HOME INDEX
IMÁTOK MEG TUD DÖNTENI MINDEN GONOSZ BIRODALMAT
EBBEN A VILÁGBAN1994. április 13.

Igen! Vassulám, amikor hívlak, megérintem szívedet!1 Én vagyok az, Jahve, támaszkodj rám, és ne félj! Szívem végtelen szeretet és gyengédség. Figyelj rám! A fű kiszárad, minden gyep kipusztul, hamarosan már semmi sem marad zöld. Ha nem sietünk, teljesen elpusztul a Föld. Oly kevés túlélő maradt...2 Ne higgy azoknak, akik így jövendölnek: "Minden rendben van most, a béke fog kivirágozni közöttetek." E prófétákat nem én küldtem, jövendőt mondanak mégis a nemzeteknek, amelyek a gonoszság kenyerét eszik.

Az én prófétáim szava az én szájamból származik, éget, mint a tűz, és egyetlen képmutató sem szereti. Kimondott szavam összetör, mint a kalapács, megüti a megkeményedett szíveket, és összetöri őket. Hogyan mondhatnám, hogy kezd kirügyezni a béke, amikor országaitok gonoszságba merültek, és férgek rágják a holtakat? Hogyan mondhatnám, hogy szíveteket megindította a szeretet, amikor kétszínű nyelvetek Lelkemet káromolja? Országaitok tele vannak prostítúcióval3 ,nem, ők nem tisztelnek engem mint Atyjukat, hanem mindenkor tiszteletlenek irántam... és rátok szakadt az éjszaka anélkül, hogy észrevettétek volna. Úgy kúszott végig az egész földkerekségen, mint a halál. Hogyan mondhatnám: "Ti megdicsőítitek Nevemet", hogyan mondhatnám: "Ti megszentelitek Nevemet", amikor egész lényetek éjszaka?

Egyik angyalt küldöm a másik nyomában, hogy visszhangozzák szavaimat és áttörjék süketségeteket. Ó... de közületek milyen sokan ítélitek meg őket emberi mérték szerint, mert megkeményedett szívetek miatt semmi sem hatol belétek.
  Valóban itt van az az óra, amikor a halál üldözőbe veszi az életet. Elűzitek angyalaimat birtokaitokról, amelyek valójában az én birtokaim. Durván bántok velük, mint a gonosztevőkkel. Minden eddiginél elszántabban igyekeztek megölni lelküket és az én Lelkemet, és azt gondoljátok, hogy szent kötelességeteket teljesítitek irántam. De nem lesz hatalmatok felettük, mivel élet minden szó, amit kiejtenek, és az élet erősebb a halálnál, a szeretet hatalmasabb a gonoszságnál, mert az én Lelkem az ő Szent Társuk, és Ő kíséri angyalaimat. Ezért bárhová mennek angyalaim, Lelkem is velük van. Kezdettől fogva arról szól üzenetem, hogy szeressétek egymást, engesztelődjetek ki az én szeretetemben, hogy szentül éljetek és megszenteljétek Nevemet. Az én üzenetem még mindig ez, de olyan kevesen követtétek...

Miért ragaszkodtok annyira ehhez a múló világhoz? Arra tanítottalak, hogy ne aggódjatok életetek miatt! Vajon nem gondoskodnék életetekről ?4 Felékesíteném lelketeket, ha engednétek. Amióta ez az üzenet elkezdődött, sohasem hagytam fel azzal, hogy hívjalak, térjetek vissza hozzám és változtassátok meg életeteket! Elégtételt, bűnbánatot és virrasztó imát kértem.
Tömjént kértem tőletek, tömjént a szívetekből.

Ó bárcsak tudnátok, milyen hatékony és ékesszóló lehet imátok, ha a szívetekből fakad!
Imátok meg tud dönteni minden gonosz birodalmat ebben a világban, gyökerestül ki tudja tépni a gonoszságot, és le tudja törni a tíz szarvat5, amely most elnyeli gyermekeimet és a világot! Imátok le tudja győzni a gonosz erőket, bár ezek az erők hatalmasok. Tömjénetek6 meg tudja tisztítani e világot. Mondom nektek, ne engedjetek pihenést magatoknak, nehogy próbára legyetek téve!

Legyetek olyan éberek, mint még sohasem! Nem foglak elhagyni benneteket, veletek vagyok. Azért vagyok veletek, hogy erőt adjak, nehogy kihagyjon lélegzetetek. Veletek vagyok, én sarjaim, és csak arra várok, hogy kegyes lehessek hozzátok és átültethesselek benneteket gyönyörűségem kertjébe. Látjátok, magamra vállalom ügyeteket, megvédelek, nehogy elnyeljen benneteket az ellenség.
És te, leányom, engedd meg, hogy úgy használjalak, mint fegyveremet. Arra foglak használni, hogy legyőzzem e világ gonosz országait és azokat, akik kormányozzák. A Bölcsesség fog tanítani téged. Teljesítsd napi kötelességeidet! Én, Jahve, megáldalak. Atyád és Abbád a közeledben van.


1 Amikor hívást kapok, különlegesen nagy örömet, vágyat érzek szívemben, hogy mindent abbahagyva azonnal Istenhez szaladjak és válaszoljak hívására.
2 Jahve képletesen beszél.
3  Az Atya a vallás iránti hűtlenségre utal.
4 Utalás Mt 6,25 versére.
5 A tíz káromlást Isten tíz parancsolata ellen.
6 Szívből fakadó imátok.

previous index next