HOME INDEX
FEGYVEREZZÉTEK LE AZ ELLENSÉGET, GYŐZZÉTEK LE A MEGOSZTÓT!
AZÉRT TÁMASZTOTTALAK FEL, HOGY DICSŐÍTS ENGEM


1994. június 11.
USA, South Hadley, MA

Uram?

ÉN VAGYOK. Fogadd békémet! Halljad hangomat! Leányom! Kiárasztom rád Lelkemet, és megnyitom szájadat ma este. Szavaim mannaként fognak rájuk hullani sokak épülésére. Lelki táplálékommal töltöm meg szájukat, és ha egyszer beteltek, dicsérni és dicsőíteni fognak engem. Mondd meg nekik, hogy aki a dicsőséges trónon ül, békéért, kiengesztelődésért és szeretetért kiált. Magasztalni akarjátok Nevemet? Akkor most azonnal induljatok és engesztelődjetek ki testvéreitekkel!

Sohasem lesztek oly közel Szívemhez, mint a kiengesztelődés e pillanatában... Fegyverezzétek le az ellenséget, győzzétek le a megosztót hátralévő napjaitokra... Jöjjetek, szeretetet kérek tőletek, és nem foglak többé hibáztatni benneteket. Áldott gyermekem, 1 így meg foglak menteni a felfuvalkodottságtól. 2Ne tagadd, hogy inkább pihennél, mint diktálásomra írnál... 3

Igaz, nagyon fáradt vagyok.

Csak még egy szót! Vassula, mindörökre a Szívemben kívánlak őrizni, szeress ezért engem...

Haragszol most, Uram? 4

Nem haragszom. Tudom mennyire túl vagy terhelve, és ismerem teherbírásodat. Csupán szeretetet kérek tőled! Tarts engem mindig lelkedben, szívedben és szemed előtt, és akkor diadalmas koronával fejezed be velem együtt ezt a művet. Hadd leljem benned gyönyörűségemet! Támaszkodj rám! Azért támasztottalak fel, hogy dicsőíts engem. Azért támasztottalak fel, hogy egy napon ezt mondhassam: "Nézzétek! Ő az, akit arra választottam, hogy szeretetével dicsőítsen engem. Ő az, akit eljegyeztem. Ő az én menyasszonyom és kedvesem, akinek saját arcvonásaimat adtam, hogy tegyen tanúságot a Szeretet mellett. Ő az, akit Szentlelkem bölcsességgel ajándékozott meg és felkente jelemmel. 5 Ó, milyen gyönyörűségemet lelem abban, hogy feltámasztottam, mivel most elmondhatom, hogy nemzedékében senki sem szeret engem úgy, mint ő. Kívánságom teljesült, nem hiába tanítottam. Nevem tiszteletére tettem, amit tettem."

ÉN VAGYOK mindig veled van és körülvesz téged, gyermekem. Sohasem vagy egyedül, és Szívem repes az örömtől, valahányszor kiejted Nevem, hogy dicsőíts engem. Hadd tudja meg mindenki, hogy a Szent Isten parancsol mindennek, és hogy kimeríthetetlen Irgalom vagyok. Szeretlek. Légy békében! IC


1  Jézus felém fordult, hogy hozzám szóljon,
2  Jézus hirtelen megszakította a diktálást, és arra kért, hogy nagyon komolyan kövessem Őt
3 Nagyon fáradt voltam, és Jézus tudta ezt.
4  Bár nem látszott haragosnak.
5 amikor Jézus jelenik meg a nyilvánosság előtt helyettem.

previous index next