HOME INDEX
GYÖNYÖRŰSÉGEMET LELELEM MINDEN TISZTA SZÍVBEN


1994. június 10.
USA Fairfield

Uram? Szolgálatodra állok.

ÉN VAGYOK. Itt vagyok, melletted állok. Helyezd belém bizalmadat, és biztonságban leszel. Ó leányom, mondd meg nekik, mondd meg, hogy Szívem csupa szeretet és irgalom! A Lélek, akit nektek küldök, majd emlékeztet az igazságra, és arra, hogy ÉN VAGYOK. Figyelj és írj!

Béke legyen veletek, kis gyermekeim! Gyönyörűségemet lelem minden tiszta szívben. Az az én örömöm, ha látom, hogy szemetek csak a mennyei dolgokat keresi. Az az én dicsőségem, ha hozzám jöttök, és ezt mondjátok: "Itt vagyok... itt vagyok", és felajánljátok szíveteket nekem, hogy birtokommá alakítsam és uralkodjak benne. Az a pompám és ragyogásom, ha tisztán megőrzitek szentélyemet, 1 és fenségem dicsőséges birtokává teszitek. Az az én uralmam, ha nyomorúságotokban és szegénységetekben így tudtok kiáltani: "Hozsanna! Hozsanna a Királynak, aki megmentett minket az örökkévalóságra"...

Ez az én dicsőségem... áldozatotok árán kertté teszem sivatagaitokat... Szeretetetek által feltámasztom a halottakat. 2 Irántam, Istenetek iránti szomjatok által megvigasztaltok és megsebzett Szívem vigasztaló balzsamává váltok... Emeld fel szemedet, gyermekem, és tekints Őrá, aki lehajol a magasból, hogy magához emeljen téged. Jöjjetek városaim, és egy szívvel, egy lélekkel mondjátok el az imát, amelyre tanítottalak. 3

(Imádkozzátok el!)

Megáldalak benneteket Szentséges Szívemből. Megáldalak, és szeretetem sóhaját hagyom homlokotokon. Legyetek egyek!


1 lelkünket,
2 A lelkileg halottakat.
3 A Miatyánkot.

previous index next