HOME INDEX
SZERETETED MIATT EGYBE FOGOM HÍVNI AZ EGYHÁZAKAT,
HOGY EGYESÍTSÉK A HÚSVÉT DÁTUMÁT


1994. április 15.

(Siettem, hogyha csak néhány pillanatra is, de újból Istennel lehessek. Szaladva jöttem Hozzá.)

Magasztos Felség, szeretlek.

Ó Vassula örömet szerez nekem, valahányszor rám gondolsz... Én, Jahve, megáldalak téged, gyermekem és tulajdonom. Én vagyok a te Menedéked... és Jahve a Nevem. hogy egyesítsék húsvét dátumát

1994. április 19.

Táplálj szavaiddal Uram, mert beteg vagyok az irántad való szeretettől.

Szentséges Szívem Vassulája, azt mondtam mennyei udvaromnak: "Tüzet fogok gyújtani lelkében, el fogom emészteni és enyémmé teszem." érted? Most meghódítottam szívedet, és általad sok lelket elemésztettem tüzemmel. Mindannyiukat meghódítottam! 1 Nem alkalmaztam zsarnokságot, és senkit sem ragadtam meg erőszakkal. Csak a szíveteket ragadtam meg egyetlen tekintettel és Szívem szikrájával.

Így szóltam Atyámhoz, Szent édesanyátokhoz, a szentekhez és az angyali karokhoz: "Be fogom takarni szeretetemmel ijesztő mezítelenségüket, de előbb magamhoz kell vonzanom e nemzedéket, és egyenként ki kell vezetnem őket a pusztaságba, ahol szólni fogok szívükhöz. én magam fogom megmenteni gyermekeimet, és akkor az egész emberiség meg fogja tudni, hogy én, Jézus vagyok a ti Szabadítótok." Légy hűséges hozzám és tisztelj engem, gyermekem! Hatalmam van arra, hogy elpusztítsam minden ellenségemet, érted? Vassula, engedd, hogy szabadon elmondjam, mi van a Szívemben.

Hallottam, amint azt mondtad O'Carroll atyának, hogy vértanúként szeretnél meghalni, és mennyire komolyan szeretnél haladni az életszentségben. Mivel, barátom, te meghívsz asztalodhoz, viszonzásul meg fogom tenni kívánságodat, és abban a megtiszteltetésben részesítelek, hogy időnként ihatsz kelyhemből. Kívánságod meg fog menteni téged és sok más embert is. Ne félj, később majd megfizetek neked ezért. Valahányszor iszol kelyhemből, foglyokat szabadítasz ki az ellenség kezéből.

Vassula, szeress engem, és irántam való szereteted miatt meg fogom dönteni a gonosz birodalmakat azokkal együtt, akik felettük uralkodnak. össze fognak roskadni mint sziklák. Szeress engem, és szereteted miatt egybe fogom hívni az egyházakat, hogy egyesítsék húsvét dátumát. Szeress engem, és miattad hamarabb fogom világosságra cserélni a sötétséget, mint ahogy megjövendölték. A szeretet az a gyümölcs, amelyet tőled kívánok! Szereteted miatt sok imát meghallgathatok, ezért... engedd meg ellenfeleidnek, hogy bár tőlem jössz, csalónak tartsanak. Engedd meg nekik, hogy szétszaggassanak mint dühödt farkasok.

{Jézus itt abbahagyta, témát váltott, mosolygott és így szólt: "Örülsz-e annak, hogy ily módon velem lehetsz gyermekem?" Így válaszoltam: Igen Uram, de mennyire! Újból Jézus szólt: "Felfoghatatlanul szeretlek..." én is Téged, Uram...}

De mit számít az? Csak újból és újból be fogod bizonyítani a nagy erősség által, amelyet e szenvedés idején beléd öntök, hogy tőlem jössz. és ez az osztályrészed fog téged részben arra az útra vezetni, amelyen ma reggel szerettél volna lenni: a megszentelődés útjára. Szeretetem minden ismeretet meghalad. Tőlem tanulj, és légy velem egy! Jöjj!


1 Jézus hangja magasabbá vált megindultságát és örömét mutatva.

previous index next