HOME INDEX
IMÁDKOZZATOK PAPJAITOKÉRT!


1994. augusztus 7.
Rhodos

Uram, itt elviselhetetlen a langyosság. 1 Észrevetted őrültségem eredményét? 2 Hallottad milyen fenyegetéseket kaptam a nyilvános rádióadásban? 3 Hallottad, milyen hazugságokat találtak ki ellenem? Ha a középkorban élek, halálra köveznek, vagy máglyán égetnek meg!

Egész idő alatt előtted állok. Végül én fogok diadalmaskodni, ezért ne félj! Azért neveltelek, azért támasztottalak fel, hogy dicsőítsd Nevemet. A béke embere meg fogja érteni békeüzenetemet. Üzeneteimben vannak olyan szakaszok, amelyek gondosan le vannak pecsételve és nehéz megérteni. Azokhoz szólnak, akikről Izajás próféta beszélt: Hallván hallotok, de nem értitek, látván láttok, de nem fogjátok föl. Ezek az emberek lakatlanok. 4 Ők is elferdítik a Szentírást. Emlékeztess mindenkit , 5 hogy nem szolgálhatnak két úrnak, a világ urának és nekem, aki a menny Ura vagyok. Emlékeztesd őket, hogy meg kellene valósítaniuk azt, amit tanítottam nekik. Ne szeressétek jobban saját kedvteléseteket, mint Istent! Szent vagyok, és azt akarom, hogy szentül éljetek! Legyetek állhatatosak mindenkor és ne csak időnként... Az ördög körülöttetek portyázik és megesküdött, hogy mindannyiatokat megtéveszt!

Imádkozzatok papjaitokért, 6akik gyengébbek, mint valaha. Látnak, de nem fogják föl, hallanak, de nem értik meg. Ebben az állapotban meg vannak fosztva értelmüktől és ezért vannak megfosztva az üzenettől. Ne csodálkozzatok, hogy bizalmatlanok irántatok és vitatkoznak Szavaimon. Ők éppen olyan kedvesek számomra, mint ti, és éppen annyira szeretem őket, mint benneteket. Tiszteljétek őket, és imádkozzatok értük!

Azzal fejezem be, hogy figyelmeztetlek titeket: Tartsátok meg szent szabályaimat és maradjatok távol azoktól a dolgoktól, amit a világ kínál nektek! Ne adjatok lehetőséget az ellenségnek! Ne táplálkozzatok olyan dolgokkal, amelyek nem szentek! Ez második figyelmeztetésem. Az első figyelmeztetést annak száján keresztül kaptátok, aki lejegyzi szeretetóhimnuszomat... Legyetek becsületesek és vizsgáljátok meg magatokat, hogy kegyeimben maradjatok! Követésemnek ezek a feltételei. Ne kényszerítsetek arra, hogy egy napon így kelljen hozzátok szólnom: "Nem voltál becsületes!" Most jól ismeritek feltételeimet. Ha nekem szolgáltok, engem kövessetek! Ne rontsátok el soha azt a művet, amelyet másoknak adtam! 7 Tartsatok bűnbánatot, és keressétek az igazságot! Bizony mondom nektek: Meg fogják kapni a magukét, akik nemcsak hogy úgy viselkednek, mint a pogányok, hanem tapsolnak is azoknak, akik a pogányokhoz csatlakoznak. Ha én, aki szeretlek, nem dorgállak meg benneteket, akkor ki teszi meg? Azért adtam nektek ezeket a tanításokat, hogy felfrissítsem emlékezeteket és figyelmeztesselek arra, hogy ÉN VAGYOK Szent! IC

Izaiás:
"Népemből senki sem volt velem."
A görög imacsoportoknak nincs 8 lelki vezetőjük. Mivel senki sem akar velük törődni, maga Jézus Krisztus jön, hogy gondoskodjék róluk. Minden pap a két imacsoport ellen fordult, és eretnekeknek nevezte őket.


1 A lelki langyosság.
2 Istent szenvedélyesen szeretni és ezt a helyi TV-ben tanúságot téve hirdetni - őrültség.
3 Két orthodox pap beszélt ellenem.
4 Azt jelenti, hogy lelkük olyan, mint a sivatag.
5 a rhodosi és az athéni imacsoportokat,
6 különösen a rhodosi papokért
7 Nem szabad arra indítani az újonnan megtérteket, hogy térjenek vissza a bűnhöz.
8 pap

previous index next