HOME INDEX
AZ ÜZENET PECSÉTJE1993. december 7.

Szentséges Szívem Vassulája, béke legyen veled! Bár te nem kerestél engem, én mégis kegyes voltam és eljöttem hozzád nyomorúságosságodban. Bár nem voltál alkalmas erre a küldetésre, hatalmammal mégis felemeltelek, hogy menj és üzenetemmel hódítsd meg a vallástalan és gonosz világot. Ne félj, mert veled vagyok! Maradj hűséges hozzám, és ne nyugtalankodjék a szíved, amikor egyesek nem fogadják el üzenetemet. Ez az én üzenetem, és nem a tiéd! Neked csak közvetítened kell, és nem kell aggódnod a többiért!

Leányom, Atyám és én kezdettől fogva figyelmeztettünk, hogy sok ellenállásba fogsz ütközni, mert a világ megveti azt, aki megmenti őt. Újból mondom, mint eddig még soha: te az én szolgálóm vagy, és soha nem leszel nagyobb, mint én, a te Mestered. Egyik küldött sem nagyobb annál, aki őt küldte. Láttad Sebeimet, te is viselni fogod, mert velem vagy, de ne aggódj, a Szeretet azért van veled, hogy bátorítson. Ahogy az Atya elküldött engem, hogy tanúságot tegyek nagy szeretetéről, és dicsőítsem meg Nevét, úgy küldelek én is téged.

Engem azért küldött, hogy ismertessem meg Nevét, és megmondtam, hogy továbbra is ismertté fogom tenni, és most is azt teszem. Az én Szavam igazság. Ne lepődj meg, ha olykor leszállok, hogy emlékeztesselek az Atyára, ezért most leányom, te is légy a tanúm. Kiválasztottam egyeseket, hogy kinyilvánítsam bennük hatalmamat, és felfedjem a világ előtt végtelen gazdagságomat, hogy megdicsőüljön Nevem. Én és Édesanyám napjaitokban is sok ember előtt megjelenünk. Olajjal írtam rá Nevemet mindnyájukra, hogy képesek legyenek véghezvinni a művet, amelyet adtam nekik. Imádkozz ezekért a lelkekért, hogy ők is buzgón be tudják tölteni küldetésüket, és megdicsőítsenek.

Vassula, én tulajdonom, én, a te Urad vagyok a te Erőd. Jöjj hát késedelem nélkül, és meríts belőlem, töltsd fel készleteidet! Töviskoronámmal ékesítettem fejedet, és jelemmel ruháztam fel testedet. Ujjammal írtam rád szavaimat, és élő írótáblám lettél. Megadtam parancsomat: lelkesen szolgálj és szeress engem, a te Uradat! úgy szeress engem, ahogyan én szeretlek téged! Légy tökéletes szeretetedben! Azt parancsoltam neked, hogy gondozd szőlőskertjeimet. A nyomorúságból választottalak ki, hogy örökbe fogadjalak. Azután elárasztottalak igaz tudással, felkentelek és enyémmé tettelek. Az ellenség féltékenységből egyesítette ellened erejét, hogy elpusztítson téged, kedvesem, de te sértetlenül fogsz haladni. Szent Arcom áldásként fog rád ragyogni1, miként a Nap és a Hold bevilágít mindent, és azt fogja tanúsítani, hogy ÉN VAGYOK az

"Igaz élet Istenben"üzenet igazi és egyedüli Szerzője, és hogy te az én adományom vagy az emberiség számára. Ily módon szeretném megpecsételni üzenetemet.2 Mérhetetlen az én irgalmam és dicsőségem... Továbbra is igénybe veszlek mint oltáromat, és ráhelyezek minden áldozatot, amelyet felajánlasz nekem. Mindaz, amit szeretettel ajánlasz fel, megszelídíti és megenyhíti Atyám haragját. Mihelyt betöltötted szolgálataidat,

vége lesz a Szertartásnak.

Semmit sem lehet hozzátenni... Hamarosan valóban veled leszek, kedvesem.
1 Amikor Krisztus eltakar engem és megjelenik helyettem, ahogyan sokan tanúsítják a különböző országokban.
2 Hirtelen minden világossá vált, és megértettem, hogy mire utalt Jézus az 1986. április 24-i üzenet utolsó részében...

previous index next