udvarodba!

Mennyire szeretem lelkedet... Úgy tetszik nekem, hogy továbbra is írótáblámnak, visszhangomnak és hárfámnak használjanak, és bár gyenge a hangod, a többit majd én teszem meg. Megígérem, hogy rajtad keresztül fogom megmutatni dicsőségemet minden nemzetnek. állj félre és engedd, hogy a helyedbe lépjek! Mondom neked, sokan föl fognak ismerni engem ezekben az üzenetekben mint Magasságbelit... Még a pogányokat is arra késztetem, hogy vágyakozzanak utánam. 1 Lelkem lágy szellőként fogja megérinteni őket. El fogok menni olyan országokba is, amelyek sohasem tartották szentnek Nevemet. Szólni fogok olyan népekhez, amelyek sohasem szóltak hozzám és nem hívták segítségül Nevemet.

Uram, nyisd meg ajkamat, és szájam csak azokat a szavakat fogja ismételni, amelyeket Te adtál nekem.

Igen! Hadd halljon rólam az egész világ! Légy engedelmes, és véghezviszem benned akaratomat. Közben továbbra is megadom neked bölcsességem tanításait a rejtekben , 2 ámulatba ejtem a filozófusok elméjét, visszadadom a büszkéknek, amit érdemelnek. Igen, zavarba ejtem a bölcseket, és olyan zavart keltek közöttük, hogy nem fogják tudni, melyik a jobb kezük és melyik a bal. ők ma még hamisságukban és bábeli tornyukban örvendeznek. Ezek a tudósok megvásárolták a világot és minden az övék... 3

Uram! Megbocsátod merészségemet, ha arra emlékeztetlek Téged, hogy ők is a Te gyermekeid? Még nem hallottam tőlük:
"Atyám, rajtad kívül nincs más isten!"


(Ez a válasz olyan keserűvé tette lelkemet, amilyen még sohasem volt...) Uram, a Szentírás mondja:
"Én vagyok az Úr, és senki más!
Én alkotom a világosságot és
én teremtem a sötétséget;
én szerzek jólétet,
és én idézem elő a balsorsot is.
én, az Úr viszem ezt végbe, mind." 4
Uram, Te vagy a menny és mindenek Ura! Te vagy a Szent Isten, és Te bizonyosan fel tudsz ragyogni a sötétség felett, hogy világosságot teremts. Téged végtelen irgalmadról ismernek. én magam is megtapasztaltam végtelen gyengédségedet. Te bizonyosan tudsz jólétet teremteni a nyomorúságból.

...Tervem valóra válik, és amit akarok, mindent végbe viszek... 5

Mit mondhatnék vagy tehetnék még, hogy meggyőzzelek, én Kedvesem?

Bár belefáradtál a sok utazásba, megteszem kérésed egy részét, ha továbbra is utazol kedvemért és hirdeted mindazt a tanítást, amit adtam neked.

Utazni fogok kedvedért, Uram. Méltatlan vagyok rá, de hogyan mondjam meg? Miként kaphatnám meg tőled kérésem másik részét is?

...nagyon törékeny vagy ahhoz...

Nem vagyok törékeny, ha Te énbennem vagy és jelen vagy. Nem vagyok törékeny, ha Szent Mihály áll mellettem és áldott édesanyánk betakarja köpenyével fejemet!

Te valóban bízol bennem... 6 Fiam maradéka! Ruhád majdan saját véredbe roskad... Ez sokak üdvösségére és megtérésére lesz.

Kevéssel ez előtt úgy fogom kiárasztani rájuk Lelkemet, mint még sohasem. Hazug nyelvüket igazzá teszem, hogy így kiáltsanak: "A Magasságbelihez és mindenek Atyjához tartozom." Más 7 pedig Fiam Nevéről kereszténynek fogja nevezni magát, és homlokára lesz írva Fiam új Neve. Ó Vassula, fogd meg a sarlót és arass! Siess, ragadjon magával művem ragyogása, és arass! Erőteljesen arass velem együtt, és soha ne engedj a világ csábításának! Az én hangom édes, képmásom tökéletes. Jöjj, jöjj Atyád karjába! Bár por és hamu vagy, de szívvel lélekkel az enyém! Jöjj Paraskevi, megóvom látásodat! 8
1  Vagyis arra fognak vágyakozni, hogy kövessék Isten főparancsolatát.
2 Isten arra utal, hogy amikor eljön hozzám és üzenetet ad, olyankor nincs körülöttem senki, nincs tömeg. Minden csendben történik.
3 Mivel hallottam Isten csalódott és kissé keserű hangját, megéreztem, hogy fellobbanhat haragja és bátorkodtam félbeszakítani Őt.
4 Iz 45,6-7.
5 Iz 46,10.
6 észrevettem, hogy meglepetés csendül ki Jahve Uram hangjából.
7  nem jelent szükségképpen egy személyt
8 Paraskevi a második nevem. Paraskevi görög név és pénteket jelent. Ezt a nevet, mely általános Görögországban, édesanyám adta nekem Szent Paraskevi tiszteletére, akihez szembajok gyógyítása miatt fordulnak. Amikor megszülettem, szemem össze volt ragadva. édesanyám nem tudta, hogy egyáltalán van-e szemem? Szent Paraskevihez imádkozott, és megfogadta, hogy az ő nevét adja nekem. Három nap múlva megnyílt a szemem.

previous index next